ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Серія та номер свідоцтва Вид видання Назва видання Дата держ. реєстрації Відомості про засновників
КВ 24090-13930Р збірник Актуальні проблеми психології в закладах освіти(українська)
Actual problems of psychology in educational institutions(англійська)
Актуальные проблемы психологии в учреждениях образования(російська)
19.06.2019
1) Криворізький державний педагогічний університет , Код ЄДРПОУ: 40787802
КВ 24089-13929Р збірник наукових праць “Актуальні проблеми початкової освіти”(українська)
“Actual problems of primary education”(англійська)
“Актуальные проблемы начального образования”(російська)
19.06.2019
КВ 24088-13928ПР журнал “Метал та лиття України”(українська)
“Metal and Casting of Ukraine”(англійська)
“Металл и литье Украины”(російська)
06.08.2019 1) Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417153
КВ 24087-13927ПР журнал Економіка, управління та адміністрування(українська) 31.07.2019 1) Державий університет “Житомирська політехніка” , Код ЄДРПОУ: 05407870
КВ 24086-13926Р журнал Сучасне ісламознавство(українська)
Modern Islamic Studies(англійська)
21.05.2019 1) Національний університет “Острозька академія”, Код ЄДРПОУ: 22554101
КВ 24085-13925ПР збірник Політичні і етнонаціональні дослідження(українська)
Political and ethnic studies(англійська)
05.07.2019 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Код ЄДРПОУ: 16394076
КВ 24084-13924ПР журнал “Boryspil magazine”(англійська) 22.07.2019 1) Дідігуров Олексій Петрович
КВ 24083-13923Р збірник “Територіальні громади України”(українська)
“Territorial communities of Ukraine”(англійська)
“Территориальные громады Украины”(російська)
14.08.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГЕНТСТВО МІЖНОРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ”, Код ЄДРПОУ: 39310954
КВ 24082-13922Р збірник “Інвестиційний портрет України”(українська)
“Overview of the Investment climate of Ukraine”(англійська)
“Инвестиционный портрет Украины”(російська)
14.08.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Центр сприяння розвитку інвестиційного клімату”, Код ЄДРПОУ: 39281159
2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Агентство міжнародної економічної інтеграції”, Код ЄДРПОУ: 39310954
КВ 24081-13921Р журнал “Вісник територіальних громад України”(українська)
“Journal of territorial communities of Ukraine”(англійська)
“Вестник территориальных громад Украины”(російська)
14.08.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ” , Код ЄДРПОУ: 39281159
КВ 24080-13920Р журнал “Вічний мандрівник”(українська)
“Eternal traveller”(англійська)
“Ewiger Reisender”(німецька)
“Вечный странник”(російська)
05.07.2019 1) Приватне підприємство “Видавничий дім журналу “Пам”ятки України”, Код ЄДРПОУ: 41094760
КВ 24079-13919Р газета “Ясно”(українська)
“Ясно”(російська)
08.08.2019 1) Тимошенко Валерій Володимирович
КВ 24078-13918ПР журнал Наука і освіта(українська)
Science and Education(англійська)
19.06.2019
1) Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського”, Код ЄДРПОУ: 02125473
КВ 24077-13917ПР журнал Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського(українська)
Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky(англійська)
19.06.2019
КВ 24076-13916Р збірник “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”. Серія “Філософія”(українська) 02.08.2019
1) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Код ЄДРПОУ: 02125438
КВ 24075-13915Р збірник Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філософія”(українська) 02.08.2019
КВ 24074-13914Р збірник Управління економікою: теорія і практика. Чумаченківські читання(українська)
Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annals(англійська)
Управление экономикой: теория и практика. Чумаченковские чтения(російська)
31.07.2019 1) Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05420557
2) Громадська організація Академія економічних наук України, Код ЄДРПОУ: 20350535
КВ 24073-13913ПР газета “Вести. Харьковский выпуск”(російська) 06.08.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НЬЮЗ ПАБЛІШІНГ”, Код ЄДРПОУ: 39642185
КВ 24072-13912ПР газета “Вести. Донецкий выпуск”(російська) 06.08.2019
КВ 24071-13911ПР газета “Вести. Крымский выпуск”(російська) 06.08.2019
КВ 24070-13910Р збірник Філософські діалоги(українська) 31.07.2019 1) Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417012
КВ 24069-13909Р журнал Інтродукція рослин(українська)
Plant Introduction(російська)
22.07.2019 1) Національна академія наук України , Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Національної академії наук України , Код ЄДРПОУ: 05417228
3) Національний дендрологічний парк Софіївка Національної академії наук України , Код ЄДРПОУ: 03534653
4) Державний дендрологічний парк Олександрія Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 03534340
5) Державний дендрологічний парк Тростянець Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 03534669
КВ 24068-13908ПР збірник “Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки”(українська)
“Scientific research issues of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky: Linguistic Sciences”(англійська)
31.07.2019 1) Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Код ЄДРПОУ: 02125473
КВ 24067-13907ПР журнал “Вуглехімічний журнал”(українська)
“Journal of Coal Chemistry”(англійська)
“Углехимический журнал”(російська)
31.07.2019 1) Українська науково-промислова асоціація “Укркокс” , Код ЄДРПОУ: 04851189
2) Державне підприємство “Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (“УХІН”), Код ЄДРПОУ: 00190443
3) Державне підприємство “Державний інститут з проектування підприємств коксо-хімічної промисловості , Код ЄДРПОУ: 00188334
КВ 24066-13906Р газета “Дієти і рецепти”(українська)
“Диеты и рецепты”(російська)
05.07.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс-Кур”єр Україна”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 24065-13905Р журнал “Просторовий розвиток”(українська)
“Spatial Development”(англійська)
05.07.2019 1) Київський національний університет будівництва і архітектури, Код ЄДРПОУ: 02070909
КВ 24064-13904Р журнал “Педагогічний часопис Волині”(українська)
Pedagogical journal Volyn(англійська)
31.07.2019 1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Код ЄДРПОУ: 02125102
КВ 24063-13903ПР журнал “Психологічний часопис”(українська)
Psychological journal(англійська)
Психологический журнал(російська)
Journal psychologique(французька)
22.07.2019 1) Інститут психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Код ЄДРПОУ: 02141213
КВ 24062-13902ПР газета “Своїми Силами” (українська) 22.07.2019 1) Гордієнко Людмила Борисівна
КВ 24061-13901ПР газета “Вести. Одесский выпуск” (російська) 31.07.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Ньюз Паблішінг”, Код ЄДРПОУ: 39642185
КВ 24060-13900ПР газета “Вести. Днепропетровский выпуск” (російська) 31.07.2019
КВ 24059-13899Р журнал Bon kids magazine (англійська) 11.05.2019 1) Басанець Катерина Олексіївна
КВ 24058-13898Р журнал “Cool Kids magazine” (англійська) 11.05.2019 1) Деркач Ірина Сергіївна
КВ 24057-13897Р журнал “Українські технології” (українська)
“Ukrainian Technology” (англійська)
“Украинские технологии” (російська)
28.05.2019 1) Рябих Валерій Олексійович
КВ 24056-13896Р збірник “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”. Серія “Історія” (українська) 22.07.2019
1) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Код ЄДРПОУ: 02125438
КВ 24055-13895Р збірник “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”. Серія “Психологія” (українська) 22.07.2019
КВ 24054-13894Р альманах Надзвичайні ситуації, права людини і цивільний захист (українська)
Emergency Situations. Hyman Rights and Civil Defence (англійська)
Черезвычайные ситуации, права человека и гражданская защита (російська)
14.06.2019 1) Комаровський Ігор Леонідович
КВ 24053-13893ПР журнал “Альманах права” (українська) 31.07.2019 1) Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417130
КВ 24052-13892Р журнал “Бизнес концентрат” (російська) 19.06.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАН ПРОДАКШН”, Код ЄДРПОУ: 42384256
КВ 24051-13891Р журнал “Information technology” (англійська) 19.06.2019
КВ 24050-13890Р журнал “Іnformation technology guide” (англійська) 19.06.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТУДІЯ 69 ПРОДАКШН” , Код ЄДРПОУ: 42366834
КВ 24049-13889Р журнал “Бизнес гид” (російська) 19.06.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Студія 69 продакшн”, Код ЄДРПОУ: 42366834
КВ 24048-13888ПР газета “Демократична Україна” (українська) 31.07.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційно-консультаційна фірма “Праця”, Код ЄДРПОУ: 13688908
КВ 24047-13887Р газета “Праця та зарплата” (українська) 31.07.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ФІРМА “ПРАЦЯ”, Код ЄДРПОУ: 13688908
КВ 24045-13885Р журнал “TROIS” (французька) 22.07.2019 1) Гвязда Христина Ігорівна
КВ 24044-13884Р журнал Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія “Філософія” (українська)
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series “Philosophy”(англійська)
21.05.2019 1) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Код ЄДРПОУ: 02125622
КВ 24043-13883Р газета “Вести. Всеукраинский выпуск” (російська) 22.07.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Ньюз Паблішинг”, Код ЄДРПОУ: 39642185
КВ 24042-13882ПР газета “Вести. Киевский выпуск” (російська) 22.07.2019
