ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У 2018 РОЦІ

Серія та номер свідоцтва Вид видання Назва видання Дата держ. реєстрації Відомості про засновників
КВ 23675-13515ПР журнал Східноукраїнський медичний журнал (українська)
Eastern Ukrainian Medical Journal (англійська)
Восточноукраинский медицинский журнал (російська)
17.12.2018 1) Сумський державний університет, Код ЄДРПОУ: 05408289
КВ 23674-13514Р журнал “Emotion, that inspire you” (англійська) 20.12.2018 1) Кафа Усама
КВ 23673-13513ПР газета “Забава” (українська) 21.11.2018 1) Приватне підприємство “Друк-Сервіс”, Код ЄДРПОУ: 31919746
23671-13511Р
КВ 23670-13510ПР газета “Зоря Приазов’я” (українська)
“Заря Приазовья” (російська)
20.12.2018 1) трудовий колектив Колективне підприємство “Редакція газети “Заря Приазов”я”, Код ЄДРПОУ: 32577529
23669-13509пР
КВ 23668-13508Р газета Місіонерський погляд (українська) 25.07.2018 1) Місія милосердя та доброчинності “Ковчег” при Українській церкві християн віри євангельської, Код ЄДРПОУ: 21655828
КВ 23667-13507Р журнал “Pedagogy of health” (англійська) 27.12.2018 1) Єрмакова Тетяна Сергіївна
КВ 23666-13506Р газета “Таємниці і розслідування” (українська)
“Тайны и расследования” (російська)
27.12.2018 1) Босенко Марина Миколаївна
КВ 23665-13505Р газета “Копійка.Спецвипуск” (українська)
“Копейка.Спецвыпуск” (російська)
17.12.2018 1) Босенко Марина Миколаївна
КВ 23664-13504Р газета Тиск у нормі 120/80 (українська)
Давление в норме 120/80 (російська)
27.12.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю Видавничий дім Толока, Код ЄДРПОУ: 34794859
КВ 23663-13503ПР журнал “Китаєзнавчі дослідження” (українська) 17.12.2018 1) Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 16306758
2) Громадська організація “Українська асоціація китаєзнавців”, Код ЄДРПОУ: 26380201
3) Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Код ЄДРПОУ: 02070884
КВ 23662-13502Р газета “ДОБРІ СУСІДИ” (українська) 12.12.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІГНЕТ-ЦЕНТР, Код ЄДРПОУ: 38180739
КВ 23661-13501Р журнал “Пломінь” (українська) 21.11.2018 1) Клокун Анна Сергіївна
КВ 23660-13500Р журнал “Журнал про корів” (українська) 17.12.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВИДАВНИЦТВО “АГРО ПРЕС”, Код ЄДРПОУ: 39692299
КВ 23659-13499ПР журнал “Єдине здоров’я та проблеми харчування України” (українська)
“One Health and Nutrition Problems of Ukraine” (англійська)
17.12.2018 1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” , Код ЄДРПОУ: 01897914
КВ 23658-13498Р журнал “Охорона праці” (українська)
“Охрана труда” (російська)
17.12.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”, Код ЄДРПОУ: 21601181
КВ 23657-13497ПР журнал “HARPER’S BAZAAR” (англійська) 21.11.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЙЧ ЕС УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 31088698
КВ 23656-13496ПР журнал “Космополітан Українське Видання” (українська)
COSMOPOLITAN Ukrainian Edition” (англійська)
“Космополитан Украинское Издание” (російська)
21.11.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЙЧ ЕС УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 31088698
КВ 23655-13495Р журнал Острозька давнина (українська)
The Duchy of Ostroh in the Olden Days (англійська)
09.11.2018 1) Національний університет “Острозька академія”, Код ЄДРПОУ: 22554101
КВ 23654-13494ПР журнал Казна України (українська) 27.12.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Піраміда”, Код ЄДРПОУ: 19133666
КВ 23653-13493ПР газета “Відомості приватизації” (українська) 17.12.2018 1) Фонд державного майна України, Код ЄДРПОУ: 00032945
КВ 23652-13492Р газета “Рецепти правильного харчування” (українська)
“Рецепты правильного питания” (російська)
21.11.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Толока”, Код ЄДРПОУ: 34794859
КВ 23651-13491Р газета “Свати. Сканворди” (українська)
“Сваты. Сканворды” (російська)
21.11.2018
КВ 23650-13490Р газета “Живу з діабетом” (українська)
“Живу с диабетом” (російська)
21.11.2018
КВ 23649-13489Р газета “Т2 Телеклуб” (українська) 09.11.2018 1) Мостовой Олег Станіславович
КВ 23648-13488ПР бюлетень “Українське релігієзнавство” (українська)
“Ukrainian Religious Studies” (англійська)
21.11.2018 1) Українська асоціація релігієзнавців, Код ЄДРПОУ: 20059389
КВ 23647-13487Р журнал “Podium kids” (англійська) 09.11.2018 1) Ворона Олена Юріївна
КВ 23646-13486ПР журнал “Архіви України” (українська) 17.12.2018 1) Державна архівна служба України, Код ЄДРПОУ: 37552598
КВ 23645-13485Р журнал “UKRAINIAN POINT” (англійська) 21.11.2018 1) Найчук Антон Антонович
КВ 23644-13484ПР газета Спостерігач (українська)
Наблюдатель (російська)
27.12.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “НАБЛЮДАТЕЛЬ”, Код ЄДРПОУ: 38722714
КВ 23643-13483Р журнал “ОХОРОНА ПРАЦІ: КОМЕНТАРІ, РОЗРАХУНКИ, ШАБЛОНИ” (українська)
“ОХРАНА ТРУДА: КОММЕНТАРИИ, РАСЧЕТЫ, ШАБЛОНЫ” (російська)
21.11.2018
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХ МЕДІА ГРУП, Код ЄДРПОУ: 40556681
КВ 23642-13482Р журнал “Охорона праці у сільському господарстві” (українська)
“Охрана труда в сельськом хозяйстве” (російська)
21.11.2018
КВ 23641-13481ПР журнал “ІНТЕРСІТІ ОНБОАРД МЕГАЗІН” (українська)
“INTERCITY ONBOARD MAGAZINE” (англійська)
“ИНТЕРСИТИ ОНБОАРД МЕГАЗИН” (російська)
17.12.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕДІА ДИРЕКТ”, Код ЄДРПОУ: 37848587
КВ 23640-13480Р журнал Оториноларингологія (українська)
Otorhinolaryngology (англійська)
Оториноларингология (російська)
20.12.2018 1) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 02011870
2) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКАРІВ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ” , Код ЄДРПОУ: 23697446
КВ 23639-13479Р журнал “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” (українська)
“The Rating. Business in official figures” (англійська)
“Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах” (російська)
21.11.2018 1) Данюк Марія Миколаївна
КВ 23638-13478Р журнал “Bpro” (англійська) 21.11.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ КОЛЕДЖ”, Код ЄДРПОУ: 35876995
КВ 23637-13477ПР газета “МЕТРО ТВ” (українська)
“METRO TV” (англійська)
“МЕТРО ТВ” (російська)
17.12.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА ЛТД”, Код ЄДРПОУ: 35789546
КВ 23635-13475Р журнал “Залізничний інсайдер” (українська)
“Rail Insider” (англійська)
“Железнодорожный инсайдер” (російська)
21.11.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “А2 Солюшнз”, Код ЄДРПОУ: 41480523
КВ 23634-13474Р журнал “ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ” (українська)
“ACCESS TO JUSTICE IN EASTERN EUROPE” (англійська)
17.12.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “Центр досліджень східно-європейського права”, Код ЄДРПОУ: 42544332
КВ 23633-13473Р журнал Україна-ЄС-НАТО (українська)
Ukraine-EU-NATO (англійська)
Ukraine-UE-OTAN (французька)
21.11.2018 1) Благодійна організація “Україна-ЄС-НАТО”, Код ЄДРПОУ: 42592344
КВ 23632-13472Р журнал “ЛІДЕРСЬКА ПОДОРОЖ” (українська)
“LEADERSHIP JOURNEY” (англійська)
“ЛИДЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (російська)
21.11.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІДЕРШІП ДЖОРНІ”, Код ЄДРПОУ: 42332145
КВ 23631-13471Р журнал “Судинна медицина” (українська)
“Vascularе medicine” (англійська)
“Сосудистая медицина” (російська)
16.10.2018 1) Іванченко Ігор Дмитрович
КВ 23630-13470ПР журнал “Вісник прокуратури” (українська) 09.11.2018 1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Код ЄДРПОУ: 02070944
2) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Код ЄДРПОУ: 02071139
3) Національна академія прокуратури України, Код ЄДРПОУ: 26297233
КВ 23629-13469Р журнал “Соціальний захист сьогодні” (українська) 21.11.2018 1) Державне підприємство видавництво “СОЦІНФОРМ”, Код ЄДРПОУ: 24923318
КВ 23628-13468Р журнал Прикладні аспекти інформаційних технологій (українська)
Applied aspects of information technologies (англійська)
Прикладные аспекты информационных технологий (російська)
21.11.2018
1) Одеський національний політехнічний університет, Код ЄДРПОУ: 02071045
КВ 23627-13467Р журнал “Вісник сучасних інформаційних технологій” (українська)
“Herald advanced information technology” (англійська)
“Вестник современных информационных технологий” (російська)
21.11.2018
КВ 23626-13466Р газета Порадниця Вінниця (українська) 27.12.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю Ко-оп Медіа , Код ЄДРПОУ: 19023305
КВ 23625-13465Р газета Порадниця Київ (українська) 27.12.2018
КВ 23624-13464Р газета Порадниця Житомир (українська) 27.12.2018
КВ 23623-13463ПР журнал “Економічна теорія” (українська)
“Economic theory” (англійська)
“Экономическая теория” (російська)
09.11.2018 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Державна установа “Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 25199155
3) Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Код ЄДРПОУ: 02070884
КВ 23622-13462Р альманах “Святогірський літописець” (українська)
“Святогорский летописец” (російська)
09.11.2018 1) Свято-Успенський Святогірський монастир (Лавра) Донецької епархії Української Православної Церкви, Код ЄДРПОУ: 21970004
КВ 23621-13461ПР журнал “Теплофізика та теплоенергетика” (українська)
“Thermophysics and thermal power engineering” (англійська)
“Теплофизика и теплоэнергетика” (російська)
09.11.2018 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ , Код ЄДРПОУ: 05417118
КВ 23620-13460Р журнал “БухгалтеріяЮА.АГРО” (українська)
“БухгалтерияЮА.АГРО” (російська)
09.11.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОЛІГА, Код ЄДРПОУ: 42132765
КВ 23619-13459Р журнал “АГРОЮА” (українська)
“АГРОЮА” (російська)
09.11.2018
КВ 23618-13458Р збірник “Ucrainica Mediaevalia” (англійська) 09.11.2018 1) Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсьокого Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 16292950
2) Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії Наук України, Код ЄДРПОУ: 05417012
КВ 23617-13457ПР журнал “Лікуймося разом” (українська)
“Лечимся вместе” (російська)
09.11.2018
1) Скрипник Наталія Іванівна
КВ 23616-13456ПР газета “Бабусина аптека/рецепти від100 бід/” (українська)
“Бабушкина аптека/рецепты от 100 бед/” (російська)
09.11.2018
КВ 23615-13455Р газета “НАШІ” (українська)
“НАШИ” (російська)
21.11.2018 1) Климкін Кирило Євгенійович
КВ 23613-13453ПР газета “Передплата” (українська) 09.11.2018 1) Пастухова Валентина Іванівна
КВ 23612-13452Р газета Коло України (українська) 09.11.2018 1) Нестеров Сергій Юрійович
2) Дуріцин Сергій Анатолійович
3) Стулов Сергій Петрович
КВ 23611-13451ПР збірник “Агробіологія” (українська)
“Agrobiology” (англійська)
09.11.2018 1) Білоцерківський національний аграрний університет, Код ЄДРПОУ: 00493712
КВ 23610-13450ПР збірник “Економіка та управління АПК” (українська)
“AIC Economics and Management” (англійська)
09.11.2018 1) Білоцерківський національний аграрний університет, Код ЄДРПОУ: 00493712
КВ 23609-13449ПР збірник “Науковий вісник ветеринарної медицини” (українська)
“Scientific journal of veterinary medicine” (англійська)
09.11.2018 1) Білоцерківський національний аграрний університет, Код ЄДРПОУ: 00493712
КВ 23608-13448ПР збірник “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” (українська)
“Animal Husbandry Products Production and Processing” (англійська)
09.11.2018 1) Білоцерківський національний аграрний університет, Код ЄДРПОУ: 00493712
КВ 23607-13447Р журнал “Людина і праця” (українська) 09.11.2018 1) Державне підприємство видавництво “СОЦІНФОРМ”, Код ЄДРПОУ: 24923318
КВ 23606-13446Р газета Країна гідності і правди (українська) 09.11.2018 1) Громадська організація “Громадський рух Олександра Шевченка “Країна гідності і правди”, Код ЄДРПОУ: 42113768
КВ 23605-13445Р журнал “Хрестики нулики” (українська)
“Крестики нолики” (російська)
22.06.2018
1) Приватне підприємство “АРТ-КОМПЛЕКС”, Код ЄДРПОУ: 31215010
КВ 23604-13444Р журнал “Троє поросят” (українська)
“Три поросенка” (російська)
22.06.2018
КВ 23603-13443Р журнал “КАКТУС. Кросворди з голочки!” (українська)
“КАКТУС. Кроссворды с иголочки!” (російська)
22.06.2018
КВ 23602-13442Р журнал “Жирні кросворди” (українська)
“Жирные кроссворды” (російська)
22.06.2018
КВ 23601-13441Р журнал Два гасаки (українська)
Два гуся (російська)
08.08.2018
КВ 23600-13440Р журнал Філософія публічного управління (українська) 23.08.2018 1) Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Код ЄДРПОУ: 16305291
КВ 23599-13439Р журнал “Рейтинг. Бізнес” (українська)
“Rating. Business” (англійська)
“Рейтинг. Бизнес” (російська)
16.10.2018 1) Данюк Марія Миколаївна
КВ 23598-13438Р журнал “Релігійна Свобода” (українська)
“Religious Freedom” (англійська)
09.11.2018 1) Громадська організація Українська асоціація релігієзнавців, Код ЄДРПОУ: 20059389
КВ 23597-13437ПР журнал “Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Філософія” (українська)
“Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series Philosophy”(англійська)
16.10.2018 1) Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Код ЄДРПОУ: 02070967
КВ 23596-13436ПР журнал “Екологія та ноосферологія” (українська)
“Ecology and noospherology” (англійська)
“Экология и ноосферология” (російська)
23.08.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23595-13435ПР журнал “ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА” (українська)
“ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ” (російська)
“EPOCHA OSVICENSTVI” (чеська)
23.08.2018
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА”, Код ЄДРПОУ: 37856603
КВ 23594-13434ПР журнал “ЕПОХА ЖІНКИ” (українська)
ЭПОХА ЖЕНЩИНЫ (російська)
23.08.2018
КВ 23593-13433Р газета “Time News Ukraine” (англійська) 09.11.2018 1) Бєлова Анна Миколаївна
КВ 23592-13432ПР газета СЛОВО АГРАРІЯ (українська) 09.11.2018 1) Харчинський Андрій Андрійович
КВ 23591-13431Р журнал Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки (українська)
Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioural Sciences(англійська)
Научный вестник Сиверщины. Серия: Образование. Социальные и поведенческие науки(російська)
16.10.2018 1) Академія Державної пенітенціарної служби, Код ЄДРПОУ: 00015622
КВ 23590-13430Р журнал Соціально-правові студії (українська)
Social & Legal Studios (англійська)
16.10.2018 1) Львівський державний університет внутрішніх справ , Код ЄДРПОУ: 08571995
КВ 23589-13429Р газета “Соціалістична опозиція” (українська)
“Социалистическая оппозиция” (російська)
14.09.2018 1) Котвіцький Антон Анатолійович
КВ 23588-13428Р газета Некролог (українська) 16.10.2018 1) Громадська організація “ВЕТЕРАНСЬКА ВЗАЄМОДОПОМОГА”, Код ЄДРПОУ: 41229124
КВ 23587-13427ПР журнал “Рубежи здоровья” (російська) 31.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Буклетпринт”, Код ЄДРПОУ: 41873766
КВ 23586-13426ПР журнал Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (українська) 29.10.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Піраміда”, Код ЄДРПОУ: 19133666
КВ 23585-13425Р журнал “Хімія, технологія речовин та їх застосування” (українська)
“Chemistry, Тechnology and Аpplication of Substances” (англійська)
27.09.2018 1) Національний університет “Львівська політехніка”, Код ЄДРПОУ: 02071010
КВ 23584-13424Р збірник “Православ’я в Україні” (українська) 27.09.2018 1) Київська православна богословська академія, Код ЄДРПОУ: 16484112
2) Інститут української археографії та джерелозхнавства ім. М.. Грушевського Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 16292950
КВ 23583-13423Р журнал “Науковий вісник: державне управління” (українська)
“Scientific Herald: Public Administration” (англійська)
“Научный вестник: государственное управление” (російська)
27.09.2018 1) Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Код ЄДРПОУ: 37814631
2) Приватне акціонерне товариство Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом, Код ЄДРПОУ: 00127522
КВ 23582-13422ПР збірник Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування (українська)
Bulletin of Kуіv Polytechnic Institute. Series Instrument Making (англійська)
27.09.2018 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23581-13421Р газета “ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА “ПЕРША СОЦІАЛЬНА” (українська) 16.10.2018 1) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ”, Код ЄДРПОУ: 36464349
КВ 23580-13420Р збірник Мистецька освіта: методологія, теорія, практика (українська) 08.08.2018 1) Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Код ЄДРПОУ: 21598958
КВ 23579-13419Р журнал Овал діти (українська)
OVAL kids (англійська)
16.10.2018 1) Лобарева Яна Миколаївна
КВ 23578-13418ПР журнал “Агроекологічний журнал” (українська) 27.09.2018 1) Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Код ЄДРПОУ: 13722479
2) Державна установа “Інститут охорони ґрунтів України”, Код ЄДРПОУ: 25835792
3) Всеукраїнська громадська організація “Асоціація агроекологів України”, Код ЄДРПОУ: 36285391
КВ 23577-13417Р газета В доброму здоров’ї (українська)
В добром здравии (російська)
16.10.2018 1) Приватне підприємство “ІН ПРО”, Код ЄДРПОУ: 31491446
КВ 23576-13416ПР журнал “Дослідження економічної стабільності” (українська)
“Economic Stability Studies” (англійська)
23.08.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23575-13415ПР журнал “Journal of European Economy” (англійська) 13.07.2018 1) Тернопільський національний економічний університет, Код ЄДРПОУ: 33680120
КВ 23574-13414ПР журнал “Доктор Бджілка” (українська) 27.09.2018 1) Гевелюк Микола Миколайович
КВ 23573-13413ПР журнал “Інфузія&Хіміотерапія” (українська)
“Infusion&Chemotherapy” (англійська)
“Инфузия&Химиотерапия” (російська)
27.09.2018 1) ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “АСОЦІАЦІЯ З ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”, Код ЄДРПОУ: 39334179
2) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 02011964
КВ 23572-13412Р журнал Онлайн консультант. Кадровик (українська) 27.09.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОНЛАЙН МЕДІА ГРУП, Код ЄДРПОУ: 40986197
КВ 23571-13411Р журнал “Спільна дія” (українська) 27.09.2018
1) Мороз Віктор Павлович
КВ 23570-13410Р газета “Спільне” (українська) 27.09.2018
КВ 23569-13409Р альманах Альманах гіпнології і психології (українська) 27.09.2018 1) Грінвальд Сергій Геннадійович
КВ 23568-13408Р журнал “МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ” (українська)
“INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE” (англійська)
27.09.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ПРОК, Код ЄДРПОУ: 41484863
2) Мельник Юрій Борисович
3) Товариство з обмеженою відповідальністю СІМКОРД ІНФОРМЕЙШНС СЕРВІСІЗ
4) Харківська обласна громадська організація”Культура Здоров’я, Код ЄДРПОУ: 33479305
КВ 23567-13407ПР журнал “Державний інформаційний бюлетень про приватизацію” (українська)
“Государственный информационный бюллетень о приватизации” (російська)
27.09.2018 1) Фонд державного майна України, Код ЄДРПОУ: 00032945
КВ 23566-13406ПР газета “Відомості приватизації – додаток до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію” (українська)
“Ведомости приватизации-приложение к “Государственному информационному бюллетенню о приватизации” (російська)
27.09.2018 1) Фонд державного майна України, Код ЄДРПОУ: 00032945
КВ 23565-13405ПР журнал “Кінематика і фізика небесних тіл” (українська)
“Kinematics and Рhysics of Сelestial Вodies” (англійська)
“Кинематика и физика небесных тел” (російська)
31.08.2018 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417360
КВ 23564-13404Р журнал “Морський екологічний журнал” (українська)
“Marine Ecological Journal” (англійська)
31.08.2018 1) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ МОРСЬКОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 03534529
КВ 23563-13403Р журнал Дипломатія без кордонів (українська)
Diplomacy without Вorders (англійська)
31.08.2018 1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕНЕРАЛЬНА “ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ”, Код ЄДРПОУ: 04013583
КВ 23562-13402Р журнал “Онлайн – консультант еколога на підприємстві” (українська) 13.09.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Онлайн-Медіа”, Код ЄДРПОУ: 41609744
КВ 23561-13401Р журнал “Онлайн-консультант інженера з охорони праці” (українська) 13.09.2018
КВ 23560-13400ПР газета “Аграрний вісник ТОВ “Хмільницьке” (українська) 31.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Хмільницьке”, Код ЄДРПОУ: 00692245
КВ 23559-13399Р журнал Віра. Надія. Любов (українська) 02.07.2018 1) Присяжнюк Іван Ілліч
КВ 23558-13398Р газета Многії літа (українська) 02.07.2018 1) Присяжнюк Іван Ілліч
КВ 23557-13397ПР журнал “Український журнал з проблем медицини праці” (українська)
“Ukrainian Journal of Occupational Health” (англійська)
“Украинский журнал по проблемама медицины труда” (російська)
31.08.2018 1) Державна установа “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”, Код ЄДРПОУ: 22946309
КВ 23556-13396Р журнал “ЕКОлідери” (українська) 13.09.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Про”, Код ЄДРПОУ: 36192941
КВ 23555-13395Р газета “Порадник на рік” (українська)
“Советчик на год” (російська)
25.07.2018 1) Іщук Сергій Ворлодимирович
КВ 23554-13394Р газета Календар церковний на рік (українська)
Календарь церковный на год (російська)
25.07.2018 1) Іщук Сергій Володимирович
КВ 23553-13393Р газета Телепрограма зручна. Т2, супутникові та кабельні канали (українська)
Телепрограмма удобная. Т2, спутниковые и кабельные каналы (російська)
02.07.2018 1) Іщук Сергій Володимирович
КВ 23552-13392Р газета Календар на рік (українська) 25.07.2018 1) Іщук Сергій Володимирович
КВ 23551-13391Р газета Дитячий пізнавально-розважальний календар (українська)
Детский познавательно-развлекательный календарь (російська)
25.07.2018 1) Іщук Сергій Володимирович
КВ 23550-13390Р журнал Основа (українська)
Osnova (англійська)
Основа (російська)
31.08.2018 1) Всеукраїнська громадська організація “Основа”, Код ЄДРПОУ: 35948283
КВ 23549-13389ПР журнал ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ (українська) 31.08.2018 1) Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства, Код ЄДРПОУ: 05415289
КВ 23548-13388Р журнал Неформальна освіта: кращі практики і проекти (українська)
Non-formal education: the best practices and projects (англійська)
22.06.2018 1) Житомирський державний університет імені Івана Франка, Код ЄДРПОУ: 02125208
КВ 23547-13387ПР журнал “Часопис економічних реформ” (українська)
“Time description of economic reforms” (англійська)
31.08.2018 1) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Код ЄДРПОУ: 02070714
2) Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02066769
КВ 23546-13386ПР журнал Аграрний тиждень. Україна (українська) 25.07.2018 1) Черешинський Валентин Володимирович
КВ 23545-13385Р альманах Час перших (українська)
Время первых (російська)
31.08.2018 1) Рябчун Юрій Анатолійович
КВ 23544-13384Р газета “Читанка для всіх” (українська) 31.08.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Газета “Волинь”, Код ЄДРПОУ: 02471695
КВ 23543-13383Р газета “Так ніхто не кохав” (українська) 31.08.2018
КВ 23542-13382ПР журнал “Геологія і корисні копалини Світового океану” (українська)
“Geology and Mineral Resources of World Ocean” (англійська)
“Геология и полезные ископаемые Мирового океана” (російська)
27.07.2018 1) Державна наукова установа “Відділення морської геології та осадового рудоутворення Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 19476716
2) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
КВ 23541-13381Р журнал Економіка розвитку систем (українська)
Economics of Systems Development (англійська)
08.08.2018 1) Громадська організація АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНИ , Код ЄДРПОУ: 38136249
2) Приватна фірма Видавництво Університетська книга , Код ЄДРПОУ: 14025417
3) Приватна фірма Спецобладнення , Код ЄДРПОУ: 06710211
КВ 23540-13380ПР газета “Про що говорять люди в інтернеті” (українська) 08.08.2018 935728347
КВ 23539-13379ПР газета “АVтограф” (українська) 08.08.2018 1) Громадська організація “Асоціація гуманітарно-інформаційних технологій”, Код ЄДРПОУ: 25760686
КВ 23538-13378Р журнал “ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР” (українська)
“THE HOLOCAUST HISTORY PROBLEMS: UKRAINIAN DIMENSION” (англійська)
08.08.2018 1) ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД МУЗЕЙ ПАМ’ЯТЬ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ ТА ГОЛОКОСТУ В УКРАЇНІ , Код ЄДРПОУ: 39036914
2) БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ “ТКУМА” (“ВІДРОДЖЕННЯ”), Код ЄДРПОУ: 26138575
КВ 23537-13377Р журнал Локальна історія (українська) 31.08.2018 1) Громадська організація Українська Галицька Асамблея, Код ЄДРПОУ: 39081307
2) Ляска Ірина Зіновіївна
КВ 23536-13376ПР газета “Правосуддя України” (українська)
“Правосудие Украины” (російська)
31.08.2018 1) Адвокатське об’єднання “КЕЙТС ЛО ГРУП”, Код ЄДРПОУ: 42046922
КВ 23535-13375ПР журнал “Професійна освіта” (українська) 31.08.2018 1) Національна академія педагогічних наук України, Код ЄДРПОУ: 00046077
2) Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Код ЄДРПОУ: 34288275
КВ 23534-13374Р журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія” (українська)
“Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology” (англійська)
“Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Геология”(російська)
08.08.2018 1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Код ЄДРПОУ: 02070944
КВ 23533-13373ПР журнал “Зовнішні справи” (українська)
“Foreign affairs” (англійська)
31.08.2018 1) Громадська спілка “Редакція журналу “Зовнішні справи””, Код ЄДРПОУ: 41882482
КВ 23532-13372Р журнал Міжнародний журнал загальної та медичної психології (українська)
International magazine General & Medical Psychology (англійська)
31.08.2018 1) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Код ЄДРПОУ: 02010787
2) Громадська організація Асоціація з медичної та психологічної реабілітації, Код ЄДРПОУ: 40955287
КВ 23531-13371Р журнал “Світ у 2019″ (українська)
“The World in 2019″ (англійська)
“Мир в 2019″ (російська)
31.08.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ”, Код ЄДРПОУ: 35392656
КВ 23530-13370Р газета “Голос Наталії Вітренко” (українська)
“Голос Наталии Витренко” (російська)
08.08.2018 1) Вітренко Наталія Михайлівна
КВ 23529-13369Р журнал “Прикладні питання математичного моделювання” (українська)
“Applied questions of mathematical modelling” (англійська)
“Прикладные вопросы математического моделирования” (російська)
03.08.2018 1) Херсонський національний технічний університет, Код ЄДРПОУ: 05480298
КВ 23528-13368ПР збірник “Проблеми і перспективи розвитку підприємництва” (українська)
“Problems and Perspectives of Entrepreneurship Development” (англійська)
02.07.2018
1) Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Код ЄДРПОУ: 02071168
КВ 23527-13367ПР збірник “Економіка транспортного комплексу” (українська)
“Economics of Transport Complex” (англійська)
“Экономика транспортного комплекса” (російська)
02.07.2018
КВ 23526-13366ПР збірник “Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету” (українська)
“Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university” (англійська)
“Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета”(російська)
02.07.2018
КВ 23525-13365ПР збірник “Автомобільний транспорт” (українська)
“Automobile transport” (англійська)
“Автомобильный транспорт” (російська)
08.06.2018
КВ 23524-13364Р календар “Світ живої природи” (українська) 25.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Одісей ЛТД”, Код ЄДРПОУ: 19146893
КВ 23523-13363ПР збірник наукових праць “Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого”. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія” (українська) 24.05.2018 1) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Код ЄДРПОУ: 02071139
