Що таке ISSN?

issnISSN (Міжнародний стандартний серійний номер) – восьмизначний номер, який ідентифікує періодичні видання, в тому числі електронні.

ISSN – це цифровий код, який використовується в якості ідентифікатора, який не містить в собі жодної інформації про походження або вміст видання.

ISSN складається з восьми чисел, розділених дефісом. Восьмий символ – це контроль цифра, яка розраховується на основі алгоритму на основі попередніх 7 цифр. Восьмий символ управління може бути “X”, якщо результат обчислення контрольної цифри буде рівним “10”, це робиться для уникнення двозначності.

ISSN зв’язується із стандартизованою формою назви періодичного видання, відомого як “Ключова назва” (“Key title”), яка повторює назву публікації, кваліфікуючи її з додатковими елементами для того, щоб відрізнити її від інших видань, що мають ідентичні назви.

Якщо назви видання зазнає будь-яких змін, то потрібно реєструвати новий ISSN для того, щоб відповідати новій формі назви та уникнути дублювання. Періодичним виданням, назви яких змінювались кілька разів протягом свого існування будуть призначатися кожного разу нові ISSN, це дозволяє точно ідентифікувати кожну назву: по суті це вважається як різні публікації, навіть якщо є логічний зв’язок між ними.

На відміну від інших типів видань, світ періодичних видань є досить змінний: життєвий цикл назви може бути дуже коротким, багато видань можуть бути частиною складного комплексу відносин і т.д. Ці особливості безпосередньо зробили необхідним введення ISSN.