КВ 24041-13881Р журнал “Управління фінансами” (українська)
“Управление финнсами” (російська)
31.07.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДІА-ПРО” , Код ЄДРПОУ: 36192941
КВ 24040-13880ПР журнал “СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА” (українська)
“FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION” (англійська)
“СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА” (російська)
19.04.2019 1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
2) Асоціація судових медиків України, Код ЄДРПОУ: 19361551
3) Державна установа “Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України”, Код ЄДРПОУ: 05480795
4) Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, Код ЄДРПОУ: 02010971
24039-13879Р
КВ 24038-13878Р журнал “Публічні закупівлі” (українська)
“Публичные закупки” (російська)
11.07.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕХ МЕДІА ГРУП”, Код ЄДРПОУ: 40556681
КВ 24037-13877Р журнал “Практика здійснення публічних закупівель” (українська)
“Практика осуществления публичных закупок” (російська)
11.07.2019
КВ 24036-13876Р журнал “Пожежна безпека будівель і споруд” (українська)
“Пожарная безпасность зданий и сооружений” (російська)
22.07.2019
КВ 24035-13875Р журнал “Пожежна безпека” (українська)
“Пожарная безопасность” (російська)
22.07.2019
КВ 24034-13874Р журнал “Охорона праці на підприємстві” (українська)
“Охрана труда на предприятии” (російська)
22.07.2019
КВ 24033-13873Р журнал “Організація та контроль якості будівельних робіт” (українська)
“Организация и контроль качества строительных работ” (російська)
11.07.2019
КВ 24032-13872Р журнал “Журнал головного механіка” (українська)
“Журнал главного механика” (російська)
22.07.2019
КВ 24031-13871Р журнал “Довідник керівника стоматологічної клініки” (українська)
“Справочник руководителя стоматологической клиники” (російська)
22.07.2019
КВ 24030-13870Р журнал “Довідник головного інженера проекту” (українська)
“Справочник главного инженера проекта” (російська)
11.07.2019
КВ 24029-13869ПР журнал “Наукові записки Інституту журналістики” (українська)
“Scientific Notes of Institute of Journalism” (англійська)
28.05.2019
1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Код ЄДРПОУ: 02070944
КВ 24028-13868ПР журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: “Журналістика” (українська)
“Bulletin Taras Shevchenko National University of Kyiv. “Journalism” (англійська)
28.05.2019
КВ 24027-13867ПР журнал Актуальні питання масової комунікації (українська)
Current issues of mass communication (англійська)
14.06.2019
КВ 24026-13866ПР журнал “Журналістика” (українська)
Journalism (англійська)
19.06.2019
КВ 24025-13865Р збірник Передгірне та гірське землеробство і тваринництво (українська) 05.07.2019 1) Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України , Код ЄДРПОУ: 00496952
КВ 24024-13864Р журнал Фінансові інструменти компанії (українська)
Финансовые инструменты компании (російська)
22.07.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕДІА-ПРО”, Код ЄДРПОУ: 36192941
КВ 24023-13863Р журнал “Управління персоналом” (українська) 05.07.2019
КВ 24022-13862Р журнал “Безпечне підприємство і виробництво” (українська)
“Безопасное предприятие и производство” (російська)
22.07.2019
КВ 24021-13861Р журнал “Зовнішньоекономічна діяльність і митниця” (українська)
“Внешнеэкономическая деятельность и таможня” (російська)
22.07.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Про”, Код ЄДРПОУ: 270342051
КВ 24020-13860ПР газета “Діалог – український щотижневик” (українська)
“Dialogue – Ukrainian weekly” (англійська)
“Диалог – украинский еженедельник” (російська)
22.07.2019 1) Леонова Аксінія Олександрівна
КВ 24019-13859Р журнал “Оцінка впливу на довкілля” (українська)
“Environmental impact assessment” (англійська)
25.07.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА ПЛЮС”, Код ЄДРПОУ: 40746986
КВ 24018-13858Р газета “СЛУГА ПРИРОДИ” (українська) 25.07.2019
КВ 24017-13857Р газета Чудо-Поварешка” (російська) 22.07.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Юнілайн-Україна”, Код ЄДРПОУ: 42876129
КВ 24017-13857Р газета Чудо-Поварешка” (російська) 22.07.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Юнілайн-Україна”, Код ЄДРПОУ: 42876129
КВ 24015-13855Р збірник “Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право”(українська)
“Scientific Bulletin of Flight Academy. Series: Economics, Management amd Law”(англійська)
19.06.2019 1) Національний авіаційний університет, Код ЄДРПОУ: 01132330
КВ 24014-13854Р газета “МОЯ ЦЕРКВА” (українська) 25.07.2019 1) РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) , Код ЄДРПОУ: 42783113
КВ 24013-13853ПР збірник “Zaporizhzhia Historical Review” (англійська) 19.06.2019 1) “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” , Код ЄДРПОУ: 02125243
КВ 24011-13851Р журнал “Офіцер України” (українська) 11.05.2019 1) Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Код ЄДРПОУ: 08410370
КВ 24010-13850Р журнал Український журнал інформаційних технологій (українська)
Ukrainian Journal of Information Technology (англійська)
14.06.2019 1) Національний університет “Львівська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02071010
КВ 24009-13849Р журнал Математичне моделювання та комп’ютинг (українська)
Mathematical Modeling and Computing (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет “Львівська політехніка” , Код ЄДРПОУ: 02071010
2) Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України , Код ЄДРПОУ: 19140011
КВ 24008-13848Р журнал “Комп”ютерні системи проектування. Теорія і практика” (українська)
“Computer Desing Systems. Theory and Practice” (англійська)
14.06.2019
1) Національний університет “Львівська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02071010
КВ 24007-13847Р журнал Електроенергетичні та електромеханічні системи (українська)
Electrical Power and Electromechanical Systems (англійська)
14.06.2019
КВ 24006-13846Р журнал Соціальна економіка (українська)
Social economics (англійська)
Социальная экономика (російська)
19.06.2019
1) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Код ЄДРПОУ: 02071205
КВ 24005-13845Р збірник Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Право” (українська)
The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Law (англійська)
Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия “Право” (російська)
19.06.2019
КВ 24004-13844Р збірник Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Історія” (українська)
“The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: History” (англійська)
“Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия “История” (російська)
19.06.2019
КВ 24003-13843ПР газета “Вісті Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств” (українська) 05.07.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Вісті Кооп”, Код ЄДРПОУ: 42898912
КВ 24002-13842Р журнал “Англійська бібліотека” (українська)
“English Library” (англійська)
19.06.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво “Знання” , Код ЄДРПОУ: 32671707
КВ 24001-13841Р журнал Меліорація і водне господарство (українська) 19.06.2019 1) Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України , Код ЄДРПОУ: 01018947
КВ 24000-13840ПР збірник “Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи” (українська) 28.05.2019 1) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Код ЄДРПОУ: 02125639
КВ 23998-13838Р журнал “Lady MILLION magazine” (англійська) 19.06.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІЛЛІОН”, Код ЄДРПОУ: 42505576
КВ 23997-13837Р журнал “Україна до Північноатлантичного альянсу” (українська)
“Ukraine to North Atlantic Treaty Organization” (англійська)
14.06.2019 1) Громадська організація “ЦЕНТР ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ” , Код ЄДРПОУ: 36336482
КВ 23996-13836Р збірник “СТВОРЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ”(українська)
“DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT IN CURRENT CONDITIONS” (англійська)
19.06.2019
1) Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Код ЄДРПОУ: 26614573
КВ 23995-13835Р збірник “ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ” (українська)
“SCIENTIFIC WORKS OF STATE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF TESTING AND CERTIFICATION OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT” (англійська)
19.06.2019
КВ 23994-13834ПР журнал НАРОДНИЙ БАНКІР (українська) 19.06.2019 1) Акціонерне товариство “Перший український міжнародний банк” , Код ЄДРПОУ: 14282829
КВ 23993-13833ПР журнал “Вісник Національної академії правових наук України”(українська)
“Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine”(англійська)
“Вестник Национальной академии правовых наук Украины”(російська)
11.07.2019 1) Національна академія правових наук України, Код ЄДРПОУ: 00065028
2) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого”, Код ЄДРПОУ: 02071139
КВ 23992-13832Р журнал Вісник медичних і біологічних досліджень (українська)
Bulletin of medical and biological research (англійська)
11.05.2019 1) Державний вищий навчальний заклад Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я , Код ЄДРПОУ: 02010830
КВ 23991-13831Р збірник Соціум. Документ. Комунікація (українська)
Society. Document. Communication (англійська)
Социум. Документ. Коммуникация (російська)
19.06.2019
1) Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Код ЄДРПОУ: 04543387
КВ 23990-13830Р збірник Переяславський літопис (українська)
Pereiaslav Chronicle (англійська)
