Про ISBN

ISBNThe International Standard Book Number (скорочено – ISBN) – Міжнародний стандартний номер книги – це універсальний цифровий ідентифікатор, який розміщується у книгах, монографіях та брошурах незалежно від місця видання, обсягу та тиражу. ISBN присвоюється на постійній основі та є невідємною часткою з початку  виходу видання в світ.

Міжнародний стандартний номер книги ідентифікує тільки одне видання конкретного видавця, є унікальним і застосовується лише для конкретного неперіодичного видання. ISBN виступає так званим ключем для пошуку конкретного видання, яке видається в автоматизованих системах національного та міжнародного рівня. Застосовування ISBN дає можливість об’єднання в одну систему видань, книгорозповсюджень та інформаційних обслуговувань.

ISBN cкладається з абревіатури та 13 арабських цифр розділених між собою на п’ять груп розділених дефісом. Цифрова частина ISBN позначається цифрами від 0 до 9. Абревіатура і цифрова частина розділені між собою проміжком (пробілом). В цифрах ISBN міститься така інформація:

● міжнародний префікс для книг GS1 (978);

● ідентифікатор країни видання (для України: 966, 617);

● ідентифікатор конкретного видавця;

● порядковий ідентифікатор конкретного видання;

● контрольна цифра (не містить інформації про видання).

Приклад:

ISBN 978-966-9236-74-6, де

978 — дний префікс для книг GS1;

966 — ідентифікатор країни (Україна);

9236 — ідентифікатор конкретного видавця;

74 — порядковий ідентифікатор конкретного видання;

6 — контрольна цифра.

Наявність штрих-коду на книзі є обов’язковою вимогою.

 

 

Для реєстрації ISBN необхідно звернутися в Книжкову палату України імені Івана Федорова.

Для виготовлення штрих-коду на основі ISBN потрібно заповнити заявку.

 

Read More