Зареєстровані видання за перше півріччя 2013 року

За перше півріччя 2013 року Державною реєстраційною службою України прийнято рішення про державну реєстрацію та перереєстрацію таких друкованих засобів масової інформації:

 

Наказ № 39 від 17.01.2013 Журнал «Актуальні проблеми педагогіки і психології», «Актуальные проблемы педагогики и психологии», «Actual Issues of Pedagogy and Psychology».
Журнал «ВЕЛОТРАФІК», «ВЕЛОТРАФИК».
Ділове Закарпаття ЗС (українська)
Журнал «Економікс», «Экономикс», «Economics».
Журнал «М20 «Перемога», «М20 «Победа».
Журнал «HoReCa».
Журнал «Репортёр Украины».
Газета «Нескучная газета».
Наказ № 42 від 24.01.2013 Газета “Медичні ініціативи”, “Медицинские инициативы”.
Журнал “Свой деловой журнал”.
Журнал “Соціогуманітарний вісник”, “Социогуманитарный вестник”, “Sociohumanitarian Herald”.
Журнал “Casaviva Ukraine” (з англ.: – “Казавіва- Україна” – Будинок життя Україна”).
Журнал “Світ у 2014”, “Мир в 2014”, “The World in 2014”.
Наказ № 64 від 30.01.2013 Газета «Непорушна єдність», «Нерушимое единство».
Журнал «Украина Электро».
Журнал «Актуальна інфектологія», «Актуальная инфектология».
Журнал «MOYO».
Журнал «NOMODELS» (з англ.: – «БЕЗ МОДЕЛЕЙ»).
Наказ № 105 від 13.02.2013 Журнал “Мой любимый журнал “.
Журнал “Parallel” (з англ.: – “Паралель”).
Журнал “Акції Твого Міста”, “Акции Твоего города”.
Збірник “Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Державне управління”, “Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Public administration” .
Газета “Жизнь и судьба”.
Газета “Республіка Дударі”.
Газета “Моя улюблена сім’я”, “Моя любимая семья”.
Газета “ДИВО-ЗЕМЛЯ”.
Газета “Український голос”.
Наказ № 123 від 20.02.2013 Журнал “Admiral Magazine” (з англ.: – Журнал “Адмірал”).
Журнал “КЛІТИННА ТА ОРГАННА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ”, “КЛЕТОЧНАЯ И ОРГАННАЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ”, “CELL AND ORGAN TRANSPLANTOLOGY”.
Журнал “ІТАЛІЯ”.
Журнал “Як жити?”, “Как жить?”.
Газета “Столітник Україна”, “Столетник Украина”.
Газета “Газета “Семейное блюдо. Приложение к газете “Хозяин. Дом. Сад. Огород”.
Газета “Газета “Лечебная лавка. Приложение к газете “Хозяин. Дом. Сад. Огород”.
Газета “Газета “Клевое дело. Приложение к газете “Хозяин. Дом. Сад. Огород”.
Газета “НЕДІЛЬКА СТОЛИЧНА”.
Каталог “Народні художники України”.
Наказ № 129 від 25.02.2013 Збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки».
Збірник «Науковий вісник Кримського гуманітарного університету» серія: педагогіка і психологія, філологія».
Збірник «Переяславські Сковородинівські студії».
Газета «Події України».
Газета «Пасечный вестник».
Журнал «ОННи», «ONNi».
Наказ № 141 від 04.03.2013 Збірник «Університетські гуманітарні студії».
Газета «Європейська юридична газета».
Газета «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНКА».
Журнал «Секрети молодості», «Секреты молодости».
Журнал «Отдохни! Звезды ждут тебя».
Журнал «Cover» (з англ.: – «Обкладинка»).
Журнал «Grip» (з англ.: – «Зчеплення»).
Журнал «Computational Problems of Electrical Engineering» (з англ.: – «Обчислювальні проблеми електротехніки»).