19.06.2019
КВ 23989-13829ПР журнал Український журнал лісівництва та деревинознавства (українська)
Ukrainian Journal of Forest and Wood Science (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23988-13828ПР журнал Тваринництво та технології харчових продуктів (українська)
Animal Science and Food Technology (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23987-13827ПР журнал Рослинництво та грунтознавство (українська)
Plant and Soil Sciences (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23986-13826ПР журнал Міжнародний філологічний часопис (українська)
International Journal of Philology (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23985-13825ПР збірник Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія (українська)
Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Philosophy (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23984-13824ПР журнал Біологічні системи: теорія та інновації (українська)
Biological Systems: Theory and Innovation (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23983-13823ПР журнал Біоекономіка і аграрний бізнес (українська)
Bioeconomy and Agrarian Business” (англійська)
19.06.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23982-13822Р журнал Вища освіта Україні (українська)
Higher education of Ukraine (англійська)
14.06.2019 1) Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво “Педагогічна преса” , Код ЄДРПОУ: 24093064
2) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Код ЄДРПОУ: 02125295
КВ 23981-13821Р журнал “Вісник кримінального судочинства” (українська) 19.06.2019 1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Код ЄДРПОУ: 02070944
2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРАВОВА ЄДНІСТЬ”, Код ЄДРПОУ: 38765926
КВ 23980-13820Р журнал Синиця_блог (українська) 19.06.2019 1) Синиця Ярослав Дмитрович
КВ 23979-13819ПР бюлетень “Промислова власність” (українська) 19.06.2019
1) Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”, Код ЄДРПОУ: 31032378
КВ 23978-13818ПР бюлетень “Авторське право і суміжні права” (українська) 19.06.2019
КВ 23977-13817Р газета “Влада і Рада” (українська) 14.06.2019 1) Солдатенко Леонід Олексійович
КВ 23976-13816Р газета “Новини Донеччини” (українська) 19.06.2019 1) Підприємство “Центр трудової реабілітації інвалідів – “Друкарський дім”, яке засноване на власності Донецької обласної організації інвалідів ВОІ СОІУ, Код ЄДРПОУ: 36081990
КВ 23975-13815Р журнал “Дитячий журнал” (українська)
“Детский журнал” (російська)
14.06.2019 1) Лобачов Андрій Вікторович
КВ 23974-13814Р газета “Загадки і таємниці. Містика. Парадокси. Непізнане” (українська)
“Загадки и тайны. Мистика. Парадоксы. Непознанное” (російська)
14.06.2019 1) Босенко Марина Миколаївна
КВ 23973-13813Р журнал “Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького”. Серія “Прикладна математика. Інформатика” (українська)
“Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University”. Series “Applied mathematics. Informatics” (англійська)
21.05.2019 1) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Код ЄДРПОУ: 02125622
КВ 23972-13812ПР журнал Часопис картографії (українська) 11.05.2019
1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Код ЄДРПОУ: 02070944
КВ 23971-13811ПР журнал “Фізична географія та геоморфологія” (українська) 11.05.2019
КВ 23970-13810ПР журнал Економічна та соціальна географія (українська) 11.05.2019
КВ 23969-13809ПР журнал “Географія та туризм” (українська) 11.05.2019
КВ 23968-13808ПР збірник Гідрологія гідрохімія і гідроекологія (українська) 11.05.2019
КВ 23967-13807ПР журнал Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія “Географія” (українська) 11.05.2019
КВ 23966-13806Р журнал “Симфонія правосуддя – закон звучить” (українська) 19.06.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА “МЕЛЬНИЧУК І ПАРТНЕРИ “, Код ЄДРПОУ: 41463436
КВ 23965-13805ПР газета “Діалог – український щотижневик” (українська)
“Диалог – украинский еженедельник” (російська)
19.06.2019 1) Леонова Аксінія Олександрівна
КВ 23964-13804Р журнал “Technological Systems” (англійська) 28.05.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “Індустріальні технології”, Код ЄДРПОУ: 313545238
КВ 23963-13803ПР журнал Науково-практичний журнал “Архів психіатрії” (українська)
Scientific and practical journal “Archives of psychiatry” (англійська)
Научно-практический журнал “Архив психиатрии” (російська)
01.03.2019 1) Державна установа Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України, Код ЄДРПОУ: 04803492
КВ 23962-13802Р газета “Прогресивний рух” (українська) 19.06.2019 1) Громадська організація “Всеукраїнський прогресивний рух”, Код ЄДРПОУ: 42820385
КВ 23961-13801ПР журнал “Київ” (українська) 26.04.2019 1) Національна спілка письменників України , Код ЄДРПОУ: 00016018
2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Журнал “Київ”, Код ЄДРПОУ: 16396359
КВ 23960-13800ПР журнал “Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація” (українська)
“Computer Modeling: Analysis, Control, Optimization” (англійська)
“Компьютерное моделирование: анализ, управление, оптимизация” (російська)
26.04.2019 1) Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”, Код ЄДРПОУ: 02070758
КВ 23959-13799Р збірник “Педагогічний альманах” (українська)
“Pedagogical almanac” (англійська)
“Педагогический альманах” (російська)
28.05.2019 1) Комунальний вищий навчальний заклад “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради, Код ЄДРПОУ: 02139794
КВ 23958-13798Р збірник “Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди” (українська) 21.05.2019 1) Національний університет водного господарства та природокористування , Код ЄДРПОУ: 02071116
КВ 23955-13795ПР збірник “Південний архів (філологічні науки)” (українська)
“South Archive (Philological Sciences)” (англійська)
26.04.2019
1) Херсонський державний університет, Код ЄДРПОУ: 02125609
КВ 23954-13794ПР збірник “Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Психологічні науки” (українська)
“Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Psychological Sciences” (англійська)
26.04.2019
КВ 23953-13793ПР збірник “Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”(українська)
“Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Economic Sciences” (англійська)
26.04.2019
КВ 23952-13792ПР збірник “Природничий альманах (біологічні науки)” (українська)
“Scientific Bulletin of Natural Sciences” (англійська)
26.04.2019
КВ 23951-13791ПР збірник “Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Германістика та міжкультурна комунікація” (українська)
“Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Germanic Studies and Intercultural Communication” (англійська)
26.04.2019
КВ 23950-13790ПР журнал “Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Географічні науки”(українська)
“Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Geographical Sciences” (англійська)
26.04.2019
КВ 23949-13789ПР журнал “Чорноморський ботанічний журнал” (українська)
“Chornomorski Botanical Journal” (англійська)
“Черноморский ботанический журнал” (російська)
26.04.2019
КВ 23948-13788Р журнал Суспільно-політичні процеси (українська)
Public Political Processes (англійська)
19.06.2019 1) Громадська організація “Академія політичних наук”, Код ЄДРПОУ: 40482070
КВ 23947-13787Р журнал “Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького”. Серія “Філологічні науки” (українська)
“Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University”. Series “Philological Sciences” (англійська)
21.05.2019 1) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Код ЄДРПОУ: 02125622
КВ 23946-13786ПР газета “Садівник і городник” (українська)
“Садовод и Огородник” (російська)
19.06.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ТОЛОКА”, Код ЄДРПОУ: 34794859
КВ 23945-13785Р газета “Я-пенсіонер” (українська)
“Я-пенсионер” (російська)
28.05.2019 1) Приватне підприємство “ІН-ПРО”, Код ЄДРПОУ: 31491446
КВ 23944-13784Р газета Український народ (українська)
The People of Ukraine (англійська)
Украинский народ (російська)
28.05.2019 1) Всеукраїнська громадська організація “ОСНОВА”, Код ЄДРПОУ: 35948283
КВ 23943-13783Р журнал Environmental and Radiation Safety (англійська) 23.04.2019 1) Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Код ЄДРПОУ: 23623471
КВ 23942-13782ПР журнал “Психологія та соціальна робота” (українська)
“Psychology and social work” (англійська)
21.05.2019 1) Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Код ЄДРПОУ: 02071091
КВ 23941-13781ПР збірник “Геохімія техногенезу” (українська)
“Geochemistry of Technogwnesis” (англійська)
“Геохимия техногенеза” (російська)
26.04.2019 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 23521345
КВ 23940-13780Р журнал Фізична терапія, ерготерапія (українська) 21.05.2019 1) Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” , Код ЄДРПОУ: 02125266
КВ 23939-13779Р журнал “Економіка і управління” (українська) 21.05.2019 1) Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”, Код ЄДРПОУ: 24366800
2) Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Код ЄДРПОУ: 21651635
КВ 23938-13778ПР журнал “Олімпійська арена” (українська) 01.03.2019 1) Громадська організація “Національний олімпійський комітет України”, Код ЄДРПОУ: 00013238
23937-13777пР
КВ 23936-13776Р журнал “Велетень ключворд” (українська)
“Великан ключворд” (російська)
28.05.2019 1) Тjвариство з обмеженою відповідальністю “ПРЕСС-КУР’ЄР УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23935-13775Р журнал “Новий Врожай” (українська) 11.05.2019 1) Горкун Дмитро Іванович