23521-13361пР
КВ 23520-13360Р збірник Ірпінський гуманітарний часопис (українська) 24.05.2018 1) Університет державної фіскальної служби України , Код ЄДРПОУ: 40233365
КВ 23519-13359ПР збірник “Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки. Збірник наукових праць”(українська)
“Scientific reseаrch on refractories and technical ceramics. Collection of scientific papers”(англійська)
“Научные исследования по огнеупорам и технической керамике. Сборник научных трудов” (російська)
02.07.2018 1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02071180
2) Акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, Код ЄДРПОУ: 00190503
КВ 23518-13358ПР журнал “Український соціум” (українська)
“Ukrainian society” (англійська)
“Украинский социум” (російська)
08.08.2018 1) Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 25199155
2) Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 26297291
3) Громадська організація “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”, Код ЄДРПОУ: 33940036
4) Громадська організація “Центр “Соціальний моніторинг”, Код ЄДРПОУ: 21709501
КВ 23517-13357Р газета “Перші новини” (українська)
“Первые новости” (російська)
24.05.2018 1) Ткачук Віталій Ігорович
КВ 23516-13356Р журнал Часопис українського судочинства (українська)
Journal of Ukrainian Judiciary (англійська)
25.07.2018 1) Національна академія правових наук України, Код ЄДРПОУ: 00065028
2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮРІНКОМ ІНТЕР”, Код ЄДРПОУ: 21667576
КВ 23515-13355ПР журнал Український гідрометеорологічний журнал (українська)
Ukrainian hydrometeorological journal (англійська)
Украинский гидрометеорологический журнал (російська)
25.07.2018 1) Одеський державний економічний університет, Код ЄДРПОУ: 26134086
КВ 23514-13354Р журнал “Європа без Кордонів” (українська) 23.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Без кордонів груп”, Код ЄДРПОУ: 42330843
КВ 23513-13353ПР збірник “Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки” (українська)
“Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences” (англійська)
13.07.2018
1) Центральноукраїнський національний технічний університет, Код ЄДРПОУ: 02070950
КВ 23512-13352ПР збірник “Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки” (українська)
“Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences” (англійська)
13.07.2018
КВ 23510-13350Р журнал MOOD MAGAZINE (англійська)
МУД МЕГЕЗИН (російська)
31.08.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ МУД МЕГЕЗІН, Код ЄДРПОУ: 42251040
КВ 23509-13349ПР збірник “Слов’янські мови” (українська) 03.08.2018 1) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Код ЄДРПОУ: 02125295
КВ 23508-13348ПР збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реаліії та перспективи (українська)
Naukowyi Chasopys National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Pedagogical science: reality and perspectives (англійська)
03.08.2018 1) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Код ЄДРПОУ: 02125295
КВ 23507-13347Р газета “Красива ділянка” (українська)
“Красивый участок” (російська)
08.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс-Кур”єр Україна”, Код ЄДРПОУ: 3449438
КВ 23506-13346ПР журнал Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації (БЕСЛІ) (українська)
Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovation (BESLI) (англійська)
08.08.2018 1) Приватний вищий навчальний заклад-інститут “Українсько-американський університет Конкордія”, Код ЄДРПОУ: 24265677
2) Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 37404013
3) Університет Конкордія, Інк (Concordia University, Inc), Код ЄДРПОУ: 16339994
КВ 23505-13345Р газета “Veterans News” (англійська) 13.07.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ АТО УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 40843154
КВ 23504-13344Р газета Комфорт та якість (українська) 08.08.2018 1) Опанасенко Олег Анатолійович
КВ 23503-13343Р збірник “БухгалтеріяЮА. Тематичний збірник” (українська)
“БухгалтерияЮА. Тематический сборник” (російська)
08.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфоліга”, Код ЄДРПОУ: 42132765
КВ 23502-13342Р журнал “На варті справедливості” (українська) 08.08.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРСПЕЦПРЕС”, Код ЄДРПОУ: 41370518
КВ 23501-13341ПР збірник Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації (українська) 25.07.2018 1) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, Код ЄДРПОУ: 34732331
2) ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”, Код ЄДРПОУ: 34979237
КВ 23500-13340Р збірник Юридична освіта і наука (українська) 24.05.2018 1) Приватний вищий навчальний заклад “Київський міжнародний університет”, Код ЄДРПОУ: 21595240
2) Верхньосілезька вища комерційна школа ім. Войцєха Корфанти, що знаходиться в м. Катовіце
КВ 23499-13339Р журнал “Дрім Кар” (українська)
“Dream Car” (англійська)
“Дрим Кар” (російська)
24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ДРІМ КАР”, Код ЄДРПОУ: 41956449
КВ 23498-13338Р збірник “Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць” (українська) 13.07.2018 1) Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Код ЄДРПОУ: 26167849
КВ 23497-13337Р газета “Слово Ляшка” (українська) 08.08.2018 1) Політична партія “Радикальна партія Олега Ляшка”, Код ЄДРПОУ: 37279703
КВ 23496-13336Р газета “Суспільний контроль” (українська) 22.06.2018 1) Громадська організація “Суспільний захист громадян”, Код ЄДРПОУ: 42033274
КВ 23495-13335ПР збірник “Від бароко до постмодернізму” (українська)
“From Baroque to рostmodernism” (англійська)
“От барокко до постмодернизма” (російська)
02.07.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23494-13334Р газета “ВАШ ЗАВОД” (українська) 22.06.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Хорольський завод дитячих продуктів харчування”, Код ЄДРПОУ: 40573272
КВ 23493-13333ПР газета “Донбас-Тиждень” (українська)
“Донбасс-Неделя” (російська)
25.07.2018 1) Бриж Олександр Михайлович
КВ 23492-13332ПР журнал Надтверді матеріали (українська)
Superhard Materials (англійська)
Сверхтвердые материалы (російська)
22.06.2018 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417377
КВ 23491-13331Р газета “Корисна порада” (українська)
“Полезный совет” (російська)
03.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс-Кур”єр Україна”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23490-13330Р газета Журнал Еспо (українська) 03.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Журнал Еспо”, Код ЄДРПОУ: 42199316
КВ 23489-13329Р газета Еко – газета (українська) 03.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Еко – газета”, Код ЄДРПОУ: 41316248
КВ 23488-13328Р збірник “Сугдейський збірник” (українська) 02.07.2018 1) Національний заповідник “Софія Київська”, Код ЄДРПОУ: 02498145
КВ 23487-13327ПР журнал “Фінансовий контроль” (українська) 02.07.2018 1) Університет Державної фіскальної служби України, Код ЄДРПОУ: 40233365
2) Київський національний торговельно-економічний університет, Код ЄДРПОУ: 01566117
3) Державний вищий навчальний заклад “Криворізький національний університет”, Код ЄДРПОУ: 37664469
4) Державне підприємство “Державне управління комплексного забезпечення”, Код ЄДРПОУ: 37499058
КВ 23486-13326ПР збірник “Information technology and security” (англійська) 02.07.2018 1) Інститут спеціального зв”язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 34979237
КВ 23485-13325Р газета Повний перелік періодичних видань ТД ИДЗ (українська)
Полный перечень периодических изданий ТД ИЗД (російська)
08.08.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ИДЗ, Код ЄДРПОУ: 41361840
КВ 23484-13324Р журнал “ВЕСНА ЗДОРОВ’Я” (українська)
“SPRING HEALTH” (англійська)
13.07.2018 1) Лисенко Світлана Олександрівна
КВ 23483-13323Р газета “Ідея міста” (українська) 23.02.2018 1) Брезіцький Назарій Романович
КВ 23482-13322Р журнал “АгроЛюкс” (українська)
AgroLux (англійська)
АгроЛюкс (російська)
24.05.2018 1) Приватне підприємство фірма “Меркурій”, Код ЄДРПОУ: 21217718
КВ 23481-13321ПР журнал “Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування” (українська) 02.07.2018 1) Житомирський державний технологічний університет, Код ЄДРПОУ: 05407870
КВ 23480-13320Р газета Меритократія (українська) 25.07.2018 1) Авраменко Олексій Геннадійович
КВ 23479-13319Р журнал “Кавовий маєток” (українська)
“Coffee Estate” (англійська)
“Кофейное поместье” (російська)
02.07.2018 1) Снігур Марія Сергіївна
КВ 23478-13318Р журнал “Механіка та математичні методи” (українська)
“Mechanics and Mathematical Methods” (англійська)
13.07.2018 1) Одеська державна академія будівництва та архітектури, Код ЄДРПОУ: 02071033
КВ 23477-13317Р газета “Букет Сканвордів – Зроби сам” (українська)
“Букет Сканвордов – Сделай сам” (російська)
03.08.2018
1) Бабаянц Тігран Лазаревич
КВ 23476-13316Р газета “Букет Сканвордів – Асорті” (українська)
“Букет Сканвордов – Ассорти” (російська)
03.08.2018
КВ 23475-13315Р газета “Букет Сканвордів – Великий шрифт” (українська)
“Букет Сканвордов – Крупный шрифт” (російська)
03.08.2018
КВ 23474-13314Р газета “Букет Сканвордів – Ностальгія” (українська)
“Букет Сканвордов – Ностальгия” (російська)
03.08.2018
КВ 23473-13313Р газета “Букет Сканвордів – Ерудит” (українська)
“Букет Сканвордов – Эрудит” (російська)
03.08.2018
КВ 23472-13312Р газета “Пожити для себе” (українська) 08.08.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР ДОПОМОГИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПЕНСІОНЕРІВ , Код ЄДРПОУ: 35759087
КВ 23471-13311ПР журнал “Управління офісом” (українська)
“Управление офисом” (російська)
08.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Про”, Код ЄДРПОУ: 36192941
КВ 23470-13310Р газета “Доступне авто” (українська) 22.06.2018 1) Громадська спілка “Доступне авто”, Код ЄДРПОУ: 41539782
КВ 23469-13309Р бюлетень “Книги України” (українська) 02.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український інститут нормативної інформації”, Код ЄДРПОУ: 33148690
КВ 23468-13308Р журнал “Інженер медичного закладу” (українська) 03.08.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРЕСС АЛЬЯНС”, Код ЄДРПОУ: 35139759
КВ 23467-13307ПР збірник “Теорія та практика судової експертизи і криміналістики” (українська)
“Theory and Рractice of Forensic Science and Criminalistics” (англійська)
06.08.2018 1) Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Код ЄДРПОУ: 02883133
2) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Код ЄДРПОУ: 02071139
КВ 23466-13306Р журнал “Плюмбум” (українська)
“Plumbum” (англійська)
“Plumbum” (іврит (єврейська))
“Плюмбум” (російська)
27.07.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПЛЮМБУМ ЖУРНАЛ”, Код ЄДРПОУ: 42025415
КВ 23465-13305Р газета “АДЕ” “Анекдоти, детективи, еротика” (українська)
“АДЭ” “Анекдоты, детективы, эротика” (російська)
22.06.2018 1) Хотимчук Павло Євгенійович
КВ 23464-13304ПР газета Енергія незалежності (українська) 02.07.2018 1) Акціонерне товариство “Укргазвидобування”, Код ЄДРПОУ: 30019775
КВ 23463-13303ПР журнал Психологія і особистість (українська)
Psychology and Personality (англійська)
02.07.2018 1) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
2) Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 02141213
КВ 23462-13302ПР збірник “Естетика і етика педагогічної дії” (українська) 22.06.2018 1) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ, Код ЄДРПОУ: 21593122
2) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
КВ 23461-13301ПР журнал “Філософські обрії” (українська)
Philosophical Horizons (англійська)
22.06.2018 1) Полтавський національний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
2) Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Код ЄДРПОУ: 05417012
КВ 23460-13300Р збірник “Економіка та розвиток /Economic & Development” (українська) 22.06.2018 1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки , Код ЄДРПОУ: 02125102
2) Національний університет водного господарства та природокористування , Код ЄДРПОУ: 02071116
3) Громадська організація ІНСТИТУТ ТРАНСКОРДОННИХ ІНІЦІАТИВ, Код ЄДРПОУ: 40436789
КВ 23459-13299ПР журнал “Наукові праці ЧНУ імені Петра Могили” (українська) 24.05.2018
1) Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Код ЄДРПОУ: 23623471
КВ 23458-13298ПР журнал “Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал” (українська) 24.05.2018
КВ 23457-13297ПР журнал “Новітня філологія” (українська) 24.05.2018
КВ 23456-13296Р журнал Computer Science and Engineering (англійська) 22.06.2018
КВ 23455-13295ПР журнал Біологія та екологія (українська)
Biology & ecology (англійська)
02.07.2018 1) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
КВ 23454-13294ПР журнал Педагогічні науки (українська)
Pedagogical Sciences (англійська)
02.07.2018 1) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
КВ 23453-13293ПР журнал Філологічні науки (українська)
Philological Sciences (англійська)
22.06.2018 1) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
КВ 23452-13292ПР журнал Історична пам’ять (українська)
Historical Memory (англійська)
22.06.2018 1) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
КВ 23451-13291ПР збірник “Витоки педагогічної майстерності” (українська)
The Sources of Pedagogical Skills (англійська)
22.06.2018 1) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Код ЄДРПОУ: 31035253
КВ 23450-13290Р журнал “Супер Діти” (українська)
“Super Kids” (англійська)
“Супер Дети” (російська)
22.06.2018 1) Коляда Тетяна Василівна
КВ 23449-13289ПР збірник “Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)”(українська)
Oceanographic Journal (Problems, methods and facilities for researches of the World Ocean) (англійська)
“Океанографический журнал (Проблемы, методы и средства исследования Мирового океана)” (російська)
22.06.2018 1) Державна установа “Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 20471017
