Міжнародний стандартний номер нотного видання

ISMNThe International Standard Music Number (ISMN) Міжнародний стандартний номер нотного видання) – це універсальний ідентифікаційний цифровий код, який наноситься на нотні видання незалежно від способу їх створення, розповсюдження, тиражу і обсягу. ISMN супроводжує видання з моменту його створення. ISMN розроблений в стандартах ISO 10957.

ISMN чітко ідентифікує тільки одне нотне видання конкретного видавця. ISMN номер неповторний і використовується тільки для одного конкретного нотного видання.

Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN) складається з абревіатури ISMN та тринадцяти арабських цифр від 0 до 9. Цифри в ISMN поділяються на чотири групи цифр, дві групи з яких складаються з різної кількісті цифрових знаків, які відокремлені дефісами або проміжком, остання група цифр – фіксована. Абревіатура ISMN відремлюється від цифрової частини  проміжком (пробілом). В 13-ти значному номері ISMN закодована така інформація:

  • префікс нотного видання (чотири цифри);
  • ідентифікатор видавця нотного видання (чотири цифри);
  • ідентифікатор конкретного видання (чотири цифри);
  • контрольна цифра.

 

Приклад:

 ISMN 979-0-2800-0152-8

979-0 – префікс нотного видання;

2800 – ідентифікатор видавця;

0152 – ідентифікатор конкретного видання;

1 – контрольна цифра.

 

Для реєстрації ISMN необхідно звертатися в Книжкову палату.

Для виготовлення штрих-коду на основі ISMN потрібно заповнити заявку.

Read More