КВ 23934-13774ПР газета “Українська Стратегія” (українська) 14.06.2019 1) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”, Код ЄДРПОУ: 39610682
КВ 23933-13773ПР журнал “Системи керування та комп’ютери” (українська)
“Control Systems and Computers” (англійська)
“Управляющие системы и машины” (російська)
26.04.2019 1) Національна Академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної Академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417176
3) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Код ЄДРПОУ: 24741741
КВ 23932-13772ПР журнал “LDaily” (англійська) 11.05.2019 1) Товариство з обмеженою вдповідальністю “СНН ГРУП”, Код ЄДРПОУ: 39330567
КВ 23931-13771Р збірник Садівництво (українська) 11.05.2019 1) Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України, Код ЄДРПОУ: 00413297
КВ 23930-13770ПР газета “Ваша Доля-спринт” (українська)
“Ваша Судьба-спринт” (російська)
28.05.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мега-прес груп”, Код ЄДРПОУ: 39517775
КВ 23929-13769ПР газета “Сільське життя в Україні” (українська)
“Сельская жизнь в Украине” (російська)
28.05.2019
КВ 23928-13768Р журнал Технополіс плюс (українська) 11.05.2019 1) товариство з обмеженою відповідальністю “Редакція журналу “Технополіс”, Код ЄДРПОУ: 37986818
КВ 23927-13767Р збірник “Елементи, прилади та системи електронної техніки” (українська)
“Elements, Devices and Systems in Electronics” (англійська)
23.04.2019
1) Запорізький національний університет, Код ЄДРПОУ: 02125243
КВ 23926-13766ПР збірник “Металургія” (українська)
“Metallurgy” (англійська)
23.04.2019
КВ 23925-13765ПР збірник “Humanities Studies” (англійська) 23.04.2019
КВ 23924-13764Р журнал Повітря Вода Тепловий (українська)
Air Water Therm (англійська)
Воздух Вода Тепловой (російська)
28.05.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАНИЦТВО АКВА-ТЕРМ УКРАЇНА, Код ЄДРПОУ: 39704885
КВ 23923-13763Р журнал Філософія права і загальна теорія права (українська)
Philosophy of Law and General Theory of Law (англійська)
03.04.2019 1) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , Код ЄДРПОУ: 02071139
КВ 23922-13762Р журнал “Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI” (англійська) 23.04.2019 1) Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Код ЄДРПОУ: 23623471
КВ 23921-13761Р журнал “Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання” (українська) 26.04.2019 1) Науково-виробниче приватне підприємство ФОРУМ, Код ЄДРПОУ: 21563196
КВ 23920-13760Р журнал “Офіційний вісник України. Зі змінами” (українська) 11.05.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український інформаційно-правовий центр”, Код ЄДРПОУ: 24571227
КВ 23919-13759Р газета “НАШІ 2019″ (українська)
“НАШИ 2019″ (російська)
10.06.2019
1) Гаджиєва Світлана Петрівна
КВ 23918-13758Р газета “НАШІ ІНФО 2019″ (українська)
“НАШИ ИНФО 2019″ (російська)
10.06.2019
КВ 23917-13757ПР збірник “Культурологічна думка” (українська) 21.05.2019 1) Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Код ЄДРПОУ: 35592864
КВ 23916-13756Р журнал “World Expo 2020 Dubai” (англійська) 21.05.2019 1) Мамиченко Сергій Анатолійович
КВ 23915-13755ПР журнал Надзвичайна ситуація плюс (українська) 21.05.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Альбус 2005″, Код ЄДРПОУ: 33545770
КВ 23914-13754ПР журнал Освітні обрії (українська) 03.04.2019 1) Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Код ЄДРПОУ: 02125266
2) Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , Код ЄДРПОУ: 02136376
КВ 23913-13753Р газета “Затишні будні” (українська) 21.05.2019 1) Одарич Сергій Васильович
КВ 23912-13752ПР збірник “Гігієна населених місць” (українська)
Hygiene of populated places (англійська)
01.03.2019 1) Державна установа Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України , Код ЄДРПОУ: 02011858
КВ 23911-13751Р журнал “Світ у 2020″ (українська)
“The World in 2020″ (англійська)
“Мир в 2020″ (російська)
11.05.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український тиждень”, Код ЄДРПОУ: 35392656
КВ 23910-13750ПР журнал Український географічний журнал (українська)
Ukrainian geographical journal (англійська)
11.05.2019 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут географії Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05540401
КВ 23909-13749Р журнал “Індустрія моди” (українська)
“Fashion Industry” (англійська)
19.04.2019 1) Київський національний університет технологій та дизайну, Код ЄДРПОУ: 02070890
КВ 23908-13748Р газета “Українська Стратегія” (українська) 28.05.2019 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ”, Код ЄДРПОУ: 42407283
КВ 23907-13747Р журнал Моя україна: Мандруй! Вражай! Люби! (українська)
My Ukraine: Travel! Amaze! Love! (англійська)
Моя Украина: Путешествуй! Удивляй! Люби” (російська)
28.05.2019 1) Зубрицька Анастасія Сергіївна
КВ 23906-13746ПР журнал “Землеустрій і кадастр” (українська) 19.04.2019 1) Державне підприємство “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, Код ЄДРПОУ: 00699773
2) Державний заклад “Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління” Міністерства природних ресурсів України, Код ЄДРПОУ: 19491035
КВ 23905-13745Р газета “Європейська Україна” (українська) 11.05.2019 1) Громадська організація “Київська бізнес асоціація Україна-Європа”, Код ЄДРПОУ: 41805434
КВ 23904-13744ПР газета “Вісті Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України” (українська) 21.05.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Вісті Кооп”, Код ЄДРПОУ: 42898912
КВ 23903-13743Р газета “Наша сила 2019″ (українська) 27.03.2019 1) Гаджиєва Світлана Петрівна
КВ 23902-13742Р журнал “Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького”. Серія “Економічні науки” (українська)
“Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University”. Series “Economic Sciences” (англійська)
11.05.2019 1) Черкаський національний університет, Код ЄДРПОУ: 02125622
КВ 23901-13741Р журнал “PODIUM REAL” (англійська) 11.05.2019 1) Богун Тетяна Сергіївна
КВ 23900-13740Р журнал “Corporate Law & Governance Review” (англійська) 01.03.2019 1) Приватне мале підприємство “Віртус Інтерпрес”, Код ЄДРПОУ: 32462877
КВ 23899-13739Р газета “НОВІ ОБЛИЧЧЯ” (українська) 11.05.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційне агентство “АЙТІВІ”, Код ЄДРПОУ: 40182709
КВ 23898-13738Р збірник Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині (українська) 12.03.2019
1) Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України , Код ЄДРПОУ: 03534498
КВ 23897-13737Р збірник “Історичні та культурологічні студії” (українська) 01.03.2019
КВ 23896-13736Р збірник “Княжа доба: історія і культура” (українська) 01.03.2019
КВ 23895-13735Р збірник “Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість” (українська) 12.03.2019
КВ 23894-13734ПР журнал “Репродуктивна ендокринологія” (українська)
“Reproductive endocrinology” (англійська)
“Репродуктивная эндокринология” (російська)
23.04.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Трилист”, Код ЄДРПОУ: 35422926
КВ 23893-13733Р газета “Пенсійний кур”єр плюс” (українська) 23.04.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська соціаальна медіа-група”, Код ЄДРПОУ: 41122462
КВ 23892-13732Р збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад” (українська)
“Rainbound rolling stock” (англійська)
19.04.2019 1) Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”, Код ЄДРПОУ: 00388168
КВ 23891-13731ПР журнал “Вісник стоматології” (українська)
“Stomatological Bulletin” (англійська)
“Вестник стоматологии” (російська)
03.04.2019 1) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 02012102
2) “ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 00013008
3) Комунальне некомерційне підприємство “Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка “Одеської обласної ради”, Код ЄДРПОУ: 01998549
КВ 23890-13730Р журнал Гуманітарні візії (українська)
Humanitarian Vision (англійська)
19.04.2019 1) Національний університет “Львівська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02071010
КВ 23889-13729Р журнал “Український журнал із машинобудування і матеріалознавства” (українська)
“Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science” (англійська)
19.04.2019 1) Національний університет “Львівська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02071010
КВ 23888-13728Р газета “Молодь України. Вінниччина” (українська)
11.05.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Молодь України”, Код ЄДРПОУ: 37855395
КВ 23887-13727Р газета Молодь України. Хмельниччина (українська)
КВ 23886-13726Р журнал “Advanced Space Law” (англійська) 11.05.2019 1) ПРИВАТНА УСТАНОВА “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА” , Код ЄДРПОУ: 39845593
2) Базалук Олег Олександрович
КВ 23885-13725Р газета “Життя Авто Євро Сили” (українська)
“Life Auto Euro Strength” (англійська)
“Жизнь Авто Евро Силы” (російська)
11.05.2019 1) Громадська організація “Всеукраїнська організація “Авто Євро Сила”, Код ЄДРПОУ: 40813376
КВ 23884-13724ПР журнал “Радіофізика і радіоастрономія” (українська)
“Radio Physics and Radio Astronomy” (англійська)
“Радиофизика и радиоастрономия” (російська)
19.04.2019 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 02772020
3) Український комітет радіосоюзу, Код ЄДРПОУ: 20046079
КВ 23883-13723Р журнал ВІСНИК ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (українська) 19.04.2019 1) Ковальський Тарас Олегович