КВ 23448-13288Р журнал “INTERCITY MEGAPOLIS EDITION” (англійська) 27.07.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕДІА ДИРЕКТ”, Код ЄДРПОУ: 37848587
КВ 23447-13287Р журнал “INTERCITY MEGAPOLIS PRINT” (англійська) 27.07.2018
КВ 23446-13286Р дайджест Авто Євро Сила (українська) 02.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “АВТО ЄВРО СИЛА”, Код ЄДРПОУ: 41735776
КВ 23445-13285Р журнал “Управление персоналом” (російська) 25.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Про”, Код ЄДРПОУ: 36192914
КВ 23443-13283Р календар “Календар еколога” (українська) 25.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Про”, Код ЄДРПОУ: 36192941
КВ 23442-13282Р журнал “Діловодство” (українська) 25.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Про”, Код ЄДРПОУ: 36192914
КВ 23441-13281Р журнал ВІСНИК КАФЕДРИ ЮНЕСКО “НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ”(українська)
UNESCO CHAIR JOURNAL “LIFELONG PROFESSIONAL EDUCATION IN THE XXI CENTURY(англійська)
22.06.2018 1) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Код ЄДРПОУ: 21593122
КВ 23440-13280Р журнал Вісник Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (українська)
Bulletin of Scientific Research Institute of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of Ukraine (англійська)
13.07.2018 1) ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ , Код ЄДРПОУ: 02883110
КВ 23439-13279Р журнал “Великі цифри” (українська)
“Большие цифры” (російська)
02.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс-Кур”єр Україна”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23438-13278ПР журнал “Єдине здоров’я та проблеми харчування” (українська)
“One Health and Nutrition Problems” (англійська)
22.06.2018 1) Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпкки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров”я України, Код ЄДРПОУ: 01897914
КВ 23437-13277ПР журнал “Український хімічний журнал” (українська)
“Ukrainian Chemistry Journal” (англійська)
“Украинский химический журнал” (російська)
22.06.2018 1) Національна академія наук України , Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України , Код ЄДРПОУ: 05417383
3) Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Код ЄДРПОУ: 02070944
КВ 23436-13276ПР журнал “Агрологія” (українська)
“Agrology” (англійська)
08.06.2018 1) Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Код ЄДРПОУ: 00493675
КВ 23435-13275Р журнал Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій (українська)
European scientific journal of Economic and Financial innovation (англійська)
02.07.2018 1) Громадська організація “Європейська асоціація економістів”, Код ЄДРПОУ: 41938613
КВ 23434-13274Р журнал “Практична онкологія” (українська)
“Practical Oncology” (англійська)
“Практическая онкология” (російська)
22.06.2018 1) Заславський Олександр Юрійович
КВ 23433-13273Р газета Пропоную роботу. Роботодавці пропонують роботу (українська) 24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “РОБОТА ПЛЮС УСПІХ”, Код ЄДРПОУ: 40981998
КВ 23432-13272Р газета “Фінансово-правовий вісник” (українська) 02.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансовий редактор”, Код ЄДРПОУ: 42248132
КВ 23431-13271Р бюлетень “Національний інформаційний бюлетень оцінки впливу на довкілля” (українська) 02.07.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Екопрес”, Код ЄДРПОУ: 42081663
КВ 23430-13270Р газета ВУЛИЧНА ПРАВДА (українська) 02.07.2018 1) Громадська організація “ВУЛИЧНА ПРАВДА”, Код ЄДРПОУ: 42037635
КВ 23429-13269Р журнал “Кардіологія та кардіохірургія: безперервний професійний розвиток” (українська)
“Cardiology and Cardiac surgery: continuous professional development” (англійська)
“Кардиология и кардиохирургия: непрерывное профессиональное развитие” (російська)
22.06.2018 1) Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
2) Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова національної академії медичних наук України”, Код ЄДРПОУ: 05493562
3) Асоціація “Серцево-судинних хірургів України”, Код ЄДРПОУ: 20070055
4) Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ СХІДНА ЄВРОПА”, Код ЄДРПОУ: 37797137
КВ 23428-13268Р журнал I. Love City Guides (англійська) 24.05.2018 1) Хіміна Вероніка Віталіївна
КВ 23427-13267Р газета Престиж-газета (українська) 22.06.2018
1) Приватне підприємство “Губернія”, Код ЄДРПОУ: 21286561
КВ 23426-13266Р газета Дебют-газета (українська) 22.06.2018
КВ 23425-13265Р газета WEST CULTURE (англійська) 24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Антропос-Логос-Фільм”, Код ЄДРПОУ: 41700481
КВ 23424-13264Р газета Тещин пиріг. Філворди (українська)
Тещин пирг. Филворды (російська)
25.05.2018 1) Лобачов Андрій Вікторович
КВ 23423-13263ПР газета Ти і я, і вся сім’я + програма ТВ (українська)
Ты и я, и вся семья + программа ТВ (російська)
19.04.2018 1) Хотимчук Павло Євгенійович
КВ 23422-13262ПР журнал “Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка” (українська)
“Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника” (російська)
24.05.2018 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23421-13261Р журнал “Івасик Телесик для малят” (українська)
“Ivasyk Telesyk for kids” (англійська)
02.07.2018 1) Кузнецов Андрій Владиславович
КВ 23420-13260Р журнал “Еквестріан” (українська)
“Equestrian” (англійська)
“Эквестриан” (російська)
22.06.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Еквестріан Медіа”, Код ЄДРПОУ: 42088281
КВ 23419-13259ПР газета Тайны звезд (російська) 22.06.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Лайт прес Україна”, Код ЄДРПОУ: 36051437
КВ 23418-13258ПР газета Моя судьба (російська) 22.06.2018
КВ 23417-13257ПР газета Звезды и советы (російська) 22.06.2018
КВ 23416-13256ПР газета Женские истории. Откровенные, душевные, правдивые (російська) 22.06.2018
КВ 23415-13255ПР газета Великий провидець з Опаки (українська)
Великий провидец из Opaky (російська)
22.06.2018
КВ 23414-13254ПР журнал Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство (українська)
NaUKMA Research Papers. Philosophy and Religious Studies (англійська)
22.06.2018 1) Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Код ЄДРПОУ: 16459396
КВ 23413-13253ПР журнал Універсум історії та археології (українська)
The Universe of History and Archeology (англійська)
Universum Historiae et Archeologiae (латинська)
Универсум истории и археологии (російська)
24.05.2018 1) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23412-13252ПР науковий збірник “Historical Roxolania” (англійська)
“Roxolania Historica” (латиська)
19.04.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23411-13251Р журнал “Theoretical and Applied Veterinary Medicine” (англійська) 08.06.2018 1) Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Код ЄДРПОУ: 00493675
КВ 23410-13250Р газета “РЕСУРС” (українська) 24.05.2018 1) Громадська організація “ЦЕНТР ГУМАНІТАРНИХ МІСІЙ”, Код ЄДРПОУ: 40130844
КВ 23409-13249ПР журнал “Страхові ринки та компанії” (українська)
“Insurance Markets and Companies” (англійська)
22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Консалтингово-видавнича компанія “Ділові перспективи”, Код ЄДРПОУ: 32318449
КВ 23408-13248ПР газета “Ярмарок Кросвордів” (українська)
“Ярмарка Кроссвордов” (російська)
22.06.2018 1) Ричагов Григорій Васильович
2) Огоровий Станіслав Валентинович
КВ 23406-13246Р журнал “Тітка Клава” (українська)
“Тетя Клава” (російська)
22.03.2018
1) Приватне підприємство “Арт-Комплекс”, Код ЄДРПОУ: 31215010
КВ 23405-13245Р журнал “Великий кросворд” (українська)
“Big crossword” (англійська)
22.03.2018
КВ 23404-13244Р газета “Мозаїка сканвордів” (українська)
“Мозаика сканвордов” (російська)
22.06.2018 1) Лобачов Андрій Вікторович
КВ 23403-13243Р журнал ЖУРНАЛ СПЕЦІАЛІСТІВ З АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ, ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ (українська)
JOURNAL OF ANTIBIOTIC THERAPY SPECIALISTS (англійська)
22.06.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМО САЄНС , Код ЄДРПОУ: 41953029
КВ 23402-13242ПР збірник наукових праць “Питання степового лісознавства та лісової рекультивації землі” (українська)
“Issues of steppe forestry and forest reclamation of soils” (англійська)
“Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель” (російська)
22.03.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23401-13241ПР журнал “Journal of Chemistry and Technologies” (англійська) 24.05.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23399-13239Р календар “52 тижні. Міні” (українська) 08.06.2018 1) Приватне підприємство “Студія “Марко”, Код ЄДРПОУ: 33602173
КВ 23398-13238Р календар “52 тижні” (українська) 08.06.2018 1) Приватне підприємство “Студія “Марко”, Код ЄДРПОУ: 33602173
КВ 23397-13237ПР журнал “Клінічна фармація” (українська)
“Clinical pharmacy” (англійська)
“Клиническая фармация” (російська)
24.05.2018 1) Національний фармацевтичний університет, Код ЄДРПОУ: 02010936
2) Державне підприємство “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я”, Код ЄДРПОУ: 20015794
КВ 23396-13236Р журнал “Сучасна Кухня” (українська)
“Современная кухня” (російська)
08.06.2018 1) Дочірнє підприємство зі 100-відсотковою іноземною інвестицією “Бурда-Україна”, Код ЄДРПОУ: 24740397
КВ 23394-13234ПР журнал Спеціалізоване видання Київ Пост “Ведення бізнесу в Україні” (українська)
Special Kyiv Post supplement “Doing Business in Ukraine” (англійська)
24.05.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бізнесгруп”, Код ЄДРПОУ: 41390520
КВ 23393-13233ПР журнал Спецдодаток Kyiv Post “Українські сторії успіху” (українська)
Special Kyiv Post supplement “Ukraine’s Success Stories” (англійська)
24.05.2018
КВ 23392-13232ПР журнал “Спеціалізоване видання від Київ Пост “Правовий вісник” (українська)
“Special Kyiv Post supplement “Legal Quarterly” (англійська)
24.05.2018
КВ 23391-13231ПР газета “Донбас. Регіональна масова газета” (українська)
“Донбасс. Региональная массовая газета” (російська)
24.05.2018 1) Бриж Олександр Михайлович
КВ 23390-13230ПР журнал “Схід” (українська) 08.06.2018 1) Український культурологічний центр, Код ЄДРПОУ: 21959095
2) Київський університет імені Бориса Грінченка, Код ЄДРПОУ: 02136554
КВ 23388-13228Р журнал “БухгалтеріяЮА” (українська) 22.06.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфоліга”, Код ЄДРПОУ: 42132765
КВ 23387-13227ПР збірник “Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті” (українська)
“Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News” (англійська)
22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ОЧИСТКИ ВОДИ”, Код ЄДРПОУ: 37095559
2) Національний технічний університет України “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23386-13226ПР збірник “Стратегія економічного розвитку України” (українська)
“Strategy of Economic Development of Ukraine” (англійська)
24.05.2018 1) Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Код ЄДРПОУ: 02070884
КВ 23385-13225Р газета “Новини щелепно-лицевої хірургії” (українська)
“Maxillofacial Syrgery News” (англійська)
“Новости челюстно-лицевой хирургии” (російська)
22.06.2018 1) товариство з обмеженою відповідальністю “ОМФ ПАБЛІШИНГ”, Код ЄДРПОУ: 40493077
23384-13224пР
КВ 23383-13223Р журнал Star Wars Comics (українська) 24.05.2018
1) Приватне підприємство”Фаеркло Україна”, Код ЄДРПОУ: 39614053
КВ 23382-13222Р журнал Panini Comics (українська) 24.05.2018
КВ 23381-13221Р журнал Дедпул (українська) 24.05.2018
КВ 23379-13219Р газета “Дар’я. Тільки для жінок” (українська)
“Дарья. Только для женщин” (російська)
24.05.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс-Кур’єр Україна”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23378-13218Р журнал “Бабусин пиріг. Сканворди” (українська)
“Бабушкин пирог. Сканворды” (російська)
24.05.2018
КВ 23377-13217Р журнал Психологічний журнал (українська) 24.05.2018 1) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Код ЄДРПОУ: 02125639
КВ 23376-13216ПР журнал “Право і безпека” (українська)
“Law and Safety” (англійська)
“Право и безопасность” (російська)
24.05.2018 1) Харківський національний університет внутрішніх справ , Код ЄДРПОУ: 08571096
КВ 23374-13214ПР збірник “Вісник Кримінологічної асоціації України” (українська)
“Bulletin of Criminological Association of Ukraine” (англійська)
“Вестник Криминологической ассоциации Украины” (російська)
04.04.2018 1) Харківський національний університет внутрішніх справ , Код ЄДРПОУ: 08571096
КВ 23373-13213Р журнал У місті (українська) 24.05.2018 1) Антощук Юрій Володимирович
КВ 23372-13212ПР збірник “Суднові енергетичні установки” (українська) 24.05.2018 1) Національний університет “Одеська морська академія”, Код ЄДРПОУ: 01127799
КВ 23371-13211ПР збірник “Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти” (українська) 24.05.2018
1) Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, Код ЄДРПОУ: 02214350
КВ 23370-13210ПР збірник “Аспекти історичного музикознавства” (українська) 24.05.2018
КВ 23369-13209ПР журнал “Християнський журнал Віра і життя” (українська) 24.05.2018
1) Релігійна організація “Українське місіонерське товариство “Світло на Сході”, Код ЄДРПОУ: 14300272
КВ 23368-13208ПР журнал “Стежинка” (українська)
“Тропинка” (російська)
24.05.2018
КВ 23367-13207ПР газета “Успіхи та поразки” (українська)
“Успехи и поражения” (російська)
08.06.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАЙТ ПРЕС УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 36051437
КВ 23366-13206ПР журнал “Прогнозы и предсказания” (російська) 08.06.2018
КВ 23365-13205ПР газета Истории из жизни. С криминалом (російська) 08.06.2018
КВ 23364-13204ПР газета “Жіночі історії – листи читачів” (українська)
“Женские истории – письма читателей” (російська)
08.06.2018
КВ 23363-13203ПР газета “Вдвоем” (російська) 08.06.2018
КВ 23362-13202Р газета “Черкаський формат” (українська) 08.06.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Міжнародна юридична компанія “Центуріон”, Код ЄДРПОУ: 35828401