Наказ № 148 від 11.03.2013 Газета «Столичний Вибір».
Газета «Рекламно-інформаційна газета «Ми Кияни», «Рекламно-информационная газета «Мы Киевляне».
Газета «Мир вашому дому», «Мир вашему дому».
Газета «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ».
Газета «Іронія долі», «Ирония судьбы».
Газета «Енциклопедія судоку», «Энциклопедия судоку».
Газета «Дар’я. Психологія», «Дарья. Психология».
Газета «Надійшли рецепт», «Пришли рецепт».
Газета «Цілющий спосіб життя», «Целебный образ жизни».
Журнал «Здоровий підхід», «Здоровый подход».
Журнал «Розвиток дитини», «Развитие ребенка».
Журнал «Играю с мамой».
Журнал «Гігант – ключворд», «Гигант – ключворд».
Журнал «1000 рецептів», «1000 рецептов».
Журнал «КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики».
Наказ № 164 від 15.03.2013 Газета “Міжнародна Правозахисна Асамблея “Антикорупційне Бюро України”.
Газета “Міжнародна Правозахисна Асамблея”.
Газета “Антикорупційне Бюро України”.
Газета “Symbol News” (з англ. – “Новини Символ”).
Журнал “ENERGY. Нефть&Газ”.
Журнал “Українські богословські студії”, “Украинские богословские студии”, “Ukrainian Theological Studies”.
Журнал “Вісник Одеського національного університету. Серія: менеджмент і адміністрування”.
Журнал “Вісник Дніпропетровського університету” серія “Біологія. Екологія”.
Журнал “Вісник Дніпропетровського університету” серія “Біологія. Медицина”.
Журнал “Захист персональних даних”.
Журнал “Ведмедик Барні”, “Мишка Барни”.
Журнал “Живчик”, “Zhivchik”.
Збірник “Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком”.
Збірник “Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління”.
Збірник наукових праць “Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки”.
Збірник наукових праць “Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія “Юридичні науки”)”.
Збірник наукових праць“Мова і суспільство”.
Збірник наукових праць “Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії”.
Наказ № 169 від 15.03.2013 Газета “Сканворды “Остров сокровищ”.
Газета “Судоку “Робинзон”.
Журнал “УНІКУМ. Унікальні місця Закарпаття”.
Наказ № 185 від 19.03.2013 Газета «Акції. Знижки. Розпродаж», «Акции. Скидки. Распродажа».
Газета «АЛЛО-АЛЛО», «АЛЛО-АЛЛО».
Збірник «Літературознавчий дискурс».
Журнал «Богословський вісник».
Журнал «Prof Build» (з англ.: – «Професійне будівництво»).
Журнал “ВІСНИК АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО”
Наказ № 201 від 29.03.2013 Журнал “Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота”.
Журнал “D. Real Estate development in Ukraine” (з англ.- “Д. Девелопмент нерухомості в Україні”.
Журнал “Healthy & Happy журнал о здоровье и здоровом образе жизни”.
Збірник “Батуринська старовина”.
Збірник “Продовольчі ресурси”.
Бюлетень “Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології”.
Наказ № 210 від 02.04.2013 Журнал «Дитячий майданчик»
Журнал «KIDS CITY» (з англ. – «МІСТО ДІТЕЙ»).
Журнал «TOUCH» (з англ. – «ДОТИК»).
Журнал «психологічний журнал «Експеримент».
Журнал «Педиатрия. Восточная Европа».
Газета «ЯРКОНЬЮЗ».
Наказ № 216 від 09.04.2013 Збірник «Вісник Національної академії правових наук України».
Журнал «Київський науково-педагогічний вісник».
Журнал «Нафтогазова галузь України».
Журнал «Я шеф-повар».
Журнал «52 львиная доля».
Журнал «Quality of life» (з англ.: – «Якості життя»).
Журнал «Космічні апарати», «Космические аппараты».