КВ 23882-13722Р журнал “Персоналії” (українська) 19.04.2019 1) Абович Тетяна Леонідівна
КВ 23881-13721ПР журнал “Слово про. Здоровье” (російська) 23.04.2019 1) Автономов Андрій Георгійович
2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТЕНЛІЗ”, Код ЄДРПОУ: 40850360
КВ 23880-13720Р журнал “Персоналізована медицина” (українська)
“Personalized Medicine” (англійська)
“Персонализированная медицина” (російська)
27.03.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРМАТОЛОГІЇ”, Код ЄДРПОУ: 31867557
КВ 23879-13719ПР журнал “Сучасна педіатрія. Україна” (українська)
“Modern pediatrics. Ukraine” (англійська)
“Современная педиатрия. Украина” (російська)
15.03.2019 1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
2) Бахтіярова Дана Олегівна
КВ 23878-13718ПР журнал “Офіційний вісник України” (українська) 06.02.2019 1) Міністерство юстиції України, Код ЄДРПОУ: 00015622
КВ 23877-13717Р журнал ГОДИННИКИ в УКРАЇНІ. РОЗКІШНЕ ЖИТТЯ (українська)
WATCHES in UKRAINE. LUXE LIFE (англійська)
ЧАСЫ в УКРАИНЕ. РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ (російська)
19.04.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю Рекламна агенція ЯРНІКА , Код ЄДРПОУ: 36885256
КВ 23876-13716ПР журнал Історія науки і техніки (українська)
History of science and technology (англійська)
23.04.2019 1) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, Код ЄДРПОУ: 41330257
КВ 23875-13715Р журнал Класна література (українська) 23.04.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВИДАВНИЦТВО “ЗНАННЯ “, Код ЄДРПОУ: 32671707
КВ 23873-13713Р бюлетень “Бюлетень Національної служби посередництва і примирення” (українська) 23.04.2019 1) Ременюк Оксана Борисівна
КВ 23872-13712Р газета “АВТО ЄВРО СИЛА РЕГІОНИ” (українська) 23.04.2019 1) Бахтіяров Максим Леонідович
КВ 23871-13711ПР журнал “Журнал Національної академії медичних наук України” (українська)
“Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine” (англійська)
27.03.2019 1) Національна академія медичних наук України, Код ЄДРПОУ: 00061125
КВ 23870-13710Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Engineering and CAD” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Машиноведение и САПР” (російська)
15.03.2019 1) Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23869-13709Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Electrical Power Engineering and Converter Equipment” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Электроэнергетика и преобразовательная техника” (російська)
15.03.2019 2079-4525
КВ 23868-13708Р газета “Бувальщини і сміх, і гріх!” (українська)
“Бывальщины и смех, и грех!” (російська)
19.04.2019 1) Хотимчук Павло Євгенійович
КВ 23867-13707ПР журнал “Український журнал серцево-судинної хірургії” (українська)
“Ukrainian Journal of cardiovascular surgery” (англійська)
“Украинский журнал сердечно-сосудистой хирургии” (російська)
19.04.2019 1) Державна установа Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України , Код ЄДРПОУ: 05493562
2) АСОЦІАЦІЯ “СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 20070055
3) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА , Код ЄДРПОУ: 01896702
4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Професійні видання Східна Європа”, Код ЄДРПОУ: 37797137
КВ 23866-13706Р журнал “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України”(українська) 19.04.2019 1) Національна академія державного управління при Президентові України, Код ЄДРПОУ: 23696843
КВ 23865-13705Р журнал “Borders and Cultures” (англійська) 01.03.2019 1) Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Код ЄДРПОУ: 23623471
КВ 23863-13703Р газета “Справжні дії разом” (українська) 23.04.2019 1) Політична партія “Справжні дії”, Код ЄДРПОУ: 00041430
КВ 23862-13702Р газета “СПРАВЖНІ ДІЇ” (українська) 23.04.2019 1) Громадська організація “Справжні дії”, Код ЄДРПОУ: 42199618
КВ 23861-13701Р журнал “Стрій” (українська) 19.04.2019 1) Прокопенко Володимир Михайлович
КВ 23860-13700Р журнал “Big-Small” (англійська) 01.03.2019 1) Даниленко Дмитро Олександрович
КВ 23859-13699ПР журнал “Інформаційний бюлетень з питань праці” (українська) 01.03.2019 1) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ” , Код ЄДРПОУ: 21609797
КВ 23858-13698ПР журнал “Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ” (українська)
Scientific Herald of National Academy of Internal Affairs (англійська)
Научный вестник Национальной академии внутренних дел (російська)
03.04.2019 1) Національна академія внутрішніх справ, Код ЄДРПОУ: 08751177
КВ 23857-13697Р журнал “Бюлетень Мін”юсту України” (українська) 19.04.2019 1) Державне підприємство “Центр оцінки та інформації”, Код ЄДРПОУ: 00209131
2) Інститут законодавства Верховної Ради України, Код ЄДРПОУ: 22907278
3) Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Код ЄДРПОУ: 05417130
КВ 23856-13696ПР газета “Терміново потрібні!” (українська)
“Срочно требуются!” (російська)
03.04.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОБОТА ПЛЮС УСПІХ”, Код ЄДРПОУ: 40981998
КВ 23855-13695Р журнал “Жіночий” Журнал для тих, хто хоче жити щасливо” (українська)
“Женский” Журнал для тех, кто хочет жить счастливо” (російська)
03.04.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛУБ “ЖЖ” , Код ЄДРПОУ: 39254481
КВ 23854-13694ПР газета “Рекламно-інформаційний тижневик – Комерсант” (українська) 03.04.2019 1) Камінський Сергій Володимирович
КВ 23853-13693ПР збірник Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Фіологія (мовознавство) (українська)
Scientific Notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: Philology (Linguistics) (англійська)
Научные записки Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского. Серия: Филология (языкознание) (російська)
03.04.2019 1) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Код ЄДРПОУ: 02125094
КВ 23852-13692Р газета 1000 дрібниць дачнику (українська)
1000 мелочей дачнику (російська)
19.04.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Юнілайн-Україна”, Код ЄДРПОУ: 42876129
КВ 23851-13691Р газета 1000 дрібниць (українська)
1000 мелочей (російська)
19.04.2019
КВ 23850-13690Р газета Рижик (українська)
Рыжик (російська)
19.04.2019
КВ 23849-13689Р газета Маленькі художники (українська)
Маленькие художники (російська)
19.04.2019
КВ 23848-13688Р газета Однак, життя! (українська)
Однако, жизнь! (російська)
19.04.2019
КВ 23847-13687Р газета Здорова сім”я: поради від А до Я (українська)
Здоровая семья: советы от А до Я (російська)
19.04.2019
КВ 23846-13686Р газета Забавні наклейки (українська)
Забавные наклейки (російська)
19.04.2019
КВ 23845-13685Р журнал Російська словесність в школі (українська)
Русская словесность в школе (російська)
27.03.2019 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КЛУБ, Код ЄДРПОУ: 39895377
КВ 23844-13684ПР збірник Український часопис ветеринарних наук (українська)
Ukrainian journal of veterinary sciences (англійська)
03.04.2019 1) Національний університет біоресрсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23843-13683ПР журнал Право. Людина. Довкілля (українська)
Law. Human. Environment (англійська)
03.04.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23842-13682ПР бюлетень “Ветеринарна біотехнологія” (українська) 03.04.2019 1) Інститут ветеринарної медицини Української Національної академії аграрних наук, Код ЄДРПОУ: 05510830
2) Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Код ЄДРПОУ: 00699690
КВ 23841-13681Р журнал “Фундаментальне та прикладне ґрунтознавство” (українська)
“Fundamental and applied soil science” (англійська)
“Фундаментальное и прикладное почвоведение” (російська)
14.02.2019 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23840-13680Р збірник Міждисциплінарні дослідження складних систем (українська)
Interdisciplinary studies of complex systems (англійська)
27.03.2019 1) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Код ЄДРПОУ: 02125295
КВ 23839-13679Р збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка (українська) 01.03.2019 1) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Код ЄДРПОУ: 02125295
КВ 23838-13678Р збірник Наукові записки (серія педагогічні науки) (українська)
Science Notes (series pedagogical sciences) (англійська)
01.03.2019 1) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Код ЄДРПОУ: 02125295
КВ 23837-13677Р журнал “Сіверянський літопис” (українська) 03.04.2019 1) Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка , Код ЄДРПОУ: 02125674
2) Національна спілка краєзнавців України, Код ЄДРПОУ: 19357058
3) Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 16292950
4) Інститут історії України Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05416981
КВ 23836-13676Р журнал Ukrainian Policymaker (англійська) 03.04.2019 1) Базалук Олег Олександрович
КВ 23835-13675Р журнал “Анолі” (українська) 20.02.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “МІС УКРАЇНОЧКА”, Код ЄДРПОУ: 42083545
КВ 23834-13674Р журнал “Пенсіонер. Сканворди” (українська)
“Пенсионер. Сканворды” (російська)
01.03.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс-Кур”єр Україна”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23833-13673ПР збірник “Овочівництво і баштанництво” (українська)
“Vegetable and Melon Growing” (англійська)
15.03.2019 1) Інститут овочівництва і баштанництва Національної академія аграрних наук України, Код ЄДРПОУ: 00497124
КВ 23832-13672ПР журнал “Репродуктивне здоров”я жінки” (українська)
“Reproductive health of woman” (англійська)
“Репродуктивное здоровье женщины” (російська)
