ISSN питання-відповіді

questionДе в Україні можна зареєструвати ISSN?

Для реєстрації ISSN потрібно заповнити заявку та надіслати макет обкладинки та сторінки з вихідними даними. Більше інформації тут.

 

 

Чи потрібний новий ISSN для кожного номеру видання?

Ні, ISSN ідентифікує конкретне періодичне видання і закріплюється за назвою. ISSN змінюється тільки у випадку коли змінюється назва видання.

 

Де і як повинні бути надруковані ISSN?

На друкованому виданні найкраще місце для друку ISSN знаходиться у верхньому правому куті першої обкладинки. Перед восьмизначним номером повинні завжди бути зазначені літери ISSN. Також ISSN можна розміщувати на сторінках з редакторськими даними. На недрукованих виданнях, ISSN повинно відображатися на внутрішній стороні (наприклад біля назви або на домашній сторінці). Іншими місцями для недрукованих видань можуть бути зовнішні джерела, такі як поверхність мікроносіїв, касети, етикетка диску, або інших місткостях. Якщо публікація має як ISSN, так і ISBN, кожен з них повинен бути надрукований.

 

Чи обов’язковий ISSN?

У деяких країнах всі періодичні видання повинні мати ISSN. В Україні ISSN не обов’язковий для всіх періодичних видань окрім наукових та спеціалізованих видань.

 

Чи потрібно призначати різні номери ISSN для видань на різних носіях (друковані, онлайн, дискета, CD-ROM, тощо)?

Так, кожне окреме видання на іншому носії повинне мати свій власний ISSN, навіть якщо назви ідентичні. Тільки репродукції видань зберігають той же ISSN.

 

Чи захищена назва видання авторським правом, якщо був призначений ISSN?

Ні, кілька видань може мати подібні або ідентичні назви. Проте, в багатьох країнах ISSN номери використовуються для управління системами виплат авторських гонорарів і роялті, що стягуються за ксерокопіювання або сканування статей, опублікованих у періодичних виданнях.

 

Чи гарантує ISSN якість видань та інших періодичних ресурсів?

Коли виданню (друкованому або електронному, науковому чи не науковому) присвоюється ISSN, то це означає, що воно має продовжуваний характер відповідно до критеріїв ISSN. ISSN не надає жодних гарантій щодо змісту ресурсу, або будь-якої оцінки змісту і не свідчить доказом про його дію.

Read More

Чи можна на основі ISSN отримати штрих-код?

barcode_2Так, на основі ISSN можна отримати штрих-код стандарту EAN 13. Штрих-кодування використовується в комерційному розповсюдженні продукції у всьому світу. Для отримання штрих-коду необхідно заповнити форму. Отримати додаткову інформацію про виготовлення штрих-кодів можна за номерами  телефонів: +38 (044) 362-44-20; +38 (050) 377-44-20; +38 (067) 679-06-65.

Read More

Яка різниця між ISSN і ISBN?

isbn-issnISSN призначений для періодичних видань, а ISBN присвоюються для монографій („книг”). ISSN може бути призначений для серій монографій паралельно з ISBN, який буде присвоєно для кожної окремої книги з цієї серії.

Зареєструвати та отримати ISBN можна в Книжковій палаті України, а виготовити штрих-код для книги тут.

Зареєструвати ISSN в Україні та отримати штрих-код для періодичного видання (газети, журналу, каталогу, вісника, тощо) можна тут.

Read More

Чи можна отримати номер ISSN до публікації першого випуску нового видання?

Так, можна, проте видавець повинен надати всю можливу інформацію разом із заявкою на реєстрацію ISSN. Він повинен також відправити в Центр ISSN взірець макету або копію обкладинки (першої сторінки видання), а також сторінки з редакційними даними (де зазначені дані про видавця: ім’я, адреса, телефони, тощо). Після публікації першого номеру видання потрібно відправити макети сторінок в Центр ISSN для присвоєння постійного ISSN.

Read More

Коли ISSN повинен бути змінений?

Новий ISSN призначається при зміні назви видання. Всі інші можливі зміни не будуть прийняті до уваги (зміна видавця, місце видання, періодичність, редакційні дані, тощо). Тим не менш, всі зв’язки з іншими серіями, доповнення, інші видання і т.д., повинні повідомлятися у Центр ISSN який приймає рішення про необхідність окремих ISSN. Новий ISSN призначається при зміні назви видання, оскільки основа системи ISSN – це унікальність комбінації ключ/назва. Якщо ж ISSN було збережено при зміні назви видання, двозначність буде виникати знову. Новий ISSN також призначається тоді, коли змінюється середовище публікації (наприклад друковане видання стає електронним).

Read More

Що таке „серійні видання”?

Точне визначення про область застосування ISSN можна знайти в стандартних IS0 3297 (ISSN): „Видання на будь-яких носіях, видані в послідовних частин, зазвичай мають числові або хронологічні позначення і розраховані на безстроковість. ПРИМІТКА: це визначення виключає роботи, призначені для видання в обмеженій кількості.(…) ISSN призначений для всієї сукупності видань, будь то в минулому, сьогоденні або будуть видаватися в майбутньому. Серійні видання включають періодичні видання, газети, однорічні видання (доповіді, щорічники, каталоги і т. д.), журнали, серії, автобіографії, слухання, наукові записки і т.д.”.

Read More

Що таке ISSN?

issnISSN (Міжнародний стандартний серійний номер) – восьмизначний номер, який ідентифікує періодичні видання, в тому числі електронні.

ISSN – це цифровий код, який використовується в якості ідентифікатора, який не містить в собі жодної інформації про походження або вміст видання.

ISSN складається з восьми чисел, розділених дефісом. Восьмий символ – це контроль цифра, яка розраховується на основі алгоритму на основі попередніх 7 цифр. Восьмий символ управління може бути “X”, якщо результат обчислення контрольної цифри буде рівним “10”, це робиться для уникнення двозначності.

ISSN зв’язується із стандартизованою формою назви періодичного видання, відомого як “Ключова назва” (“Key title”), яка повторює назву публікації, кваліфікуючи її з додатковими елементами для того, щоб відрізнити її від інших видань, що мають ідентичні назви.

Якщо назви видання зазнає будь-яких змін, то потрібно реєструвати новий ISSN для того, щоб відповідати новій формі назви та уникнути дублювання. Періодичним виданням, назви яких змінювались кілька разів протягом свого існування будуть призначатися кожного разу нові ISSN, це дозволяє точно ідентифікувати кожну назву: по суті це вважається як різні публікації, навіть якщо є логічний зв’язок між ними.

На відміну від інших типів видань, світ періодичних видань є досить змінний: життєвий цикл назви може бути дуже коротким, багато видань можуть бути частиною складного комплексу відносин і т.д. Ці особливості безпосередньо зробили необхідним введення ISSN.

Read More