Присвоєння ISSN

International Standard Serial Number (скорочено – ISSN) – Міжнародний стандартний серійний номер. ISSN – це унікальний номер, який дозволяє ідентифікувати кожне періодичне видання незалежно від місця, де воно було видане, на якій мові опубліковане чи на якому носії. ISSN cкладається із 8 арабських цифр розділених на дві групи. Присвоєння номерів ISSN здійснюють 75-ть національних центрів по всьому світу. Координацію  їх діяльності здійснює Міжнародний центр ISSN, який знаходиться у Парижі. Програма ISSN створена за ініціативою ЮНЕСКО і уряду Франції.

Стандартний серійний номер користується штрокою популярністю у всьому світі. ISSN необхідний перш за все для бібліотек, інформаційних та передплатних агентств, дослідників і вчених, які працюють у сфері інформації, тощо. Сукупність організацій ISSN дозволяє втілити в життя широкомасштабну програму міжнародної співпраці. В даний час охоплено 239 країн і їх перелік безперервно розширюється.

ISSN – це унікальний ідентифікатор будь-якого періодичного видання і є обов’язковим елементом вихідних даних видання. На основі номеру ISSN створюються штрих-коди для періодичних видань, для виготовлення штрих-коду на основі ISSN потрібно звернутися в Центр реєстрації ISSN.

Стандартний серійний номер дозволяє видавцям, науковцям, книготорговцям та бібліотекарям безперешкодно реалізувати розповсюдження видань відповідно до попиту, вдосконалити систему пошуку і замовлення видань, цілий цикл створення й доведення періодичного видання до споживача.

Присвоєння ISSN для періодичного видання є обов’язковою умовою для входу в науковометричну базу даних „Scopus”.