27.03.2019 1) Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук”янової Національної академії медичних наук України”, Код ЄДРПОУ: 02012022
2) Національна медична академія післядимпломної освіти імені П.Л. Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
3) Всеукраїнська громадська організація “Асоціація перинатологів України”, Код ЄДРПОУ: 38217082
4) Щербінська Олена Станіславівна
КВ 23831-13671Р журнал Безпека інформаційних систем і технологій (українська)
Information systems and technologies security (англійська)
15.03.2019 1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Код ЄДРПОУ: 02070944
23830-13670пР
КВ 23829-13669Р газета “Демократична Сокира” (українська) 01.03.2019 1) Громадська організація “Демократична орда”, Код ЄДРПОУ: 42107796
КВ 23828-13668ПР журнал Техніка та енергетика (українська)
Machinery & Energetics (англійська)
01.03.2019 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23827-13667ПР журнал Information, Computing and Intelligent systems (англійська) 20.02.2019 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23826-13666Р газета Green Post (англійська) 03.04.2019 1) Товариство з бмеженою відповідальністю “ПЕРША ПРАВНИЧА ЛІГА”, Код ЄДРПОУ: 42752001
КВ 23825-13665ПР журнал “Радіофізика та електроніка” (українська)
“Radio Physics and Electronics” (англійська)
“Радиофизика и электроника” (російська)
15.03.2019 1) Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України , Код ЄДРПОУ: 03534593
2) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
КВ 23824-13664Р журнал MAXWOMAN (англійська) 10.02.2019 1) Скорнякова Тетяна Анатоліївна
КВ 23823-13663ПР журнал “H&H” (англійська) 01.03.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ”, Код ЄДРПОУ: 35725498
КВ 23822-13662Р журнал “Інформаційно-телекомунікаційні науки” (українська)
“Information and Telecommunication Sciences” (англійська)
“Информационно-телекоммуникационные науки” (російська)
20.02.2019 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23821-13661Р журнал Головбух: Медицина (українська) 01.03.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна, Код ЄДРПОУ: 33542497
КВ 23820-13660ПР газета Зірки та поради (українська)
Звезды и советы (російська)
15.03.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Лайт прес Україна”, Код ЄДРПОУ: 36051437
КВ 23819-13659ПР газета Спостерігач (українська)
Наблюдатель (російська)
01.03.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “НАБЛЮДАТЕЛЬ”, Код ЄДРПОУ: 38722714
КВ 23818-13658Р збірник “Лабіринти реальності” (українська)
“Labyrinths of Reality” (англійська)
12.03.2019 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СОБОРНІСТЬ”, Код ЄДРПОУ: 37928410
КВ 23817-13657Р газета “Голос Афіни. Вісник онкопацієнта” (українська) 27.03.2019 1) Громадська організація “Афіна. Жінки проти раку”, Код ЄДРПОУ: 41591842
КВ 23816-13656Р бюлетень “Вісник ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ” (українська)
“Вестник ПЕРЕДОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ” (російська)
27.03.2019 1) Всеукраїнська громадська організація “ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ”, Код ЄДРПОУ: 35012046
КВ 23815-13655Р газета “Соціальний захист громадян України” (українська) 01.03.2019 1) Бобко Роман Вадимович
КВ 23814-13654Р газета Педагогічна газета України (українська) 12.03.2019 1) Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво Педагогічна преса , Код ЄДРПОУ: 24093064
2) Національна академія педагогічних наук України , Код ЄДРПОУ: 00046077
КВ 23813-13653Р газета Маленькі академики (українська)
Маленькие академики (російська)
03.04.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІЛАЙН-УКРАЇНА , Код ЄДРПОУ: 42876129
КВ 23812-13652р газета Непосида (українська) 03.04.2019
КВ 23811-13651Р газета Тридев’яте царство (українська)
Тридевятое царство (російська)
03.04.2019
КВ 23810-13650Р газета Країна Фантазер (українська)
Страна Фантазер (російська)
03.04.2019
КВ 23809-13649Р газета 1000 дрібниць кулінару (українська)
1000 мелочей кулинару (російська)
03.04.2019
КВ 23808-13648Р газета ТОП-сканворд (українська)
ТОП-сканворд (російська)
03.04.2019
КВ 23807-13647ПР газета Історії з життя. З криміналом (українська)
Истории из жизни. С криминалом (російська)
01.03.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛАЙТ ПРЕС УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 36051437
КВ 23806-13646ПР газета “Жіночі історії. Відверті, душевні, правдиві” (українська)
“Женские истории. Откровенные, душевные, правдивые” (російська)
01.03.2019
КВ 23805-13645ПР газета “Таємниці зірок” (українська)
“Тайны звезд” (російська)
01.03.2019
КВ 23804-13644ПР газета “Моя доля” (українська)
“Моя судьба” (російська)
01.03.2019
КВ 23803-13643ПР газета “Великий провидець з Опаки” (українська)
“Великий провидец из Opaky” (російська)
27.03.2019
КВ 23802-13642ПР журнал JOY. Ukrainian edition (англійська) 27.03.2019
КВ 23800-13640ПР газета “Удвох” (українська)
“Вдвоем” (російська)
01.03.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛАЙТ ПРЕС УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 36051437
КВ 23799-13639ПР газета “Історії з життя. Містичні історії” (українська)
“Истории из жизни. Мистические истории” (російська)
01.03.2019
КВ 23798-13638Р журнал “Прогнози і передбачення” (українська)
“Прогнозы и предсказания” (російська)
01.03.2019
КВ 23797-13637ПР газета “АРАГАЦ” – додаток до газети “Голос України”, “Голос Украины” (українська) 01.03.2019 1) Підприємство “Редакція газети “Арагац” Київського вірменського товариства, Код ЄДРПОУ: 21602074
КВ 23796-13636ПР газета “Роден край” – додаток до газети “Голос України”, “Голос Украины” (українська) 01.03.2019 1) Колективне підприємство “Редакція газети “Роден край”, додатка до газети Верховної Ради України “Голос України” болгарською мовою, Код ЄДРПОУ: 20994052
КВ 23795-13635Р альманах Краєзнавчий альманах (українська) 20.02.2019
1) Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , Код ЄДРПОУ: 31193118
КВ 23794-13634ПР журнал “Вересень” (українська) 20.02.2019
КВ 23793-13633Р газета “ПРАВО І КОНТРОЛЬ” (українська)
“ПРАВО И КОНТРОЛЬ” (російська)
27.03.2019 1) Садоха Денис Валерійович
КВ 23792-13632ПР збірник Державне управління та місцеве самоврядування (українська)
Public Administration and Local Government (англійська)
06.02.2019 1) Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Код ЄДРПОУ: 25006848
КВ 23791-13631Р газета “Наша правда” (українська) 01.03.2019 1) Білоус Максим Владиславович
КВ 23790-13630ПР журнал “Мінеральні ресурси України” (українська)
“Mineral resources of Ukraine” (англійська)
“Минеральные ресурсы Украины” (російська)
15.03.2019 1) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ (УКРДГРІ) (ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО), Код ЄДРПОУ: 01432032
КВ 23789-13629Р журнал “УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА” (українська) 14.02.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА”, Код ЄДРПОУ: 42728424
КВ 23788-13628Р газета “Культура і життя” (українська) 14.02.2019
КВ 23787-13627Р журнал “Медицина збройних конфліктів” (українська)
“Medicine of Armed Conflicts” (англійська)
15.03.2019 1) Українська військово-медична академія, Код ЄДРПОУ: 22998499
2) Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров”я України”, Код ЄДРПОУ: 02010681
3) Всеукраїнська громадська організація ім. М.І. Пирогова “Військова медицина України”, Код ЄДРПОУ: 38159953
4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Професійні видання Східна Європа”, Код ЄДРПОУ: 37797137
КВ 23786-13626Р журнал Софія Прима: діалог вічного повернення (українська)
Sophia Prima: dialogue of eternal recurrence (англійська)
София Прима: диалог вечного возвращения (російська)
20.02.2019 1) ВСЕКУРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК, Код ЄДРПОУ: 14281103
2) Герасимова Ельвіра Миколаївна
3) Андрущенко Тетяна Іванівна
4) Оніпко Олексій Федорович
КВ 23785-13625Р газета “Всеукраїнська газета “Тільки Факти” (українська) 15.03.2019 1) Громадська організація “Майбутнє будуємо разом”, Код ЄДРПОУ: 42778831
КВ 23784-13624Р газета “ВЕТЕРАНСЬКА ПРАВДА” (українська) 15.03.2019 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ РЕАЛЬНИХ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ”, Код ЄДРПОУ: 41343774
КВ 23783-13623Р журнал “ГРАДІЄНТ” (українська)
“GRADIENT” (англійська)
“ГРАДИЕНТ” (російська)
14.02.2019 1) Шабієва Вікторія Володимирівна
КВ 23782-13622ПР збірник “Review of transport economics and mfnfgement” (англійська) 14.02.2019 1) Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Код ЄДРПОУ: 011161130
КВ 23781-13621Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика” (російська)
14.03.2019 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23780-13620Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Химия, химическая технология и экология” (російська)
14.02.2019 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23779-13619Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Динаміка і міцність машин”(українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Dynamics and Strength of Machines” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Динамика и прочность машин” (російська)
14.02.2019 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23778-13618Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: System analysis, control and information technology” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Системный анализ, управление и информационные технологии” (російська)