КВ 23361-13201Р журнал Консалт Інфо (українська) 08.06.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Консалт Інфо”, Код ЄДРПОУ: 42046978
КВ 23360-13200Р газета Чумацька правда (українська) 08.06.2018 1) ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ “ХВИЛЯ”, Код ЄДРПОУ: 41289047
КВ 23359-13199ПР журнал “Financoff” (англійська) 08.06.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Телетрейд Консалтінг”, Код ЄДРПОУ: 32045676
КВ 23358-13198Р журнал “Дерматовенерологія Косметологія” (українська)
“Dermatovenereology Cosmetology” (англійська)
“Дерматовенерология Косметология” (російська)
24.05.2018 1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
2) Видавниче унітарне підприємство “Професійні видання”, Код ЄДРПОУ: 190196523
3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інститут псоріазу та хронічних дерматозів”, Код ЄДРПОУ: 35894914
КВ 23357-13197Р газета СУДОВИЙ РЕПОРТЕР (українська) 08.06.2018 1) ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “АСОЦІАЦІЯ СУДОВИХ РЕПОРТЕРІВ УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 41931691
КВ 23356-13196ПР збірник Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової(українська)
Music art and culture. Scientific bulletin of The Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music (англійська)
24.05.2018 1) Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, Код ЄДРПОУ: 02214254
КВ 23354-13194ПР журнал “Металургійна та гірничорудна промисловість” (українська)
“Металлургическая и горнорудная промышленность” (російська)
24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-техничне агентство “Укрметалургінформ”, Код ЄДРПОУ: 02070743
2) ДВНЗ “Національна Металургійна академія України”, Код ЄДРПОУ: 02070766
3) ДВНЗ “Національний гірничий університет”, Код ЄДРПОУ: 02070743
КВ 23353-13193Р журнал “Український журнал медичної освіти” (українська)
“Ukrainian Medical Education Journal” (англійська)
24.05.2018 1) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Код ЄДРПОУ: 02010787
КВ 23352-13192Р газета Голос-інфо (українська) 24.05.2018 1) Савицький Олексій Миколайович
КВ 23351-13191Р журнал 100 Експро (українська)
100 ExPro (англійська)
100 Експро (російська)
24.05.2018 1) Баюра Олександр Дмитрович
2) Кобаль Геннадій Михайлович
КВ 23349-13189ПР журнал “ІВЕНТ УКРАЇНА” (українська)
“EVENT UKRAINE” (англійська)
24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ІВЕНТ ЮКРЕЙН ГРУП”, Код ЄДРПОУ: 41829539
КВ 23348-13188Р журнал “Лабораторна справа” (українська) 08.06.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс Альянс”, Код ЄДРПОУ: 35139756
КВ 23347-13187Р збірник “Наука майбутнього” (українська) 19.04.2018 1) Мукачівський державний університет, Код ЄДРПОУ: 36246368
КВ 23346-13186Р збірник “Психологія: теорія і практика” (українська) 19.04.2018 1) Мукачівський державний університет, Код ЄДРПОУ: 36246368
2) Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Код ЄДРПОУ: 02141213
КВ 23345-13185Р журнал “Безпека праці на підприємстві” (українська) 24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “”Професійні видання”, Код ЄДРПОУ: 33786145
КВ 23344-13184Р журнал “Форум Україна” міжнародний журнал (українська)
“Forum Ukraine” international magazine (англійська)
24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламно-інформаційне агентство “Інфотрендз”, Код ЄДРПОУ: 41226301
КВ 23343-13183ПР журнал “JOY. Украинское издание” (російська) 24.05.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Лайт Прес Україна”, Код ЄДРПОУ: 36051437
КВ 23342-13182ПР газета “Історії з життя” (українська)
“Истории из жизни” (російська)
24.05.2018
КВ 23341-13181ПР газета “Истории из жизни. Мистические истории” (українська) 24.05.2018
КВ 23340-13180ПР газета “Истории из жизни с юмором” (російська) 24.05.2018
КВ 23339-13179ПР газета “Корисні поради плюс” (українська)
“Полезные советы плюс” (російська)
04.04.2018 1) Євченко Андрій Олександрович
КВ 23338-13178Р журнал Високий тон (українська) 04.04.2018 1) Лісняк Наталія Іванівна
КВ 23337-13177Р журнал European Journal of Functional Diseases (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальногий центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23336-13176Р журнал The European Journal of traumatic neuroinjury (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23335-13175Р журнал The European Journal of Neuroophtalmology (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23334-13174Р журнал The European Journal of Degenerative Diseases (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр Вікторія, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка Європейська асоціація неврологів, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23333-13173Р журнал The European journal of genetic diseases and hereditary syndromes (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23332-13172Р журнал The European Journal of Oteneurology (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23331-13171Р журнал The European Journal of neurovascular diseases (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23330-13170Р журнал The European Association of Neurologists (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23329-13169Р журнал The European Journal of Neurooncology (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23328-13168Р журнал The European Journal of Neuroinfections (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23327-13167Р журнал WPNSA (abstract) (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова асоціація дитячих нейрохірургів”, Код ЄДРПОУ: 41964004
КВ 23326-13166Р журнал WNSA, abstract (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Асоціація світової нейрохірургії”, Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23325-13165Р журнал The European Journal of Orphan Diseases in Neurology (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23324-13164Р журнал The European Journal of Special Diseases (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23323-13163Р журнал Часопис “Київ дипломатичний” (українська)
Мagazine “Kyiv Diplomatic” (англійська)
24.05.2018 1) Кондратенко Олександр Михайлович
КВ 23322-13162Р журнал The European Journal of Neurology and Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23321-13161Р журнал The European Journal of Psychoneurology (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23320-13160Р журнал The European Association of Genetic Diseases and Hereditary Syndromes (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація генетичних захворювань та спадкових синдромів”, Код ЄДРПОУ: 41827154
КВ 23319-13159Р журнал The European Journal of Genetic Diseases (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23318-13158Р журнал WARM (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137687
2) Громадська спілка “Світова асоціація регенеративної медицини”, Код ЄДРПОУ: 41532588
КВ 23317-13157Р журнал EAGDHS (abstract) (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація генетичних захворювань та спадкових синдромів”, Код ЄДРПОУ: 41827154
КВ 23316-13156Р журнал WACD, abstract (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова асоціація вилікуваних захворювань”, Код ЄДРПОУ: 42032312
КВ 23315-13155Р журнал WNDA (abstract) (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова Асоціація Неврологічного Дефіциту”, Код ЄДРПОУ: 40137698
КВ 23314-13154Р журнал World Pediatric Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова асоціація дитячих нейрохірургів”, Код ЄДРПОУ: 41964004
КВ 23313-13153Р журнал The EAN (abstract) (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Європейська асоціація неврологів”, Код ЄДРПОУ: 41781906
КВ 23312-13152Р журнал Microneurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23311-13151Р журнал Laser Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23310-13150Р журнал Ultrasonic Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23309-13149Р журнал Endoscopic neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23308-13148Р журнал Endovascular neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23307-13147Р журнал Reconstructive neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23306-13146Р журнал Stereotactic neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23305-13145Р журнал Functional neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23304-13144Р журнал X-ray neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23303-13143Р журнал Combined neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23302-13142Р журнал Implantation in neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23301-13141Р журнал Transplantation in neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23300-13140Р журнал Shunting in Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23299-13139Р журнал Complication in neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23298-13138Р журнал Stabilization in Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії, Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23297-13137Р журнал Decompressions in neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23296-13136Р журнал Preventative Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки Асоціація світової нейрохірургії, Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23295-13135Р журнал Drainage in Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки “Асоціація світової нейрохірургії”, Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23294-13134Р журнал World Neurological Deficit Association (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова Асоціація Неврологічного Дефіциту”, Код ЄДРПОУ: 42000736
КВ 23293-13133Р журнал World Association of Regenerative Medicine (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова асоціація регенеративної медицини”, Код ЄДРПОУ: 41532588
КВ 23292-13132Р журнал World Association of Cured Diseases (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова асоціація вилікуваних захворювань”, Код ЄДРПОУ: 42032312
КВ 23291-13131Р журнал New World Neurosurgery (англійська) 24.05.2018 1) Приватної наукової установи Міжнародного Лікувально-оздоровчо-навчального центру Вікторія , Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадської спілки “Асоціація світової нейрохірургії” , Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23290-13130Р журнал World Pediatric Neurosurgeons Association (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Світова асоціація дитячих нейрохірургів”, Код ЄДРПОУ: 41964004
КВ 23289-13129ПР збірник “Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій” (українська) 11.04.2018
1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23288-13128ПР збірник “Таїни художнього тексту / до проблеми поетики тексту/” (українська) 22.03.2018
КВ 23287-13127ПР журнал “Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка неоднорідних структур”(українська)
“Bulletin of Dnipro University. Series: Mechanics of Нeterogeneous Structures” (англійська)
“Вестник Днепровского университета. Серия: Механика неоднородных структур”(російська)
22.03.2018
КВ 23286-13126Р журнал World Neurosurgery Association (англійська) 24.05.2018 1) Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр, Код ЄДРПОУ: 40137698
2) Громадська спілка “Асоціація світової нейрохірургії”, Код ЄДРПОУ: 41827070
КВ 23285-13125Р журнал Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Психологія” (українська)
Scientific Notes of Ostroh Academy National University : Psychology Series” (англійська)
22.03.2018 1) Національний університет “Острозька академія”, Код ЄДРПОУ: 22554101
КВ 23284-13124Р журнал Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філософія”(українська)
Scientific Notes of Ostroh Academy National University : Philosophy Series (англійська)
23.03.2018 1) Національний університет “Острозька академія”, Код ЄДРПОУ: 22554101
КВ 23283-13123ПР збірник Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України (українська)
Technical and technological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture of Ukraine (англійська)
Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины (російська)
24.05.2018 1) Державна наукова установа “Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого”, Код ЄДРПОУ: 04604309
23282-13122Р газета “Социальные известия” (російська) 24.05.2018 1) Всеукраїнська громадська організація інвалідів “Співдружність ХХІ”, Код ЄДРПОУ: 38062718
2) Міжнародний благодійний фонд “Київ-Україна”, Код ЄДРПОУ: 26438159
КВ 23281-13121ПР газета “АвтоКрАЗ” (українська) 19.04.2018 1) Приватне акціонерне товариство “АвтоКрАЗ”, Код ЄДРПОУ: 05808735
КВ 23280-13120ПР газета “Арніка Часопис” (українська) 19.04.2018 1) Приватне підприємство “Граніт-Агро”, Код ЄДРПОУ: 32843846
КВ 23279-13119ПР журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” (українська) 24.05.2018 1) Хмельницький національний університет, Код ЄДРПОУ: 02071234
КВ 23278-13118Р журнал “Практика МСФЗ” (українська)
“Практика МСФО” (російська)
24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавнича група “АС”, Код ЄДРПОУ: 38747378
КВ 23277-13117ПР журнал “Архів офтальмології України” (українська)
“Archive of Ukrainian ophthalmology” (англійська)
“Архив офтальмологии Украины” (російська)
24.05.2018 1) Донецький національний медичний університет, Код ЄДРПОУ: 02010698
2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
3) Громадська організація “Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України”, Код ЄДРПОУ: 25960959
КВ 23276-13116Р журнал “Насолоджуйся своїм життям” (українська)
“Enjoy your life” (англійська)
24.05.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Джей Бук”, Код ЄДРПОУ: 37032923
КВ 23275-13115Р журнал “Санітарно-епідеміологічні вимоги до харчової промисловості та громадського харчування” (українська) 23.05.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Тех Медіа Груп”, Код ЄДРПОУ: 40556681
КВ 23274-13114Р журнал “Метрологія для підприємства” (українська) 23.05.2018