Журнал «Космічні кораблі та апарати», «Космические корабли и аппараты».
Газета «Марс інформ», «Марс информ».
Газета «СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ».
Календар «Православний календар на кожний день», «Православный календарь на каждый день».
Наказ № 222 від 10.04.2013 Журнал «Англійська мова. Усе для репетитора».
Журнал «Біологія. Позакласна робота».
Журнал «Історія та правознавство. Позакласна робота».
Журнал «Фізика в школах України. Позакласна робота».
Журнал «Хімія. Позакласна робота».
Журнал «Новий ПІК. Політика і культура».
Журнал «Етнос і культура», «Ethnos and Culture».
Збірник «Семантика мови і тексту», «Language and Text Semantics».
Збірник наукових праць «Vox philologi» (з англ.: – Голос філолога).
Газета «Кулінарія. Додаток до газети «Газета для жінок».
Газета «Рукоділля. Додаток до газети «Газета для жінок».
Газета «Василиса Премудра», «Василиса Премудрая».
Наказ № 229 від 11.04.2013 Журнал “АгроКонтроль Держсільгоспінспекції України”.
Журнал “Економіка: теорія та практика”.
Журнал “Долговая работа”.
Журнал “Residents ua” (з англ.: – “Жителі”).
Журнал “Вишивка. Діана плюс”, “Вышивка. Диана плюс”, “Embroidery. Diana plus”.
Наказ № 240 від 17.04.2013 Журнал “Агапа”.
Журнал “МАЙ ВЕДДІНГ”, “MY WEDDING” (з англ.: – “Моє весілля”).
Газета “Духовно-просветительское издание “Акцент”.
Газета “Республіканські Вісті”.
Газета “УКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ”, “УКРАИНСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ”.
Збірник “Збірник наукових праць SWorld”.
Збірник наукових праць “Український психолого-педагогічний науковий збірник”.
Збірник “Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”.
Наказ № 253 від 22.04.2013 Бюлетень «Бюлетень Асоціації адвокатів України».
Газета «НОВИЙ ІМПУЛЬС», «НОВЫЙ ИМПУЛЬС».
Газета «Київський пенсіонер», «Киевский пенсионер».
Газета «Телепрограмма цифрового эфирного телевидения Украины».
Журнал «NOVA» (з англ. – «НОВА ЗІРКА»).
Журнал «PROFI UKRAINE» (з англ. – «ПРОФІ УКРАЇНА»).
Журнал «Железный мир».
Журнал «Охорона праці. Кращий досвід».
Журнал «Мувер», «Мувер».
Збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі».
Наказ № 269 від 29.04.2013 Журнал «Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини», «Актуальные проблемы клинической и профилактической медицины», «Actual issues of clinical and preventive medicine»
Журнал «Бузок. Бібліотека українця. Золота колекція».
Журнал «ВИТАМАКС- журнал для дистриб’юторів компанії «ВІТАМАКС».
Журнал «Україна по-арабськи», «Украина по- арабски», «Ukraine in arabik», «أوكرانيا بالعربية».
Журнал «De Visu».
Збірник наукових праць «Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство».
Газета «Українська Правда», «Украинская Правда».
Газета «Історія Плюс».
Газета «Зайчик».
Наказ № 277 від 14.05.2013 Альманах «Наше хобі, залізничний моделізм», «Наше хобби, железнодорожный моделизм».
Газета «Новини з Марсу», «Новости с Марса».
Газета «ІТ-Експрес», «ИТ-Экспресс».
Газета «ГРОМАДСЬКИЙ ПОГЛЯД».
Газета «Вечірка з телепрограмою цифрового ефірного телебачення України», «Вечерка с телепрограммой цифрового эфирного телевидения Украины».
Журнал «Мастер-Класс».
Журнал «Узори для вишивки», «Узоры для вышивки», «Embroidery patterns».
Журнал «Українська вишивка. Золота колекція», «Украинская вышивка. Золотая коллекция», «Ukrainian embroidery. Gold Collection».
