Державна реєстрація та перереєстрація видань згідно наказу № 110 та 111 від 18.03.2014

Державна реєстрація:
Газета «Вісник «Центренерго».
Газета «Т2. Телепрограма цифрового та ефірного телебачення України», «Т2. Телепрограмма цифрового и эфирного телевидения Украины».
Газета «Т2. Телевізійна програма передач», «Т2. Телевизионная программа передач».
Дайджест «Юний моделіст конструктор. Дайджест», «Юный моделист-конструктор. Дайджест», «Young modeller-designer of technics. Digest».
Збірник «Науковий вісник Кримського гуманітарного університету. Серія: економічні науки».
Журнал «Be ahead» (з англ.: «Випереджати»).
Журнал «СОЦІАЛЬНИЙ ПАРТНЕР», «СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР», «SOCIAL PARTNER».
Журнал “Special Kyiv Post supplement “Weddings” (з англ.: – “Спеціалізоване видання Київ Пост “Весілля”).
Журнал “Special Kyiv Post supplement “Legal Quarterly” (з англ.: – “Спеціалізоване видання Київ Пост “Правовий вісник”).
Збірник “Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)”.
Збірник “Українське суспільство: моніторинг соціальних змін”, “Украинское общество: мониторинг социальных изменений”, “Ukrainian society: monitoring of social changes”.

Перереєстрація:
Журнал «Економіка. Фінанси. Право».
Журнал «52 Львиная Доля», «52 the Lion’s Share».
Журнал «Промисловість у ФОКУСІ».
Журнал «РИНОЛОГІЯ».
Журнал “Діва. Зодіак”, “Дива. Зодиак”, “Diva. Zodiak”.