14.02.2019 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23777-13617Р збірник Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування (українська)
Bulletin of the National Technical University KhPI. Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment (англійська)
Вестник Национального технического университета ХПИ. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудован (російська)
14.02.2019 1) Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут , Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23776-13616Р збірник Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях (українська)
Bulletin of the National Technical University KhPI. Series: New solutions in modern technology (англійська)
Вестник Национального технического университета ХПИ. Серия: Новые решения в современных технологиях (російська)
14.02.2019 1) Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут , Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23775-13615Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Strategic management, portfolio, program and project management” (англійська)
“Весник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Стратегическое управление, управление портфелями, программами и проектами” (російська)
14.02.2019 1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23774-13614Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Information Science and Modelling” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Информатика и моделирование” (російська)
14.02.2019 1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23773-13613Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ” (економічні науки)” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI” (economic sciences)” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ” (экономические науки)”(російська)
14.02.2019 1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23772-13612Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Actual Problems of Ukrainian Society Development” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Актуальные проблемы развития украинского общества” (російська)
14.02.2019 1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23771-13611ПР журнал Ukrainian Neurosurgical Journal (англійська) 14.02.2019 1) Національна академія медичних наук України, Код ЄДРПОУ: 00061125
2) Державна установа Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, Код ЄДРПОУ: 02011930
3) Громадська організація Українська Асоціація Нейрохірургів, Код ЄДРПОУ: 20014926
КВ 23770-13610Р календар Твоя Берегиня (українська) 20.02.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА “ГРИФ”, Код ЄДРПОУ: 14071788
КВ 23769-13609ПР газета “Dziennik Kijowski” (польська) 14.02.2019 1) Спілка поляків України , Код ЄДРПОУ: 20047825
2) Підприємство !”Редакція газети “Дзеннік кійовскі”, Код ЄДРПОУ: 21459978
КВ 23768-13608Р журнал “ECO-LIFE” (англійська) 20.02.2019 1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВРЕМЯ”, Код ЄДРПОУ: 14100461
2) Фельдман Олександр Борисович
КВ 23767-13607Р журнал “Київський журнал сучасної психології та психотерапії” (українська)
“Kiev Journal of modern psychology and psychotherapy” (англійська)
“Киевский журнал современной психологии и психотерапии” (російська)
14.02.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ”, Код ЄДРПОУ: 37144134
КВ 23766-13606ПР бюлетень Каталог видань України “Преса поштою” (українська) 15.02.2019 1) Акціонерне товариство “Укрпошта”, Код ЄДРПОУ: 21560045
КВ 23765-13605ПР журнал “Економіка і прогнозування” (українська)
“Economy and forecasting” (англійська)
15.02.2019 1) Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 25199155
КВ 23764-13604Р журнал “Науково-технічний журнал “Металознавство та обробка металів” (українська)
“Scientific Technical Journal Metal Science and Treatment of Metals” (англійська)
“Научно-технический журнал “Металловедение и обработка металлов” (російська)
14.02.2019 1) Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417153
КВ 23763-13603Р дайджест “АКСЕМЕДІН” (українська)
“ACCEMEDIN” (англійська)
04.01.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Маркетингова агенція громадського здоров’я”, Код ЄДРПОУ: 39565640
КВ 23762-13602ПР журнал “Розробка родовищ” (українська)
“Mining of Mіneral Deposits” (англійська)
“Разработка месторождений” (російська)
06.02.2019 1) Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02070743
КВ 23761-13601Р газета Concordia (українська) 14.02.2019 1) Колективне підприємство Редакція газети румунської національної меншини України Конкордія , Код ЄДРПОУ: 21434406
КВ 23760-13600Р журнал “Theoretical and Applied Cybersecurity” (англійська) 14.02.2019 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23759-13599Р журнал “Серцева недостатність. Клінічна практика” (українська)
“Heart failure. Clinical practice” (англійська)
20.02.2019 1) Очеретяна Наталя Юріївна
КВ 23758-13598ПР журнал З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (українська)
From archives of VUChK-GPU-NKVD-KGB (англійська)
14.02.2019 1) Інститут історії України Національної Академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05416981
КВ 23757-13597Р журнал “Екологічна безпека та технології захисту довкілля” (українська) 20.02.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління “Чорнобиль”, Код ЄДРПОУ: 40595469
КВ 23756-13596Р журнал “Бабусині сканворди” (українська)
“Бабушкины сканворды” (російська)
21.11.2018
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРЕСС-КУР’ЄР УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23755-13595Р журнал “Дачний ключворд” (українська)
“Дычный ключворд” (російська)
27.12.2018
КВ 23753-13593Р журнал “Великі букви. Ключворди” (українська)
“Большие буквы. Ключворды” (російська)
06.02.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРЕСС-КУР’ЄР УКРАЇНА, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23752-13592Р журнал “1000 секретів. Ключворди” (українська)
“1000 секретов. Ключворды” (російська)
14.02.2019
КВ 23751-13591Р журнал “1000 секретів. Сканворди” (українська)
“1000 секретов. Сканворды” (російська)
14.02.2019
КВ 23750-13590Р журнал Блокнот судоку (українська)
Блокнот судоку (російська)
14.02.2019
КВ 23749-13589Р журнал 1000 секретів. Філворди (українська)
1000 секретов. Филворды (російська)
14.02.2019
КВ 23748-13588ПР газета “Здоровенькі були” (українська)
“Будьте здоровы” (російська)
14.02.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА ЛТД”, Код ЄДРПОУ: 35789546
КВ 23747-13587ПР газета “Котедж Директ” (українська) 14.02.2019
КВ 23746-13586ПР газета “Метро Україна” (українська)
“Metro Ukraine” (англійська)
“Метро Украина” (російська)
06.02.2019
КВ 23744-13584ПР газета Хрещатик Київ (українська) 22.02.2019 1) Комунальне підприємство Київської міської ради “Центр публічної комунікації та інформації”, Код ЄДРПОУ: 16469058
КВ 23743-13583ПР збірник Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка (українська) 06.02.2019 1) Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, Код ЄДРПОУ: 02125674
КВ 23742-13582Р журнал Marketing and management of innovations (англійська) 14.02.2019 1) Сумський державний університет, Код ЄДРПОУ: 05408289
КВ 23741-13581Р газета “Жизнь на пенсии” (українська) 06.02.2019 1) Галчанський Євген Петрович
КВ 23740-13580Р журнал “Трансплантація та штучні органи” (українська)
“Transplantation and artificial organs” (англійська)
“Трансплантация и искусственные органы” (російська)
14.02.2019 1) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 01896694
2) Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України”, Код ЄДРПОУ: 05493562
3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Професійні видання Східна Європа”, Код ЄДРПОУ: 37797137
КВ 23739-13579Р збірник “Theory and practice of scince education” (англійська) 17.12.2018 1) Національний центр “Мала академія наук України”, Код ЄДРПОУ: 32827468
КВ 23738-13578ПР збірник Customs Scientific Journal (англійська) 21.11.2018 1) Університет митної справи та фінансів, Код ЄДРПОУ: 39568620
КВ 23737-13577ПР газета “Перекур” (українська)
“Перекур” (російська)
06.02.2019
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Редакція газети “Запорозька Січ”, Код ЄДРПОУ: 19280315
КВ 23736-13576ПР газета “Запорозька Січ” (українська) 06.02.2019
КВ 23735-13575ПР журнал “Хімічна промисловість України” (українська)
“Химическая промишленность Украины” (російська)
14.02.2019 1) Українське хімічне товариство імені Д.І. Менделєєва , Код ЄДРПОУ: 14289334
2) Об’єднання підприємств хімічної галузі України Союз хіміків України, Код ЄДРПОУ: 25395809
КВ 23734-13574Р журнал Швацька справа та мода (українська)
Sewing Business and Fashion (англійська)
Швейное дело и мода (російська)
14.02.2019 1) Меркулова Наталія Володимирівна
КВ 23733-13573Р газета “Демократична команда України” (українська)
“Демократическая команда Украины” (російська)
14.02.2019 1) Поп Катерина В”ячеславівна
КВ 23732-13572Р газета Сучасна освіта України (українська) 06.02.2019 1) Державне інформаційно-виробниче підприємсто “Педагогічна преса”, Код ЄДРПОУ: 24093064
КВ 23731-13571Р журнал Люблю шити (українська)
Люблю шить (російська)
06.02.2019 1) Дочірнє підприємство з 100-відсотковою іноземною інвестицією Бурда-Україна , Код ЄДРПОУ: 24740397
КВ 23730-13570Р журнал ГРОМАДСЬКИЙ ІНТЕРЕС (українська) 04.01.2019 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРАФІЧНІ ІСТОРІЇ, Код ЄДРПОУ: 42552212
