Державна реєстрація та перереєстрація видань у листопаді 2013 р.

Державна реєстраційна служба України у листопаді 2013 року прийняла рішення про державну реєстрацію та перереєстрацію таких друкованих засобів масової інформації

Наказ № 619 від 05.11.2013 Газета «Курортний вісник», «Курортный вестник».

Журнал «Інформаційні технології та економіка», «Information Technology and Economics».

Журнал «РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ІНВАЛІДІВ».

Журнал «RAKE» (з англ.: – «Вільнодумець. Гульвіса»). Журнал «H.O.M.E.» (з англ.: – «Д.І.М.»).

Збірник «Матеріали до української етнології», «Материалы к украинской этнологии», «Materials to Ukrainian Ethnology».

Перереєстрація:
Наказ № 619 від 05.11.2013 Журнал «Право та інновації».

Журнал «INTERCITY MAGAZINE (Інтерсіті Мегезін)» (з англ.: – «МІЖМІСЬКИЙ ЖУРНАЛ»).

Журнал «Сумський історико-архівний журнал».