ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У 2020 РОЦІ

Серія та номер свідоцтва Вид видання Назва видання Дата держ. реєстрації Відомості про засновників
КВ 24317-14157Р журнал Партнерський журнал “Шляхи сполучення” (українська)
Партнерский журнал “Пути сообщения” (російська)
06.02.2020 1) Василенко Сергій Анатолійович
КВ 24316-14156Р журнал Медичний оглядач (українська)
Медицинский обозреватель (російська)
20.02.2020 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Золота середина” , Код ЄДРПОУ: 32611564
КВ 24315-14155ПР газета “БУЛЬВАР Гордона” (українська)
“БУЛЬВАР Гордона” (російська)
13.02.2020 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мега-прес груп”, Код ЄДРПОУ: 39517775
КВ 24314-14154Р журнал ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ХАБ (українська)
CHORNOBYL SCIENCE HUB (англійська)
06.02.2020 1) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника , Код ЄДРПОУ: 41246328
КВ 24313-14153ПР журнал “Інтегровані технології та енергозбереження” (українська)
Integrated Technologies and Energy Saving (англійська)
“Интегрированные технологии и энергосбережения” (російська)
06.02.2020 1) Харківський державний політехнічний університет, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 24312-14152Р газета Місцевий час аграрія (українська) 21.12.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕТА-АГРО-ІНВЕСТ , Код ЄДРПОУ: 30844997
КВ 24311-14151Р газета “ТОП-сканворд Судоку” (українська)
“ТОП-сканворд Судоку” (російська)
02.12.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮНІЛАЙН-УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 42876129
КВ 24310-14150Р журнал Український церковний вісник Помісна Церква (українська) 10.02.2020 1) РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) , Код ЄДРПОУ: 42783113
КВ 24309-14149ПР журнал “Наш городок” (українська) 06.02.2020 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Редакція журналу “Наш городок”, Код ЄДРПОУ: 43343713
КВ 24308-14148ПР збірник “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН” (українська)
“ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS” (англійська)
13.02.2020 1) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА , Код ЄДРПОУ: 02070944
КВ 24307-14147Р журнал “Архів кримінології та судових наук” (українська) 21.12.2019 1) Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Код ЄДРПОУ: 02883133
КВ 24306-14146Р газета “Український рух за справедливість” (українська) 10.02.2020 1) Громадська організація “Рух за справедливість”, Код ЄДРПОУ: 39565918
КВ 24305-14145ПР журнал “Науковий вісник Національного гірничого університету” (українська)
“Scientific Bulletin of National Mining University” (англійська)
27.12.2019 1) Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02070743
КВ 24304-14144Р журнал “Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського”, серія “Психологія” (українська)
“Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University”, series “Psychology” (англійська)
28.12.2019 1) Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Код ЄДРПОУ: 02070967
КВ 24303-14143ПР збірник Етномузика (українська) 08.01.2020 1) Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка, Код ЄДРПОУ: 02214225
КВ 24302-14142ПР газета “Київський вісник” (українська)
“Киевский вестник” (російська)
02.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ХОЛДИНГ МЕТРО”, Код ЄДРПОУ: 41673689
КВ 24301-14141Р збірник “Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика” (українська)
“Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Problems of automated electrodrive. Theory and practice” (англійська)
“Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия: Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика” (російська)
27.12.2019 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 24300-14140ПР журнал “Караван історій. Україна” (українська)
“Караван историй. Украина” (російська)
27.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Ленд Медіа”, Код ЄДРПОУ: 33831669
КВ 24299-14139Р журнал “Нога” (українська) 22.01.2020 1) Філіппов Олександр Едуардович
КВ 24298-14138ПР журнал “Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні” (українська)
New materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering (англійська)
Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении (російська)
16.12.2019 1) Національний університет “Запорізька політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02070849
КВ 24297-14137ПР газета “Футбол” (українська) 27.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24296-14136Р журнал Світові подорожі (українська)
World Travel (англійська)
Кругосветное путешествие (російська)
22.01.2020 1) Дорошенко Олександр Валерійович
КВ 24295-14135Р збірник “Людинознавчі студії”. Серія “Педагогіка” (українська) 27.12.2019 1) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Код ЄДРПОУ: 02125438
КВ 24293-14133Р журнал Давнина (українська)
Аntiquities (англійська)
Древности (російська)
02.12.2019 1) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Код ЄДРПОУ: 02071205
КВ 24292-14132ПР журнал Зоорізноманіття (українська)
Zoodiversity (англійська)
22.01.2020 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05416975
КВ 24291-14131Р журнал “Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Юридичні науки” (українська)
“Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences” (англійська)
03.12.2019 1) Національний університет “Львівська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02071010
КВ 24290-14130ПР збірник Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (українська) 27.12.2019 1) Львівський державний університет внутрішніх справ, Код ЄДРПОУ: 08571995
КВ 24289-14129Р газета “HYSER” (шведська) 24.01.2020 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Акценти Медіа”, Код ЄДРПОУ: 43211344
КВ 24288-14128Р газета “Акценти медіа” (українська) 27.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Акценти Медіа”, Код ЄДРПОУ: 43211344
КВ 24287-14127Р збірник наукових праць Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України (українська) 24.01.2020
1) Національна академія Служби безпеки України, Код ЄДРПОУ: 20001823