Журнал «Вишивка. Діана плюс. Набір», «Вышивка. Диана плюс. Набор», «Embroidery. Diana plus. The kit».
Журнал «Ресторанний бізнес в Україні», «Ресторанный бизнес в Украине», «Restaurant Business in Ukraine».
Журнал «Закон є закон», «Закон есть закон».
Журнал «Лиза. Ключворды».
Журнал «Економічна та продовольча безпека України», «Экономическая и продовольственная безопасность Украины», «Economic and food security of Ukraine».
Журнал «ПРИЗМА».
Журнал «English World» (з англ.: – «Світ англійської мови»).
Журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського», серія «Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство», «Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского», серия «Крымскотатарская филология: язык и литература. Тюркология и востоковедение», «Scientific notes of Taurida National V.I.Vernadsky University», series «Crimean Tatar philology: language and literature. Turkology and Oriental study».
Журнал «Маркетинг і логістика в аргарній, харчовій та комерційній сферах», «Маркетинг и логистика в аграрной, пищевой и коммерческой сферах», «Marketing and logistics in agricultural, food and commercial activities».
Збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».
Наказ № 288 від 29.04.2013 Журнал «Авто та Сервіс», «Авто и Сервис», «Auto & Service».
Журнал «Домовий і Ко», «Домовой и Ко», «Domovoy & Co».
Газету «ДИКА РЕСПУБЛІКА», «ДИКАЯ РЕСПУБЛИКА», «WILD REPUBLIC».
Журнал «Українські залізниці», «Украинские железные дороги», «Ukrainian Railways».
Журнал «Філософія освіти: університетські студії».
Журнал «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія», «Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия», «Plastic, Reconstructive and aesthetic surgery».
Журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія».
Збірник наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство».
Збірник «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні студії», «Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Liberal Arts».
Збірник «З історії західноукраїнських земель».
Збірник «Новітня доба».
Збірник «Парадигма».
Бюлетень «Видання про події «От-От».
Наказ № 308 від 28.05.2013 Журнал “Новобудови Київміськбуду”.
Збірник “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”.
Збірник “Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту”.
Журнал “Нова політична думка”.
Журнал “Ресторанні хроніки Відділ продажів”, “Ресторанные хроники Отдел продаж”, “Restaurant chronics Department of sales”.
Журнал “Майстерня вишивки. Картини”, “Мастерская вышивки. Картины”.
Журнал “Пикассо”, “Picasso”.
Журнал “Учитель музики”, “Учитель музыки”.
Журнал “Веселий Саморобкін”, “Весёлый Самоделкин”, “Jolly Samorobkin”.
Газета “Маша”.
Газета “Тещині млинці”, “Тещины блины”.
Газета “Корисні тещині поради”, “Полезные тещины советы”.
Наказ № 309 від 28.05.2013 Газета «Адвокатське бюро».
Газета «Наш Енергоатом».
Газета «ДИВОВИЖНИЙ КИТАЙ».
Газета «ІНСТИТУТ ЗДОРОВ’Я», «ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ».
Газета «Сучасна дошкільна освіта», «Современное дошкольное образование».
Газета «Газета поляків Волині і Поділля «Слово польське», «Gazeta Polaków Wołynia i Podola «Słowo Polskie».
Журнал «Computer Bild» (з нім.: – «Комп’ютерне зображення»).
Журнал «ROYAL PROPERTY» (з англ.: – «КОРОЛІВСЬКА ВЛАСНІСТЬ»).
Журнал «Зайка».
Збірник «Заповідна Хортиця».
Наказ № 339 від 31.05.2013 Газета “Дорога правди”.
Збірник “Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві”.
Збірник “Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки”.
Журнал “I-PEOPLE” (з англ.:“Я – люди”).
Журнал “Учитель початкових класів”, “Учитель начальных классов”.
Газета “CINEMOTION”.