КВ 23273-13113Р журнал “Контроль якості та безпечності харчової продукції” (українська) 23.05.2018
КВ 23271-13111Р збірник Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: державне управління, юридичні науки (українська) 11.04.2018 1) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, Код ЄДРПОУ: 14321481
КВ 23270-13110Р газета НАШ ТРАНСГАЗ (українська) 19.04.2018 1) Публічне акціонерне товариство “УКРТРАНСГАЗ”, Код ЄДРПОУ: 30019801
КВ 23268-13108ПР збірник Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія “Економіка і управління” (українська) 22.03.2018 1) Державний університет інфраструктури та технологій, Код ЄДРПОУ: 413303257
КВ 23267-13107Р журнал Білінгва (українська) 11.04.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво “ЗНАННЯ”, Код ЄДРПОУ: 32671707
КВ 23266-13106ПР журнал “Державна політика та економічний розвиток” (українська)
“State policy and economic development” (англійська)
04.04.2018 1) Ємельянова Тетяна Володимирівна
2) Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Код ЄДРПОУ: 23623471
3) Місцева Громадська організація “Центр економічних та політологічних досліджень”, Код ЄДРПОУ: 25713652
КВ 23265-13105ПР журнал “Вісник Дніпропетровського університету. Серія Ракетно-космічна техніка” (українська) 22.03.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23264-13104Р журнал Цифрова економіка та економічна безпека (українська)
Digital Economy and Economic Security (англійська)
19.04.2018 1) Приватна установа “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, Код ЄДРПОУ: 40223184
КВ 23263-13103ПР журнал “Фома в Україні” (українська)
“Фома в Украине” (російська)
19.04.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ФОМА В УКРАЇНІ”, Код ЄДРПОУ: 37956249
КВ 23262-13102Р календар Експрес Удачі (українська)
Экспесс Удачи (російська)
04.04.2018 1) Єрохова Тетяна Вікторівна
КВ 23261-13101ПР журнал “Журнал фізики та електроніки” (українська)
“Journal of Physics and Electronics” (англійська)
“Журнал физики и электроники” (російська)
22.03.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23260-13100Р журнал Соціальна робота та соціальна освіта (українська) 04.04.2018 1) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Код ЄДРПОУ: 02125639
КВ 23259-13099ПР збірник “Соціально-гуманітарний вісник” (українська)
“Social and Humanities Journal” (англійська)
“Социально-гуманитарный вестник” (російська)
19.04.2018 1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА НАУКОВО-ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ “НОВИЙ КУРС”, Код ЄДРПОУ: 23461471
КВ 23258-13098ПР журнал “Фармацевтичний журнал” (українська) 19.04.2018 1) Національний фармацевтичний університет, Код ЄДРПОУ: 02010936
2) Державне підприємство “Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції”, Код ЄДРПОУ: 00482329
3) Державне підприємство “Державний експертний центр Міністерсва охорони здоров’я України”, Код ЄДРПОУ: 20015794
КВ 23257-13097Р збірник Дослідницька платформа: менеджмент соціокультурної діяльності (українська)
Research Platform: Social-Cultural Activities Management (англійська)
Исследовательская платформа: менеджмент социокультурной деятельности(російська)
19.04.2018 1) Київський національний університет культури і мистецтв, Код ЄДРПОУ: 02214159
КВ 23256-13096Р журнал Вектор Поділля (українська) 04.04.2018 1) ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ, Код ЄДРПОУ: 03191615
КВ 23255-13095Р газета “Освіта і суспільство” (українська) 04.04.2018 1) Громадська організація “Освіта і суспільство”, Код ЄДРПОУ: 41931801
КВ 23254-13094Р збірник “Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки. Збірник наукових праць”(українська)
“Scientific reserch on refractories and technical ceramics. Collection of scientific papers”(англійська)
“Научные исследования по огнеупорам и технической керамике. Сборник научных трудов” (російська)
19.02.2018 1) Публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, Код ЄДРПОУ: 00190503
2) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23253-13093ПР журнал “Христианский журнал Вера и жизнь” (російська) 19.04.2018 1) РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКЕ “МІСІОНЕРСЬКЕ ТОВАРИСТВО “СВІТЛО НА СХОДІ”, Код ЄДРПОУ: 14300272
КВ 23252-13092Р газета “ПАТРІОТ ДОНБАСУ” (українська)
“ПАТРИОТ ДОНБАССА” (російська)
04.04.2018 1) Громадська організація “ГРУПА ПАТРІОТ”, Код ЄДРПОУ: 40162959
КВ 23251-13091ПР збірник Судноводіння (українська)
Судовождение (російська)
04.04.2018 1) Національний університет “Одеська національна морська академія”, Код ЄДРПОУ: 01127799
КВ 23250-13090ПР збірник Автоматизація суднових технічних засобів (українська)
Автоматизация судовых технических средств (російська)
04.04.2018 1) Національний університет “Одеська морська академія”, Код ЄДРПОУ: 01127799
КВ 23249-13089ПР журнал “Економіка промисловості” (українська)
“Economy of Industry” (англійська)
“Экономика промышленности” (російська)
22.03.2018 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05420557
КВ 23248-13088Р журнал “Art and Design” (англійська) 19.04.2018 1) Київський національний університет технологій та дизайну, Код ЄДРПОУ: 38621185
КВ 23247-13087ПР журнал “FATA” (англійська) 04.04.2018 1) Зайцева Марина Анатоліївна
КВ 23246-13086Р журнал “Всеосвіта” (українська) 19.04.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВСЕОСВІТА”, Код ЄДРПОУ: 41526967
КВ 23245-13085Р журнал “Публічне управління та регіональний розвиток” (українська)
“Public Аdministration and Regional Development” (англійська)
04.04.2018 1) Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Код ЄДРПОУ: 23623471
КВ 23244-13084Р газета “КУФАБ” (українська)
“KUFAB” (англійська)
“КУФАБ” (російська)
19.04.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “КУФАБ”, Код ЄДРПОУ: 40095192
КВ 23243-13083ПР газета “Бізнес” (українська)
“Бизнес” (російська)
04.04.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український Бізнес Хаб”, Код ЄДРПОУ: 41475792
КВ 23242-13082Р газета Програма ТБ + Твоє життя (українська) 11.04.2018
1) Хотимчук Тарас Євгенійович
КВ 23241-13081ПР журнал “Твій стиль” (українська) 11.04.2018
КВ 23239-13079Р журнал Дневник (російська) 04.04.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КІДС-ЛАЙФ”, Код ЄДРПОУ: 41746259
КВ 23238-13078Р журнал Археологічна керамологія (українська)
Archaeological Ceramology (англійська)
04.04.2018 1) Національний музей-заповідник українського гончарства, Код ЄДРПОУ: 13939138
2) Відділення керамології Інституту народознавства Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 25942051
3) Громадська організація “Конгрес українських керамологів”, Код ЄДРПОУ: 40143759
КВ 23237-13077ПР журнал “Магістр медсестринства” (українська)
“Master of Nursing” (англійська)
“Магистр медсестринства” (російська)
22.03.2018 1) Комунальний вищий навчальний заклад “Житомирський медичний інститут” Житомирської обласної ради, Код ЄДРПОУ: 02011284
КВ 23236-13076ПР газета “ІНФО ТАЙМ” (українська) 04.04.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФО ТАЙМ”, Код ЄДРПОУ: 41519951
КВ 23235-13075Р журнал Батько і Син (українська) 22.03.2018 1) Дніпропетровський обласний відокремлений підрозділ громадської організації “Міжнародний центр батьківства”, Код ЄДРПОУ: 36573711
КВ 23234-13074ПР журнал “Системні дослідження і інформаційні технології” (українська)
“System research and information technology” (англійська)
“Системные исследования и информационные технологии” (російська)
22.03.2018 1) Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 25408067
2) НАНУ, Код ЄДРПОУ: 00019270
КВ 23233-13073ПР журнал “Успіхи фізики металів” (українська)
“Progress in Physics of Metals” (англійська)
“Успехи физики металлов” (російська)
22.03.2018
1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417331
КВ 23232-13072ПР журнал “Металофізика та новітні технології” (українська)
“Metallophysics and Advanced Technjlogies” (англійська)
“Металлофизика и новейшие технологии” (російська)
23.02.2018
КВ 23231-13071ПР збірник Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (українська)
Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies (англійська)
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии (російська)
22.03.2018 1) Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417331
КВ 23230-13070Р газета “Всеукраїнська жіноча газета “Між нами бабами” (українська) 04.04.2018
1) Приватне підприємство “Вісник+К”, Код ЄДРПОУ: 36541145
КВ 23229-13069Р газета “Скандал+Кримінал” (українська) 04.04.2018
КВ 23228-13068Р журнал “Цивільний захист та технології захисту довкілля” (українська) 22.03.2018 1) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 23521345
КВ 23227-13067Р газета “Ретро зірки” (українська)
“Ретро звёзды” (російська)
22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Пресс-Кур”єр Україна”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23226-13066Р журнал Research Trends in Modern Linguistics and Literature (англійська) 22.03.2018 1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українка, Код ЄДРПОУ: 02125102
КВ 23225-13065Р науковий збірник “Цифрова платформа: інформаційні технології в соціо-культурній сфері” (українська)
“Digital platform: information technology in the socio-cultural area” (англійська)
“Цифровая платформа: информационные технологии в социо-культурой сфере”(російська)
04.04.2018 1) Київський національний університет культури і мистецтв, Код ЄДРПОУ: 02214159
КВ 23224-13064ПР газета “ПОРАДИ ЮРИСТА” (українська) 22.03.2018 1) товариство з обмеженою відпоідальністю “Редакція газети “Поради юриста”, Код ЄДРПОУ: 41861792
КВ 23223-13063Р журнал Бібліотека офіційних видань (додаток до Відомостей Верховної Ради України)(українська) 04.04.2018 1) Державне підприємство – Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво), Код ЄДРПОУ: 24918435
КВ 23222-13062Р журнал “Здоров’я – це любов!” (українська)
“Здоровье – это любовь!” (російська)
04.04.2018 1) Кулик Наталія Андріївна
КВ 23221-13061Р журнал “Про що лікарі Вам не говорять” (українська)
“О чем врачи Вам не говорят” (російська)
04.04.2018 1) Дочірнє підприємства з 100-відсотковою іноземною інвестицією “Бурда-Україна”, Код ЄДРПОУ: 24740397
КВ 23220-13060Р журнал “Право на бізнес” (українська)
“Right on business” (англійська)
“Право на бизнес” (російська)
04.04.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЕГАЛ СОЛЮШНЗ”, Код ЄДРПОУ: 39233200
2) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЮКРЕЙН ФОР ОЛЛ”, Код ЄДРПОУ: 41798988
3) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗМІНИМО МАЙБУТНЄ”, Код ЄДРПОУ: 39383928
КВ 23219-13059ПР збірник Міжвідомчий науково-технічний збірник “Адаптивні системи автоматичного управління”(українська) 22.03.2018 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23218-13058ПР журнал “Лікарська справа” (українська)
“Врачебное дело” (російська)
22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційно-науковий центр “Лікарська справа”, Код ЄДРПОУ: 37814783
2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Код ЄДРПОУ: 01896702
КВ 23217-13057ПР календар “Астрологічний календар для України” (українська)
“Астрологический календарь для Украины” (російська)
04.04.2018 1) Осипенко Олена Дмитрівна
КВ 23216-13056ПР збірник “Водний транспорт” (українська) 23.02.2018 1) Державний університет інфраструктури та технологій , Код ЄДРПОУ: 41330257
КВ 23215-13055ПР збірник Ірпінський юридичний часопис (українська) 22.03.2018 1) УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, Код ЄДРПОУ: 40233365
КВ 23214-13054Р газета “Сіверяни” (українська)
“Siveryany” (англійська)
“Сиверяне” (російська)
04.04.2018 1) Висоцький Сергій Миколайович
КВ 23213-13053Р газета “ОДЕСЬКА” (українська)
“ОДЕССКАЯ” (російська)
04.04.2018 1) Громадська організація “ОДЕСИТИ РАЗОМ”, Код ЄДРПОУ: 41976596
КВ 23212-13052ПР журнал “Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки” (українська)
“Taurida Scientific Herald. Series: Rural Sciences” (англійська)
22.03.2018
1) Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”, Код ЄДРПОУ: 00493020
КВ 23211-13051Р журнал “Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка” (українська)
“Taurida Scientific Herald. Series: Economics” (англійська)
22.03.2018
КВ 23210-13050Р журнал “Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки” (українська)
“Taurida Scientific Herald. Series: Technical Sciences” (англійська)
19.02.2018
КВ 23209-13049ПР збірник Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Зрошуване землеробство” (українська)
Interagency thematic scientific collection “Irrigated agriculture” (англійська)
Межведомственный тематический научный сбоник “Орошаемое земледелие”(російська)
11.12.2017 1) Інститут зрошуваного землеробства Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 00497242
КВ 23208-13048Р журнал “WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER” (англійська) 04.04.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИЩА РАДА ЮРИСТІВ”, Код ЄДРПОУ: 40358381
КВ 23207-13047Р науковий журнал “Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну” (українська)
“Demiurge: ideas, technologies, perspectives of desing” (англійська)
“Демиург: идеи, технологии, перспективы дизайна” (російська)
22.03.2018 1) Київський національний університет культури і мистецтв, Код ЄДРПОУ: 02214159
КВ 23206-13046Р журнал “Renovation and Security of Region’s Economy” (англійська) 22.03.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІНСТИТУТ ІНКОРПОРАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”, Код ЄДРПОУ: 41793576
КВ 23205-13045ПР газета “Трибуна праці” (українська) 04.04.2018 1) Приватне підприємство “Редакція Іванківської районної газети “Трибуна праці”, Код ЄДРПОУ: 02473263
КВ 23204-13044ПР журнал “Філософія та політологія в контексті сучасної культури” (українська)
“Philosophy and political science in the context of modern culture” (англійська)