КВ 23729-13569Р газета Хрещатик Київ (українська) 22.02.2019 1) Комунальне підприємство Київської міської ради “Центр публічної комунікації та інформації”, Код ЄДРПОУ: 16469058
КВ 23728-13568ПР журнал “Агросвіт” (українська) 27.12.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ДКС Центр”, Код ЄДРПОУ: 32773706
2) Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Код ЄДРПОУ: 00493675
КВ 23727-13567ПР журнал “Інвестиції: практика та досвід” (українська) 17.12.2018 1) Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Код ЄДРПОУ: 23623471
2) Товариство з обмеженою відповідальністю “ДКС Центр”, Код ЄДРПОУ: 32773706
КВ 23726-13566ПР газета “Бучанські новини” (українська) 06.02.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю Газета Бучанські новини , Код ЄДРПОУ: 32118988
КВ 23725-13565ПР газета “Світ” (українська) 06.02.2019 1) Державна наукова установа Український інститут науково-технічної експертизи та інформації , Код ЄДРПОУ: 40814998
КВ 23724-13564ПР журнал “ІНТЕРСІТІ ОНБОАРД МЕГАЗІН” (українська)
“INTERCITY ONBOARD MAGAZINE” (англійська)
“ИНТЕРСИТИ ОНБОАРД МЕГАЗИН” (російська)
14.02.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс Люкс”, Код ЄДРПОУ: 34861579
КВ 23723-13563Р журнал “Ютека – комерція” (українська) 14.02.2019
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮТЕКА”, Код ЄДРПОУ: 39217570
КВ 23722-13562Р журнал “ЮТЕКА – АГРО” (українська) 14.02.2019
КВ 23721-13561Р журнал ЮТЕКА – БЮДЖЕТ (українська) 14.02.2019
КВ 23720-13560Р журнал Стандартизація, сертифікація, якість (українська) 10.01.2019 1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ , Код ЄДРПОУ: 32595752
КВ 23719-13559Р журнал “Веселі саморобки” (українська)
“Funny homemade” (англійська)
“Веселые самоделки” (російська)
27.12.2018 1) Жуков Олександр Григорович
КВ 23718-13558Р журнал УКРАЇНА ТЕКСТИЛЬНА (українська)
UKRAINE TEXTILE (англійська)
УКРАИНА ТЕКСТИЛЬНАЯ (російська)
06.02.2019 1) Самойленко Микола Васильович
КВ 23717-13557Р журнал Світ науки та освіти (українська) 23.08.2018 1) Громадська спілка “Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого”, Код ЄДРПОУ: 38158352
КВ 23716-13556Р журнал “Інформаційні технології та інтелектуальні системи” (українська) 10.01.2019 1) Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, Код ЄДРПОУ: 02125622
КВ 23715-13555Р газета “Кримська світлиця” (українська) 06.02.2019 1) Громадська організація Всеукраїнське товариство Просвіта імені Тараса Шевченка, Код ЄДРПОУ: 00031756
2) Громадська організація “Кримський центр ділового та культурного співробітництва Український дім”, Код ЄДРПОУ: 38596793
КВ 23714-13554ПР журнал “INTERCITY MEGAPOLIS PRINT” (англійська) 06.02.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “АТЛАНТІС ЛЮКС”, Код ЄДРПОУ: 34861579
КВ 23713-13553Р газета “ЛЯЩ” (українська) 06.02.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦИВІЛІЗАХІЯ”, Код ЄДРПОУ: 40996868
КВ 23712-13552ПР газета “У кожен двір” (українська)
“В каждое подворье” (російська)
27.12.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНСЕЛКО АГРО”, Код ЄДРПОУ: 37083810
КВ 23711-13551Р збірник Збірник наукових праць курсантів і студентів “Національна безпека України” (українська) 09.11.2018 1) Військова академія (м. Одеса), Код ЄДРПОУ: 24983020
КВ 23710-13550ПР збірник Батуринська старовина (українська) 04.01.2019 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК “ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ”, Код ЄДРПОУ: 22814631
2) ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ , Код ЄДРПОУ: 16295925
3) Національний університет Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка, Код ЄДРПОУ: 02125674
КВ 23709-13549ПР журнал “Gossip” (англійська) 06.02.2019 1) Фартушна Аліна Юріївна
КВ 23708-13548ПР газета “У кожну скриньку” (українська) 27.12.2018
1) Приватне підприємство “Агентство тернопільських новин”, Код ЄДРПОУ: 33706065
КВ 23707-13547ПР газета “Номер один” (українська) 27.12.2018
КВ 23706-13546Р газета Єврейські вісті (українська) 06.02.2019 1) Підприємство “Редакція газети “Єврейські вісті” Товариства єврейської культури України , Код ЄДРПОУ: 30675139
КВ 23705-13545Р газета “НАШІ ПЛЮС” (українська)
“НАШИ ПЛЮС” (російська)
08.02.2019 1) Гаджиєва Світлана Петрівна
КВ 23704-13544Р журнал “ЗОЛОТІ ВОРОТА КИЇВ” (українська)
“GOLDEN GATE KYIV” (англійська)
“ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА КИЕВ” (російська)
06.02.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОЛОТІ ВОРОТА КИЇВ”, Код ЄДРПОУ: 42499589
КВ 23703-13543Р газета ІНФОРМАЦІЙНИЙ РАДНИК (українська) 06.02.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІЛІАРК” , Код ЄДРПОУ: 39035727
КВ 23702-13542ПР збірник “Правова держава. Щорічник наукових праць” (українська) 27.12.2018 1) Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417130
КВ 23701-13541Р журнал “Гуцульщина і Покуття” (українська) 27.12.2018 1) Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, Код ЄДРПОУ: 02219323
КВ 23700-13540ПР журнал “Космічна наука і технологія” (українська)
“Space Science and Technology” (англійська)
21.11.2018 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
23699-13539Р
КВ 23698-13538ПР бюлетень “Інформаційний бюлетень НКРЕКП” (українська) 10.01.2019 1) Дочірнє підприємство “Науково-технічний учбово-консультаційний центр” Української науково-технічної електроенергетичної асоціації “АСЕЛЕНЕРГО”, Код ЄДРПОУ: 31065644
КВ 23697-13537Р газета “МЕДІА ПРОСТІР” (українська)
“МЕДИА ПРОСТРАНСТВО” (російська)
04.01.2019 1) Гуськов Руслан Валерійович
КВ 23696-13536Р газета “Український спецкор” (українська) 27.12.2018 1) Коваленко Володимир Федорович
КВ 23695-13535ПР газета “Майстер-клас” (українська) 27.12.2018 1) Комунальний вищий навчальний заклад вищої освіти “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради, Код ЄДРПОУ: 22133718
КВ 23694-13534ПР збірник Збірник наукових праць “Політологічні студії” (українська) 27.12.2018 1) Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Код ЄДРПОУ: 02125616
2) Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Код ЄДРПОУ: 16394076
КВ 23693-13533ПР журнал “УКраїнський журнал сучасних проблем токсикології” (українська)
“Ukraine Jornal of Modern Problems of toxicology” (англійська)
10.01.2019 1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 01897914
КВ 23692-13532Р журнал “Інсайт: психологічні виміри суспільства” (українська)
“Insight: the psychological dimensions of society” (англійська)
17.12.2018 1) Херсонський державний університет , Код ЄДРПОУ: 02125609
КВ 23691-13531Р журнал “Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів” (українська) 21.11.2018
1) Сумський національний аграрний університет, Код ЄДРПОУ: 04718013
КВ 23690-13530Р журнал “Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво”(українська) 21.11.2018
КВ 23689-13529Р журнал “Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина” (українська) 21.11.2018
КВ 23688-13528Р журнал “Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія”(українська) 21.11.2018
КВ 23687-13527ПР журнал Теорія і практика підвищення кваліфікації (українська) 17.12.2018 1) Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, Код ЄДРПОУ: 31115684
КВ 23686-13526Р журнал Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки(українська)
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philisophical Sciences (англійська)
27.12.2018
1) Житомирський державний університет імені Івана Франка, Код ЄДРПОУ: 02125208
КВ 23685-13525Р журнал Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки(українська)
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences (англійська)
27.12.2018
КВ 23684-13524ПР журнал Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (українська)
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences (англійська)
27.12.2018
КВ 23683-13523Р журнал “Odri Magazine” (англійська) 10.01.2019 1) Приватне підприємство “Одрі Моделс Менеджмент”, Код ЄДРПОУ: 41565037
КВ 23682-13522Р збірник Інформаційний збірник для освітян (українська) 04.01.2019 1) Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво “Педагогічна преса”, Код ЄДРПОУ: 24093064
КВ 23681-13521Р журнал “OBOZREVATEL” (англійська) 21.11.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Золота середина”, Код ЄДРПОУ: 32611564
КВ 23680-13520Р журнал “Добрі рецепти” (українська) 21.11.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Редакція газети “Молодий буковинець”, Код ЄДРПОУ: 02476310
КВ 23679-13519ПР журнал “Ядерна енергетика та довкілля” (українська)
“Nuclear power and the environment” (англійська)
“Ядерная энергетика и окружающая среда” (російська)
20.12.2018 1) Державне підприємство “Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування” (ДНІЦ СКАР), Код ЄДРПОУ: 24249112
2) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “Українське ядерне товариство”, Код ЄДРПОУ: 19218084
3) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, Код ЄДРПОУ: 13723792
КВ 23678-13518ПР журнал “Здоров”я жінки” (українська)
“Health of woman” (англійська)
“Здоровье женщины” (російська)
04.01.2019 1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
2) Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України”, Код ЄДРПОУ: 02012022
3) Щербінська Олена Станіславівна
4) Бахтіярова Дана Олегівна
КВ 23677-13517Р журнал “MILLION magazine” (англійська) 04.01.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІЛЛІОН”, Код ЄДРПОУ: 42505576
КВ 23676-13516Р газета “Сталий розвиток”(українська) 10.01.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Біліарк”, Код ЄДРПОУ: 39035727