КВ 24286-14126Р збірник наукових праць Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України (українська) 24.01.2020
КВ 24285-14125ПР збірник Праці Таврійського державного агротехнологічного університету (українська) 27.12.2019 1) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО, Код ЄДРПОУ: 00493698
КВ 24284-14124ПР збірник Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) (українська) 27.12.2019 1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Код ЄДРПОУ: 00493698
КВ 24283-14123ПР журнал СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА (українська)
SHIPBUILDING AND MARINE INFRASTRUCTURE (англійська)
СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (російська)
02.12.2019 1) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Код ЄДРПОУ: 02066753
2) Батумський навчальний університет навігації, Код ЄДРПОУ: 245433623
КВ 24282-14122Р календар Краєзнавство Переяславщини (українська)
Local History of Pereiaslav region (англійська)
Краеведение Переяславщины (російська)
23.12.2019 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ” , Код ЄДРПОУ: 02219369
КВ 24281-14121ПР газета “Експрес газета” (українська)
“Экспресс газета” (російська)
21.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24280-14120ПР журнал “Україна За кермом” (українська)
“Украина За рулем” (російська)
21.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24279-14119ПР журнал “Кореспондент” (українська)
“Korrespondent” (англійська)
“Корреспондент” (російська)
21.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24278-14118ПР газета “Аргументи і Факти в Україні” (українська)
“Аргументы и Факты в Украине” (російська)
21.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Українськи Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24277-14117ПР газета “Аргументи і факти. Здоров’я” (українська)
“Аргументы и факты. Здоровье” (російська)
27.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24276-14116ПР газета “ФУТБОЛ. Спеціальний випуск” (українська)
“ФУТБОЛ. Специальный выпуск” (російська)
21.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24275-14115ПР газета “Телевізор. Регіональний випуск” (українська)
“Телевизор. Региональный выпуск” (російська)
23.12.2019 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ДІМ” , Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24274-14114ПР збірник “Держава і право” (українська)
“State and Law” (англійська)
21.12.2019 1) Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417130
КВ 24273-14113Р журнал Public Policy and Accounting (англійська) 21.12.2019 1) Державний університет “Житомирська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 05407870
КВ 24272-14112ПР журнал АгроТерра: Освіта, наука та бізнес (українська)
AgroTerra: Education, science and business (англійська)
28.12.2019 1) Державна установа “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти” , Код ЄДРПОУ: 38282994
КВ 24271-14111ПР журнал “Проблеми трибології” (українська)
“Problems of Tribology” (англійська)
22.10.2019 1) Хмельницькй національний університет , Код ЄДРПОУ: 02071234
2) Університет “Люблінська Політехніка” , Код ЄДРПОУ: 000001726
КВ 24270-14110Р журнал Головбух Агро (українська) 27.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна”, Код ЄДРПОУ: 33542497
КВ 24269-14109Р газета “ЧАС СПРАВЕДЛИВОСТІ” (українська) 08.01.2020 1) Громадська організація “Військово-патріотичне об”єднання учасників бойових дій “САРМАТ”, Код ЄДРПОУ: 39521577
КВ 24268-14108ПР газета “Слово і діло персони” (українська) 08.01.2020
1) Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство АйТіВі , Код ЄДРПОУ: 40182709
КВ 24267-14107Р газета “Про Ірпінь” (українська) 28.12.2019
КВ 24266-14106Р збірник Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (українська) 27.12.2019 1) військова частина А 4566, Код ЄДРПОУ: 24292711
КВ 24265-14105Р збірник Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України (українська) 21.12.2019 1) військова частсина А0202, Код ЄДРПОУ: 08138347
КВ 24264-14104Р журнал Світ вакансій (українська) 21.12.2019 1) Микитенко Юрій Вікторович
КВ 24263-14103ПР журнал “Український історичний журнал” (українська)
“Ukrainian Historical Journal” (англійська)
27.12.2019 1) Національна академія наук України , Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут історії України Національної академії наук України , Код ЄДРПОУ: 05416981
3) Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук, Код ЄДРПОУ: 16394076
КВ 24262-14102ПР газета “Мікроскоп” (українська)
“Микроскоп” (російська)
21.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24261-14101ПР газета “Телескоп” (українська) 21.12.2019 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Український Медіа Дім”, Код ЄДРПОУ: 40459518
КВ 24260-14100ПР збірник Каталіз та нафтохімія (українська)
Catalysis and pertrochemistry (англійська)
22.01.2020 1) Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 03563790
2) Національний університет “Львівська політехніка” , Код ЄДРПОУ: 02071010
КВ 24259-14099Р журнал УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ СИНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (українська)
UKRAINIAN JOURNAL OF SINOLOGY STUDIES (англійська)
УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ СИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (російська)
23.12.2019 1) Громадська організація “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ” , Код ЄДРПОУ: 42703698
КВ 24258-14098ПР журнал “Астма і алергія” (українська)
“Asthma and allergy” (англійська)
“Астма и аллергия” (російська)
16.12.2019 1) Державна установа “Національний інститут фтизіатрії і мульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України”, Код ЄДРПОУ: 02011964
2) АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРОБЛЕМ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА АЛЕРГІЇ УКРАЇНИ , Код ЄДРПОУ: 25959755
КВ 24257-14097ПР збірник “Сучасні аспекти військової медицини” (українська)
“Current aspects of military medicine” (англійська)
“Современные аспекты военной медицины” (російська)
22.01.2020 1) Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”, Код ЄДРПОУ: 07773293
2) Українська військово-медична академія, Код ЄДРПОУ: 22998499