Державна реєстрація нових видань від 05.07.2013

Державна реєстраційна служба України прийняла рішення про державну реєстрацію та перереєстрацію таких друкованих засобів масової інформації

 

Документи, на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію Видання, щодо яких прийнято рішення
Державна реєстрація:
Наказ № 394 від 05.07.2013 Збірник наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Вихідний», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Выходной».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Причорномор’я», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Причерноморье».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Придніпров’я», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Приднепровье».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Кримський випуск», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Крымский выпуск».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Слобожанщина», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Слобожанщина».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Донбас», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Донбасс».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Західний регіон», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Западный регион».
Газета «Щоденне суспільно-політичне видання «Погляд. Столичний регіон», «Ежедневное общественно-политическое издание «Взгляд. Столичный регион».
Журнал «Галерея. Стиль Життя», «The Gallery. LifeStyle».
Журнал «Нотаріат України».
Журнал «ДЕНЬ АНГЕЛА».
Журнал «Торти й солодощі», «Торты и сладости».
Журнал «Пожить для себя».
Перереєстрація:
Наказ № 393 від 05.07.2013 Газету “МЕНЮ”, “MENU”.
Журнал “Єдина”, “Единственная”.
Журнал “Інформація і право”.
Журнал “Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин”.
Збірник “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки”.
Збірник “Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць”.
Збірник “Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”.
Збірник “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна”.
Збірник “Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна”.
Збірник “Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки”.
Збірник “Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ”.
Збірник “Каталіз та нафтохімія”, “Катализ и нефтехимия”.