“Философия и политология в контексте современной культуры” (російська)
19.02.2018
1) Дніпровський національний університет імені Гончара Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23203-13043ПР журнал “Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках” (українська)
“Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences” (англійська)
“Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках”(російська)
22.03.2018
КВ 23202-13042Р газета “Наш календар” (українська)
“Наш календарь” (російська)
23.03.2018 1) Лобачов Андрій Вікторович
КВ 23201-13041Р журнал “Пригоди Даші” (українська)
“Приключения Даши” (російська)
04.04.2018 1) Лобачов Андрій Вікторович
КВ 23200-13040ПР журнал “Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка” (українська)
“Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics” (англійська)
04.04.2018 1) Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05416952
2) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
КВ 23199-13039Р журнал “Ukrainian Fashion” (англійська) 22.03.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ІНДУСТРІЇ МОДИ”, Код ЄДРПОУ: 38226170
КВ 23198-13038ПР журнал “Енергетика та електрифікація” (українська)
“Энергетика и электрификация” (російська)
22.03.2018 1) Шрамко Валентин Олександрович
2) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Код ЄДРПОУ: 02071180
КВ 23197-13037Р газета “ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА “ГОЛОС НАРОДУ” (українська)
“ВСЕУКРАИНСКАЯ ГАЗЕТА “ГОЛОС НАРОДА” (російська)
04.04.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “УКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ”, Код ЄДРПОУ: 40092495
КВ 23196-13036ПР збірник “Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки” (українська) 22.03.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23195-13035Р журнал “МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ” (українська)
“INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS” (англійська)
04.04.2018 1) Харківська обласна громадська організація “КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я”, Код ЄДРПОУ: 33479305
КВ 23194-13034Р журнал ЗРАДА І ПЕРЕМОГА (українська) 29.03.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “ЗРАДА”, Код ЄДРПОУ: 41420502
КВ 23193-13033Р газета “КРИТИЧНА ДУМКА” (українська) 04.04.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВІЛЬНИЙ ВИБІР”, Код ЄДРПОУ: 41944208
КВ 23192-13032Р журнал Світ науки та освіти (українська) 23.02.2018 1) Нанарова Ольга Олександрівна
КВ 23191-13031ПР газета “Київ Пост” (українська)
“Kyiv Post” (англійська)
“Киев Пост” (російська)
29.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “БізнесГрупп”, Код ЄДРПОУ: 41390520
КВ 23190-13030ПР збірник Донецький археологічний збірник (українська) 19.02.2018 1) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Код ЄДРПОУ: 02070803
КВ 23189-13029Р журнал Наукові записки НаУКМА. Мовознавство (українська)
NaUKMA Research Papers. Linguistics (англійська)
22.03.2018
1) Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Код ЄДРПОУ: 16459396
КВ 23188-13028Р журнал Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки (українська)
NaUKMA Research Papers. Computer Science (англійська)
22.03.2018
КВ 23187-13027Р журнал Могилянський математичний журнал (українська)
Mohyla Mathematical Journal (англійська)
19.02.2018
КВ 23186-13026Р журнал Наукові записки НаУКМА. Соціологія (українська)
NaUKMA Research Papers. Sociology (англійська)
19.02.2018
КВ 23185-13025Р журнал Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія (українська)
NaUKMA Research Papers. Biology and Еcology (англійська)
19.02.2018
КВ 23184-13024Р журнал Наукові записки НаУКМА. Філософія і релігієзнавство (українська)
NaUKMA Research Papers. Philosophy and Religious Studies (англійська)
22.03.2018
КВ 23183-13023Р журнал Наукові записки НаУКМА. Історичні науки (українська)
NaUKMA Research Papers. History (англійська)
22.03.2018
КВ 23182-13022Р журнал Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури (українська)
NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture (англійська)
22.03.2018
КВ 23181-13021Р журнал Психологія та психосоціальні інтервенції (українська)
Psychology and Psychosocial Interventions (англійська)
22.03.2018
КВ 23180-13020Р журнал Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки (українська)
NaUKMA Research Papers. Law (англійська)
22.03.2018
КВ 23179-13019Р журнал Наукові записки НаУКМА. Літературознавство (українська)
NaUKMA Research Papers. Literary Studies (англійська)
22.03.2018
КВ 23178-13018Р газета “Здоров’я пенсіонера” (українська)
“Здоровье пенсионера” (російська)
22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРЕСС-КУР’ЄР УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23177-13017ПР журнал “Землевпорядний вісник” (українська) 22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Земельний вісник України”, Код ЄДРПОУ: 34491904
КВ 23176-13016Р журнал “Історія. Новий погляд” (українська)
“История. Новый взгляд” (російська)
22.03.2018 1) Дочірнє підприємство з 100-відсотковою іноземною інвестицією “БУРДА-УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 24740397
КВ 23175-13015ПР журнал “Економіка природокористування і сталий розвиток” (українська) 22.03.2018 1) Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, Код ЄДРПОУ: 37404013
КВ 23174-13014Р газета “Медична бухгалтерія” (українська)
“Медицинская бухгалтерия” (російська)
22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавнича група “АС”, Код ЄДРПОУ: 38747378
КВ 23173-13013Р газета “ПАРУС. Правозахисний Антикорупцйний Ресурс Українського Суспільства” (українська) 22.03.2018 1) Громадська організація “Правозахиснийй Антикорупційний Рух Українського Суспільства”, Код ЄДРПОУ: 41617273
КВ 23172-13012Р збірник “DICTUM FACTUM” (латиська) 23.02.2018 1) Державний університет інфраструктури та технологій, Код ЄДРПОУ: 41330257
КВ 23171-13011Р газета СЛУГА НАРОДУ (українська)
СЛУГА НАРОДА (російська)
22.02.2018 1) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”, Код ЄДРПОУ: 40422142
КВ 23170-13010ПР збірник “Сучасні дослідження з німецької історії” (українська)
“Modern Studies in German History” (англійська)
“Moderne Forschungen zur deutschen Geschichte” (німецька)
“Современные исследования по германской истории” (російська)
10.01.2018
1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23169-13009ПР збірник “Проблеми політичної історії України” (українська) 23.02.2018
КВ 23168-13008ПР збірник “Питання прикладної математики і математичного моделювання” (українська)
“Problems of applied mathematics and mathematical modeling” (англійська)
“Вопросы прикладной математики и математического моделирования” (російська)
11.12.2017
КВ 23167-13007ПР журнал “Журнал з геології, географії та екології” (українська)
“Journal of Geology, Geography and Geoecology” (англійська)
“Журнал по геологии, географии и экологии” (російська)
23.02.2018
КВ 23166-13006ПР журнал “Journal of Optimization, Differential Equations and Applications” (англійська) 19.02.2018
КВ 23165-13005ПР журнал “Вісник Дніпровського університету. Серія Світове господарство і міжнародні економічні відносини” (українська) 08.02.2018
КВ 23164-13004ПР журнал “Вісник Дніпровського університету. Серія: МЕХАНІКА” (українська) 23.02.2018
КВ 23163-13003ПР збірник Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції (українська) 05.01.2018
КВ 23162-13002ПР збірник “Англістика та американістика” (українська)
“Anglistics and Americanistics” (англійська)
“Англистика и американистика” (російська)
05.01.2018
КВ 23161-13001ПР збірник “Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій” (українська)
“Actual problems automation and informational technologies” (англійська)
“Актуальные проблемы автоматизации и инфомационных технологий” (російська)
05.01.2018
КВ 23160-13000Р газета ЗРАДА.ПЕРЕМОГА (українська) 23.03.2018
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “ЗРАДА”, Код ЄДРПОУ: 41420502
КВ 23159-12999Р журнал ЗРАДА (українська) 23.03.2018
КВ 23158-12998Р журнал “КАДРОВИК.ЮА. СПЕЦВИПУСК” (українська) 22.03.2018
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Про”, Код ЄДРПОУ: 36192941
КВ 23157-12997Р журнал “КАДРОВИК.ЮА” (українська) 22.03.2018
КВ 23156-12996Р журнал “ДОВІДНИК КАДРОВИКА. КАДРОВИК.ЮА” (українська) 22.03.2018
КВ 23155-12995Р журнал “ДОВІДНИК КАДРОВИКА. КАДРОВИК. ЮА. СПЕЦВИПУСК” (українська) 22.03.2018
КВ 23154-12994Р журнал “Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд” (українська) 22.03.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Тех Медіа Груп”, Код ЄДРПОУ: 40556681
КВ 23153-12993Р журнал Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”(українська)
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series” (англійська)
23.02.2018
1) Національний університет “Острозька академія”, Код ЄДРПОУ: 22554101
КВ 23152-12992Р журнал Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Історичні науки” (українська)
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Historical Sciences Series(англійська)
08.02.2018
КВ 23151-12991ПР збірник “Space Technology. Missile Armaments” (англійська)
“Космическая техника. Ракетное вооружение” (російська)
19.02.2018 1) Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К.Янгеля, Код ЄДРПОУ: 14308304
КВ 23150-12990Р журнал “Диван Кросворд” (українська)
“Диван Кроссворд” (російська)
11.12.2017
1) Приватне підприємство “Арт-Комплекс”, Код ЄДРПОУ: 31215010
КВ 23149-12989Р журнал “Бегемот” (українська)
“Бегемот” (російська)
11.12.2017
КВ 23148-12988Р бюлетень Каталог видань України “Преса поштою” (українська) 23.02.2018 1) Публічне акціонерне товариство “Укрпошта”, Код ЄДРПОУ: 21560045
КВ 23147-12987Р журнал “Життя для тебе” (українська)
“Life for you” (англійська)
“Жизнь для тебя” (російська)
23.02.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Східно-Європейська академія дерматології”, Код ЄДРПОУ: 31867557
КВ 23146-12986ПР збірник “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження” (українська)
“Bulletin of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Series “Chemical engineering, ecology and resource saving” (англійська)
08.02.2018 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23145-12985ПР журнал “лє Класік” (українська)
“le Classique” (англійська)
“ле Классик” (російська)
23.02.2018 1) Товариств з обмеженою відповідальністю “Аура Медіа Груп”, Код ЄДРПОУ: 41811982
КВ 23144-12984ПР журнал “Наукові вісті КПІ” (українська)
“KPI Science News” (англійська)
07.08.2017 1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23143-12983Р журнал “Майстри малюнка та живопису” (українська)
“Мастера рисунка и живописи” (російська)
24.01.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕНТАУРІА УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 40185275
КВ 23142-12982ПР збірник Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (українська) 08.02.2018 1) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Код ЄДРПОУ: 02066753
КВ 23141-12981Р журнал “Освіта: сучасні дискурси” (українська)
“Education: Modern Discourses” (англійська)
23.02.2018 1) Національна академія педагогічних наук України, Код ЄДРПОУ: 00046077
КВ 23140-12980Р газета “КЛАТЧ” (українська) 23.02.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська стіна”, Код ЄДРПОУ: 41348788
КВ 23139-12979ПР журнал “ХОУМ Інтеріор” (українська)
“HOME Interior” (англійська)
“ХОУМ Интериор” (російська)
08.02.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУРА МЕДІА ГРУП”, Код ЄДРПОУ: 41811982
КВ 23138-12978Р науковий журнал “Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук (українська)
“Ukrainian Journal on Library and Information Science” (англійська)
“Украинский журнал по библиотековедению и информационным наукам” (російська)
08.02.2018 1) Київський національний університет культури і мистецтв, Код ЄДРПОУ: 02214159
23137-12977пР
КВ 23136-12976Р науковий збірник “Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво” (українська)
“Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art” (англійська)
“Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Музыкальное искусство” (російська)
08.02.2018
1) Київський національний університет культури і мистецтв, Код ЄДРПОУ: 02214159
КВ 23135-12975Р науковий збірник “Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності” (українська)
“Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity” (англійська)
Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Менеджмент социокультурной деятельности” (російська)
08.02.2018
КВ 23134-12974ПР журнал “Наукові горизонти” (українська)
“Scientific Нorizons” (англійська)
19.02.2018 1) Житомирський національний агроекологічний університет, Код ЄДРПОУ: 00493681
КВ 23133-12973Р журнал “В’язання” (українська)
“Вязание” (російська)
23.02.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Ко-оп Медіа”, Код ЄДРПОУ: 19023305
КВ 23132-12972Р журнал “Золоте Левеня” (українська) 23.02.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ”, Код ЄДРПОУ: 39149291
КВ 23131-12971Р журнал “Колесо Життя” (українська) 27.12.2017 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИДАВНИЦТВО “КОЛЕСО ЖИТТЯ”, Код ЄДРПОУ: 37717578
КВ 23130-12970Р журнал “Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus” (англійська) 26.10.2017 1) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Код ЄДРПОУ: 02071205
2) Громадська організація “Асоціація консалтингових технологій”, Код ЄДРПОУ: 37632217
КВ 23129-12969ПР газета “Саша та Маша” (українська)
“Саша и Маша” (російська)
19.02.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Толока”, Код ЄДРПОУ: 34794859
КВ 23128-12968ПР збірник “Праці Одеського політехнічного університету” (українська)
Proceedings of Odessa Polytechnic University” (англійська)
11.12.2017 1) Одеський національний політехнічний університет, Код ЄДРПОУ: 02071045
КВ 23127-12967ПР журнал “Журнал головного енергетика” (українська) 19.02.2018 1) ТОВ “ТЕХ МЕДІА ГРУП”, Код ЄДРПОУ: 40556681
КВ 23126-12966ПР журнал “Землеустрій, кадастр і моніторинг земель” (українська)
“Land management, cadastre and land monitoring” (англійська)
11.12.2017 1) Національний університет біоресурсів і природокористування України, Код ЄДРПОУ: 00493706
КВ 23125-12965Р газета “СУСПІЛЬНА ДУМКА” (українська) 19.02.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА АСОЦІАЦІЯ”, Код ЄДРПОУ: 40358250
КВ 23124-12964Р науковий збірник “Танцювальні студії” (українська)
“Dance Studiees” (англійська)
“Танцевальные студии” (російська)
25.01.2018
1) Київський національний університет культури і мистецтв, Код ЄДРПОУ: 02214159
КВ 23123-12963Р науковий журнал “Український інформаційний простір” (українська)
“Ukrainian Information Space” (англійська)
“Украинское информационное пространство” (російська)
25.01.2018
КВ 23122-12962Р науковий збірник “Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм”(українська)
“Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism” (англійська)
“Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Туризм”(російська)
25.01.2018
КВ 23121-12961Р науковий збірник “Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти” (українська)
“International Relations: Theory and Practical Aspects” (англійська)
“Internationale Beziehungen: theoretische und praktische Aspekte” (німецька)
“Stosunki miеdzynarodowe: aspekty teoretyczne i praktyczne” (польська)
“Международные отношения: теоретико-практические аспекты” (російська)
“Relations internationales: aspects thеoriques et pratiques” (французька)
25.01.2018
23120-12960пР
КВ 23119-12959Р науковий збірник “Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство” (українська)
“Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies” (англійська)
“Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Музееведение и памятниковедение” (російська)
25.01.2018
1) Київський національний університет культури і мистецтв, Код ЄДРПОУ: 02214159
КВ 23118-12958Р науковий збірник “Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво” (українська)
“Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual art and production” (англійська)
“Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Аудиовизуальное искусство и производство” (російська)
25.01.2018
КВ 23117-12957Р журнал “Соціосфера” (українська) 05.01.2018 1) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Код ЄДРПОУ: 01132330
КВ 23116-12956Р журнал “Communication and Communicative Technologies” (англійська) 05.01.2018
1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23115-12955ПР журнал “Дослідження з історії і філософії науки і техніки” (українська)
“Studies in history and philosophy of science and technology” (англійська)
“Исследования по истории и философии науки и техники” (російська)
22.01.2018
КВ 23114-12954ПР журнал “European Journal of Мanagement Іssues” (англійська) 02.01.2018
КВ 23112-12952Р журнал “The Amazing Spider-Man” (англійська) 25.01.2018 1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФАЕРКЛО УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 39614053
КВ 23111-12951Р журнал журнал “Спецпроект журналу “Новий час країни” (українська)
журнал “Спецпроект журнала “Новое время страны” (російська)
24.01.2018 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “МЕДІА-ДК”, Код ЄДРПОУ: 39145695
КВ 23110-12950ПР журнал “Вісник Дніпропетровського університету. Серія Математика” (українська) 04.01.2018 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23109-12949ПР збірник “Український смисл” (українська) 11.12.2017 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23108-12948ПР збірник “Дослідження з лексикології і граматики української мови” (українська) 28.12.2017 1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
23107-12947пР
КВ 23106-12946Р журнал “Марципан” (українська)
“Marzipan” (англійська)
02.11.2017 1) Подсоха Анна Сергіївна
КВ 23105-12945ПР журнал Theriologia Ukrainica (англійська) 11.12.2017
1) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, Код ЄДРПОУ: 19020229
КВ 23104-12944ПР журнал GEO&BIO (англійська) 11.12.2017
КВ 23103-12943Р збірник Збірник наукових і науково-м етодичних праць “Екологічний вісник Криворіжжя”(українська) 11.12.2017
1) Державний вищий навчальний заклад “Криворізький державний педагогічний університет”, Код ЄДРПОУ: 40787802
КВ 23102-12942Р збірник “Актуальні питання філології і методики викладання мов” (українська) 05.01.2018
КВ 23101-12941Р збірник Наукові записки. Серія: Математичні науки (українська)
Scientific notes. Series: Mathematical Sciences (англійська)
Научные записки. Серия: Математические науки (російська)
10.01.2018 1) Центральноукраїнський державний педагогчний університет імені Володимира Винниченка, Код ЄДРПОУ: 02125415
КВ 23100-12940Р журнал “Роги та копита” (українська) 22.01.2018 1) Вороб’євський Віталій Амфіянович
КВ 23099-12939Р журнал “Кримінальний процес” (українська) 26.09.2017 1) Солодко Євген Вікторович
КВ 23098-12938ПР газета “Медична газета “Здоров’я України”. Тематичний номер “Хірургія, Ортопедія, Травматологія. Інтенсивна терапія” (українська)
“Medical Newspaper “Health of Ukraine”. Thematic Issue “Surgery. Orthopedics. Traumatology. Intensive therapy” (англійська)
“Медицинская газета “Здоровье Украины”. Тематический номер “Хирургия, Ортопедия, Травматология. Интенсивная терапия” (російська)
11.12.2017 1) Іванченко Ігор Дмитрович
23097-12937пР
КВ 23096-12936ПР журнал “Journal of Psychology Research” (англійська) 11.12.2017 1) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23095-12935Р журнал “Elite Baby World” (англійська) 25.01.2018 1) Непомяща Альона Ігорівна
23094-12934пР
КВ 23093-12933Р журнал Український журнал “Психоневрологія” (українська)
Ukrainian journal “Psychoneurology” (англійська)
Украинский журнал “Психоневрология” (російська)
11.12.2017
1) Приватна наукова установа Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр “Вікторія”, Код ЄДРПОУ: 40137698
КВ 23092-12932Р журнал Український журнал “Неврологія і нейрохірургія” (українська)
Ukrainian journal “Neurology and Neurosurgery” (англійська)
Украинский журнал “Неврология и нейрохирургия” (російська)
11.12.2017
КВ 23091-12931Р журнал Журнал “Нейрохірургія в Світі” (українська)
Journal “Neurosurgery in the World” (англійська)
11.12.2017
КВ 23090-12930Р журнал Український журнал “Неврологія” (українська)
“Ukrainian journal “Neurology” (англійська)
Украинский журнал “Неврология” (російська)
11.12.2017
КВ 23089-12929ПР збірник “Сучасна лінгвістика” (українська)
“Advanced linguistics” (англійська)
“Современная лингвистика” (російська)
11.12.2017
1) Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Код ЄДРПОУ: 02070921
КВ 23088-12928ПР журнал Новітня освіта (українська)
Advanced еducation (англійська)
Передовое образование (російська)
11.12.2017
КВ 23087-12927ПР журнал “ПОЛЮВАННЯ НА НАРЕЧЕНИХ” (українська)
“HUNTING FOR BRIDES” (англійська)
“ОХОТА НА НЕВЕСТ” (російська)
22.01.2018 1) Корж Янна Миколаївна
КВ 23086-12926ПР журнал “Журнал органічної та фармацевтичної хімії” (українська)
“Journal of organic and pharmaceutical chemistry” (англійська)
“Журнал органической и фармацевтической химии” (російська)
05.01.2018 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут органічної хімії Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417325
3) Національний фармацевтичний університет, Код ЄДРПОУ: 02010936
КВ 23085-12925ПР газета “Фінансовий вісник” (українська) 27.12.2017 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙПІО-СЕРВІС”, Код ЄДРПОУ: 23796438
КВ 23084-12924Р збірник “Софійський часопис” (українська) 27.12.2017 1) Національний заповідник “Софія Київська”, Код ЄДРПОУ: 02498145
КВ 23083-12923ПР журнал “Проблеми загального і слов’янського мовознавства” (українська)
“Problems of General and Slavic Linguistics” (англійська)
“Проблемы общего и славянского языкознания” (російська)
28.12.2017
1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Код ЄДРПОУ: 02066747
КВ 23082-12922ПР збірник “Лінгвістика. Лінгвокультурологія” (українська) 28.12.2017
КВ 23081-12921Р газета “ПростоРобота” (українська) 27.12.2017 1) Кармацький Павло Олександрович
КВ 23080-12920ПР збірник “Фінанси, облік і аудит” (українська)
“Finance, accounting & audit” (англійська)
11.12.2017 1) Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Код ЄДРПОУ: 02070884
КВ 23079-12919ПР журнал “НМ ХАУЗ” (українська)
“NM HOUSE” (англійська)
28.12.2017 1) Ніколенко Наталя Григорівна
КВ 23078-12918Р журнал “Сучасні дослідження з педагогіки і психології. Збірник наукових праць” (українська) 11.12.2017 1) Приватна установа “Вищий навчальний заклад “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана”, Код ЄДРПОУ: 23371466
2) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Код ЄДРПОУ: 02125237
КВ 23077-12917ПР журнал “Міжнародний науковий журнал “ОСВІТА І НАУКА” (українська)
“International scientific journal “EDUCATION AND SCIENCE” (англійська)
04.01.2018 1) Мукачівський державний університет, Код ЄДРПОУ: 36246368
2) Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Код ЄДРПОУ: 000001494
КВ 23076-12916ПР журнал “Український математичний журнал” (українська)
“Ukrainian Mathematical Journal” (англійська)
“Украинский математический журнал” (російська)
27.12.2017 1) Національна академія наук України, Код ЄДРПОУ: 00019270
2) Інститут математики Національної академії наук України, Код ЄДРПОУ: 05417207
КВ 23075-12915ПР журнал “Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки у цивільних справах”(українська) 28.12.2017
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ІН ЮРЕ”, Код ЄДРПОУ: 23725929
2) Товариство з обмеженою відповідальністю “БАЗА ДАНИХ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ “РАТІО ДЕЦІДЕНДІ”, Код ЄДРПОУ: 38781141
КВ 23074-12914ПР журнал “Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки у кримінальних справах” (українська) 27.12.2017
КВ 23073-12913ПР журнал “Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки у господарських справах” (українська) 28.12.2017
КВ 23072-12912ПР журнал “Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки в адміністративних справах” (українська) 27.12.2017
КВ 23071-12911ПР газета “Закон і обов’язок” (українська) 27.12.2017 1) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 41220556
КВ 23070-12910ПР збірник Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія “Транспортні системи і технології” (українська) 27.12.2017 1) Державний університет інфраструктури та технологій, Код ЄДРПОУ: 41330257
КВ 23069-12909Р газета “Говорить Україна” (українська)
“Speak Ukraine” (англійська)
“Говорит Украина” (російська)
02.01.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НОВІ ГОРИЗОНТИ”, Код ЄДРПОУ: 40810621
КВ 23068-12908Р журнал Corporate Governance and Organizational Behavior Review (англійська) 11.12.2017 1) Приватне мале підприємство Віртус Інтерпрес, Код ЄДРПОУ: 32462877
КВ 23067-12907Р журнал “Humanitarian paradigm” (англійська) 11.12.2017 1) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Код ЄДРПОУ: 02125237
КВ 23066-12906Р збірник “ГРАНІ ІСТОРІЇ” (українська) 11.12.2017
1) Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет”, Код ЄДРПОУ: 38177113
КВ 23065-12905Р збірник “СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ” (українська) 11.12.2017
КВ 23064-12904Р збірник Наукові записки молодих учених (українська)
Scientific notes of young scientists (англійська)
27.12.2017 1) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Код ЄДРПОУ: 02125415
КВ 23062-12902Р газета “ІНФО ГРАД” (українська) 27.12.2017 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФО ГРАД”, Код ЄДРПОУ: 41519951
КВ 23061-12901Р журнал “Firepaw Comics” (українська) 04.01.2018 1) Приватне підприємство “Фаеркло Україна2, Код ЄДРПОУ: 39614053
КВ 23060-12900Р календар “ЛЮБИМЫЙ КАЛЕНДАРЬ” (російська) 28.12.2017
1) Максимов Іван Іванович
КВ 23059-12899Р календар “КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ” (російська) 04.01.2018
КВ 23058-12898Р журнал “МЕГАТОВСТУН” (українська)
“МЕГАТОЛСТЯК” (російська)
28.12.2017
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРЕСС-КУР’ЄР УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 34494387
КВ 23057-12897Р журнал “Велика клітинка. Філворд” (українська)
“Крупная клетка. Филворд” (російська)
05.01.2018
КВ 23056-12896Р журнал “Велика клітинка. Ключворд” (українська)
“Крупная клетка. Ключворд” (російська)
05.01.2018
КВ 23055-12895Р газета “Люблю готувати! Заготовки” (українська)
“Люблю готовить! Заготовки” (російська)
11.12.2017 1) Дочірнє підприємство з 100 відсотковою іноземною інвестицією “БУРДА-УКРАЇНА”, Код ЄДРПОУ: 24740397
КВ 23054-12894Р журнал “Банки і системи банку” (українська)
“Banks and bank systems” (англійська)
11.12.2017 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Консалтингово-видавнича компанія “Ділові перспективи”, Код ЄДРПОУ: 32318449
КВ 23053-12893ПР журнал “Чорноморська безпека” (українська)
“Black sea security” (англійська)
11.12.2017 1) Громадська організація “Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”, Код ЄДРПОУ: 36412264
КВ 23052-12892Р журнал “Стиль Лі” (українська)
“Li Style” (англійська)
“Стиль Ли” (російська)
04.01.2018 1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Східно-Європейська академія дерматологіїї”, Код ЄДРПОУ: 31867557
КВ 23051-12891Р газета Всеукраїнська газета Політичної партії “Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі” (українська) 02.01.2018 1) Політична партія “Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі”, Код ЄДРПОУ: 39634331
КВ 23050-12890Р журнал “ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРАКТИКА” (українська)
“CREDIBILITY ASSESSMENT: SCIENTIFIC RESEARCH AND PRACTICE” (англійська)
“ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА” (російська)
05.01.2018 1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КОЛЕГІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ: 38927575